Những Bình Luận Bởi HP666

Bình Luận Mới Nhất Của HP666
Sắc Hữu Bá Tam Quốc
Fairy Tail: Từ Nergigante Bắt Đầu
Hỏa Ảnh Chi Cốt Ma Thiên Hạ (Full)
Hỏa Ảnh Chi Cốt Ma Thiên Hạ (Full)
Ta Không Phải Là NPC
Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )
Ta Không Phải Là NPC
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Tenseigan Trong Thế Giới Naruto
Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )
Ta Không Phải Là NPC ( FULL Dịch )
Hokage Chi Vô Sỉ Giáo Sư
Hokage: Ta Có Vô Hạn Điểm Kỹ Năng
Hỏa Ảnh Chi Ám Akatsuki
Hỏa Ảnh Chi Ám Akatsuki
Sắc Hữu Bá Tam Quốc
Sắc Hữu Bá Tam Quốc
Hệ Thống Điên Cuồng Tăng Cấp ( Bản Dịch )