Những Đề Cử Bởi Kummo

Đề Cử Mới Nhất Của Kummo
Đấu Chiến Cuồng Triều
90
Kiếm Đạo Độc Tôn
80
Thần Cấp Anh Hùng
85
Vũ Động Càn Khôn
95
Đao Kiếm Thần Hoàng
80
Tiên Nghịch
85
Ẩn Sát
90
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
75
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
90
Băng Hỏa Ma Trù
70
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
85
Phong Lưu Pháp Sư
70
Tặc Đảm
80