Nhật Ký Hoạt Động Của HuyếtĐếThầnTôn

Nhật Ký Hoạt Động Của HuyếtĐếThầnTôn
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Trùng Sinh Siêu Cấp Thái Tử Gia
gửi cảm xúc Thích trong truyện Vạn Năng Tu Chân Hệ Thống
đề cử mới truyện Mao Sơn Quỷ Vương
+10
bình truyện Mao Sơn Quỷ Vương
+5
bình truyện Tu Chân Quay Về Ở Đô Thị
+5
bình truyện Chẳng Lẽ Ta Là Thần (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Hỏi vấn đề NẠP tiền
+5
bình luận diễn đàn Hỏi vấn đề NẠP tiền
+5
viết bài diễn đàn Hỏi vấn đề NẠP tiền
+15
trả lời diễn đàn Xin truyện hay để dịch
+10
đồng ý với đề cử của LăngTiêu trong Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)
bình truyện Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)
+5
bình luận diễn đàn Xin truyện
+5
bình luận diễn đàn Xin truyện
+5
viết bài diễn đàn Xin truyện
+15
theo sau tinhtinh
đề cử mới truyện Trùm Tài Nguyên
+10
đề cử mới truyện Tuyệt Thế Đường Môn Dịch
+10
trả lời diễn đàn Hai con đường của truyện !!!
+10
đồng ý với đề cử của CônBằng trong Thăng Ma Tà Đạo
bình truyện Chí Tôn Đặc Công
+5
viết bài diễn đàn Xin truyện
+15
theo sau TiểuBảoTrùngSinh
bình truyện Sống Lại Làm One Punch Ngọc Hoàng Đại Đế
+5
bình truyện Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
+5
bình truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của MềuSiuBự trong Vô Thượng Sát Thần (Dịch)
bình truyện Trọng Sinh Thiên Long Bát Bộ
+5
chỉnh sửa hồ sơ
chỉnh sửa hồ sơ