Những Truyện Dịch Bởi HànBăng

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi HànBăng

Tiểu Yêu Bất Thượng Thiên


Truyện đang dịch chưa xuất hiện nữ chính, chưa thấy có sắc, nhưng có gái ^^ Ta cảm thấy truyện đa...

Chương 18 -