Nhật Ký Hoạt Động Của GnouhLee

Nhật Ký Hoạt Động Của GnouhLee
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
đẩy 5 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
đẩy 10 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
đề cử mới truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+10
bình truyện Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
+5
theo sau Vy.Lam.Tiểu.Thư
gửi cảm xúc Thích trong truyện Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
đẩy 20 KP trong Siêu Cấp Gen (Bản Dịch)
bình truyện Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá (Dịch)
+5
đẩy 5 KP trong Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá (Dịch)
đẩy 10 KP trong Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)
mua vật phẩm iPhone, số lượng 1
độ kiếp thành công Trúc Cơ Sơ Kỳ
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thai Rắn
+5
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
ủng hộ 200 TLT trong Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
đề cử mới truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+10
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
ủng hộ 200 TLT trong Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
bình truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)
+5
bình truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
+5
bình truyện Tạo Hóa Chi Môn (TTTV)
+5
trả lời diễn đàn Kết quả E.V.E.N.T
+10
trả lời diễn đàn M muốn tìm 1 truyện xxx
+10
trả lời diễn đàn E.V.E.N.T
+10
ủng hộ 500 TLT trong Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
trả lời diễn đàn Phục hồi và hoàn tất truyện đã full
+10
bình truyện Dục Chi Trầm Luân
+5
bình truyện Dục Chi Trầm Luân
+5
bình truyện Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
+5
đề cử mới truyện Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
+10
trả lời diễn đàn Thơ Trung☆☆☆Thu
+10
gửi bình luận trong trạng thái của diemquynhha
ủng hộ 200 TLT trong Đại thám tử Kogoro Mogi