Những Truyện Dịch Bởi JatKing

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi JatKing

Xuyên Qua - Liên Minh


Chàng trai được biết với cái tên Joh.Khi đang chơi Liên Minh thì đã được chọn và xuyên vào Liên M...

Chương 300 -