Những Đề Cử Bởi HànThiênLong

Đề Cử Mới Nhất Của HànThiênLong
Cổ Đạo Kinh Phong
81
Hỗn Nguyên Võ Tôn
80
Tiên Tuyệt
74
Thiên Tôn Trùng Sinh
70
Tà Thiếu Dược Vương
70
Vũ Nghịch Càn Khôn
65
Cửu Đỉnh Ký
70
Vô Thượng Long Ấn
80
Bá Khí
70
Đấu La Đại Lục
75
Kiếm Nghịch Thương Khung
80
Vũ Thần
80
Bất Tử Bất Diệt
70
Thần Khống Thiên Hạ
70
Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến
95
Phi Thăng Chi Hậu
95
Vũ Động Càn Khôn
90
Đấu Phá Thương Khung
95
Thần Tọa
70
Cửu U Long Giới
75