Những Truyện Đã Đọc Của HànThiênLong

HànThiênLong đã đọc 20 truyện.
Ngã Dục Phong Thiên
Đế Tôn
Đại Ma Vương
Tinh Thần Châu
Đại Chúa Tể
Vũ Động Càn Khôn
Thần Hoàng
Thần Khống Thiên Hạ
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Tiên Tuyệt
Thiên Tôn Trùng Sinh
Tà Thiếu Dược Vương
Vũ Nghịch Càn Khôn
Kiếm Động Cửu Thiên
Duy Ngã Độc Tôn
Cửu Đỉnh Ký
Bá Khí
Thông Thiên Đại Thánh
Ma Long
Đấu La Đại Lục