Nhật Ký Hoạt Động Của DejaDeja

Nhật Ký Hoạt Động Của DejaDeja
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Trùng Sinh Thành Hệ Thống
bình truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)
+5
đẩy 100 KP trong Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam (Dịch)
bình truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán (Dịch-Hoàn)
+5
bình truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán (Dịch-Hoàn)
+5
đề cử mới truyện Dị Năng Trọng Sinh: Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán (Dịch-Hoàn)
+10
trả lời diễn đàn PR - Tối Cường Sinh Hóa Thể (Dịch) FULL + CODE 35% đón tết.
+10
gửi cảm xúc Chóng Mặt trong truyện Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị (Dịch)
tạo BST mới Danh cho ereader
bình truyện Tôi Thăng Cấp Một Mình
+5
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Đô Thị Âm Dương Sư
bình luận diễn đàn Tìm truyện yy không cần não
+10
xóa trả lời diễn đàn Tìm truyện yy không cần não
trả lời diễn đàn Tìm truyện yy không cần não
+20
đẩy 10 KP trong Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét (Dịch)
gửi cảm xúc Cưng Quá trong truyện Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét (Dịch)
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
bình truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
+5
đồng ý với đề cử của PRINCEARU trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đẩy 25 KP trong Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
đề cử mới truyện Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam (Dịch)
+10
đẩy 4 KP trong Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam (Dịch)
gửi cảm xúc Yêu Lắm trong truyện Đô Thị Dạ Chiến Ma Pháp Thiếu Nam (Dịch)