Nhật Ký Hoạt Động Của HomHem

Nhật Ký Hoạt Động Của HomHem
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi
đẩy 20 KP trong Nguyên Thủy Thời Đại
ủng hộ 300 TLT trong Nguyên Thủy Thời Đại
bình truyện Nguyên Thủy Thời Đại
+5
đẩy 20 KP trong Nguyên Thủy Thời Đại
đẩy 40 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đẩy 60 KP trong Kiếm Tôn (Dịch)
bình truyện Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)
+5
bình truyện Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)
+5
bình truyện Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)
+5
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Ta Không Phải Là Lão Nhị (Dịch)
bình truyện Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
+5
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ông Trùm Trở Lại
đẩy 10 KP trong Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
+5
bình truyện Phân Tranh Thiên Hạ (Bản dịch)
+5
tải ảnh đại diện mới