Những Đề Cử Bởi KoLove

Đề Cử Mới Nhất Của KoLove
Đế Tôn
92
Phá Thiên
100
Siêu Cấp Gia Đinh
60
Đinh Nhị Cẩu Đi Săn Gái
100
12 Nữ Thần
80
Thần Cấp Tiên Giới Hệ Thống (Dịch)
100
Sống Cùng Biểu Tỷ (Dịch)
75
Đỉnh Cấp Lưu Manh
69
Cực Phẩm Gia Đinh
80
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi
80
Chàng Rể Ma Giới
90
Dị Thế Tà Quân
80
Kiếm Động Cửu Thiên
100