Nhật Ký Hoạt Động Của Dų_ϑâท

Nhật Ký Hoạt Động Của Dų_ϑâท
bình luận diễn đàn Hỏi về exp
+5
bình luận diễn đàn Luyện khí thành công ^^
+5
bình luận diễn đàn Luyện khí thành công ^^
+5
trả giá của Danh Tự Phù là 7 LT
trả giá của Danh Tự Phù là 7 LT
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Trái Tim giá 2 LT
luyện thất bại Tử Hà Linh Trang
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Linh Cải Xanh giá 3 LT
bình truyện Đệ Nhất Nhân Tộc
+5
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Trúc Cơ Đan giá 3 LT
mua vật phẩm Hoa Tươi, số lượng 1
mua vật phẩm Áo Choàng Đỏ, số lượng 1
mua vật phẩm Hóa Hình Phù, số lượng 1
mua vật phẩm Chiến Giáp, số lượng 1
đăng bán vật phẩm Linh Cải Xanh giá 6 LT
đăng bán vật phẩm Trái Tim giá 2 LT
luyện thất bại Mặt Nạ Thần Chết
mua vật phẩm Hóa Hình Phù, số lượng 1
mua vật phẩm Áo Choàng Đỏ, số lượng 1
mua vật phẩm Hoa Tươi, số lượng 1
gỡ bỏ phiếu bán vật phẩm Trái Tim giá 1 LT
trả lời diễn đàn styles1107 đã đổi tên thành LăngTiêu
+10
xóa bình luận diễn đàn styles1107 đã đổi tên thành LăngTiêu
bình luận diễn đàn styles1107 đã đổi tên thành LăngTiêu
+5
bình truyện Đệ Nhất Nhân Tộc
+5
đăng bán vật phẩm Trái Tim giá 1 LT
mua vật phẩm Lông Kim Bằng, số lượng 1
mua vật phẩm Song Long Câu, số lượng 1
xóa bình luận trạng thái #2137
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của meo-luoi
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท
xóa bình luận trạng thái #2119
gửi bình luận trong trạng thái của Dų_ϑâท