Những Bình Luận Bởi Kingsley

Bình Luận Mới Nhất Của Kingsley
Tuyệt Thế Vũ Thần
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc
Yêu Họa Giang Hồ
Yêu nhau lắm cắn nhau đau (Tương ái tương sát)
Ngạo Thế Đan Thần
Y Nhân Hạo Nguyệt
Thiên Trương Nhục Cốt Đầu
Thiên Thượng Hồng Phi
Sư Phụ, Đứng Lại
Loạn Thế Giang Hồ
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly
Cực Phẩm Công Tử
Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)
Gặp Anh Là Điều Mỹ Lệ Đầy Bất Ngờ
Đại Thần Lưu Manh
Đại Thần Manh Động
Đại Thần, Em Nuôi Anh
Công Tử Liên Thành
Boss Quá Gian Xảo!