Những Truyện Phụ Trách Bởi Cẩuca

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Cẩuca
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)
Đại Sư Cứu Mạng
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
Kiếm Phá Thương Khung
Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)
Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)
Chân Lộ
Toàn Chức Cao Thủ
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
Đế Bá
Vô Thượng Sát Thần (Dịch)
Hệ Thống Đại Chủ Nợ (Dịch)
Thần Võ Chiến Vương
Nguyên Tôn
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
Kho Sách Của Trời
Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới