Nhật Ký Hoạt Động Của Huyết_Vũ

Nhật Ký Hoạt Động Của Huyết_Vũ
độ kiếp thất bại Trúc Cơ Hậu Kỳ
tu luyện bằng LT: 900XP
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
bình truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
+5
đẩy 100 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
viết bài diễn đàn Cảm giác ấy
+15
bình truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
+5
bình truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
+5
bình truyện SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du
+5
đẩy 74 KP trong SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du
trả lời diễn đàn Cầu truyện hệ thống hay
+10
trả lời diễn đàn Tìm truyện main bá
+10
bình truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
trả lời diễn đàn Chuyện Buồn Đầu Năm
+10
trả lời diễn đàn tại sao ta đọc rất nhiều truyện như vânc chưa tấn cấp a!!!!
+10
trả lời diễn đàn háp py niu zia 2019
+10
bình luận diễn đàn Tìm truyện khoa huyễn cày tết
+5
bình luận diễn đàn Tìm truyện khoa huyễn cày tết
+5
viết bài diễn đàn Tìm truyện khoa huyễn cày tết
+15
trả lời diễn đàn Cầu truyện cày tết
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện linh dị hay
+10
bình luận diễn đàn xin truyện hệ thống triệu hoán
+5
trả lời diễn đàn xin truyện hệ thống triệu hoán
+10
đề cử mới truyện Thần Ma Hệ Thống
+10
đổi tên đăng nhập quangvu223 => Huyết_Vũ
mua vật phẩm Danh Tự Phù, số lượng 1
chỉnh sửa hồ sơ
trả lời diễn đàn Cần tìm truyện đọc tết
+10
trả lời diễn đàn xin truyện hệ thống triệu hoán
+10
trả lời diễn đàn Xin truyện sắc hiệp
+10
trả lời diễn đàn Muốn cầu truyện sắc nặng nhất bối cảnh đô thị
+10
bình truyện Bá Đạo Dâm Hiệp
+5
bình truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
bình truyện Vô Địch Thật Tịch Mịch (Dịch)
+5
bình truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
+5
bình truyện Vũ Trụ Đại Phản Phái
+5
bình truyện Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng (Bản Dịch)
+5