Những Truyện Đã Đọc Của Huyết_Vũ

Huyết_Vũ đã đọc 20 truyện.
Ta Có Thể Biến Thành Cá (Dịch)
Cuồng Huyết Thiên Ma
Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
Trò Chơi Luân Hồi
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
Kho Sách Của Trời (Dịch)
Vũ Trụ Đại Phản Phái
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)
Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)
Kiếm Nghịch Thương Khung
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị
Công Tử Điên Khùng
Tối Cường Hệ Thống (Bản Dịch)
Nghĩa Hải Hào Tình
Hoành Tảo Hoang Vũ
Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần
Tạp Đồ
Cực Phẩm Vú Em
Thần Khống Thiên Hạ