Những Truyện Đã Đọc Của Kingsley

Kingsley đã đọc 20 truyện.
Bình Hoa Đại Thần
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
Yêu Họa Giang Hồ
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)
Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ
Y Nhân Hạo Nguyệt
Boss Quá Gian Xảo!
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu
Thiên Thượng Hồng Phi
Sư Phụ, Đứng Lại
Loạn Thế Giang Hồ
Cực Phẩm Công Tử
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Mang Theo Cục Cưng Chơi Game
Bỗng Dưng Muốn Chết
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)
Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ
Đại Thần Lưu Manh
Đại Thần, Em Nuôi Anh