Những Truyện Phụ Trách Bởi Cẩuca

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi Cẩuca
Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị (Dịch)
Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố
Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch)
Thần Y Hoàng Hậu (Dịch)
Tuyệt Đỉnh Đan Tôn (Dịch)
Toàn Chức Cao Thủ
Thế Giới Sụp Đổ (Bản dịch)
Tuyệt Thế Vũ Thần (Dịch)
Kiếm Phá Thương Khung
Chung Cực Toàn Năng Học Sinh (Dịch)
Hồng Hoang Tam Quốc Tối Cường Ngoạn Gia (Dịch)
Hệ Thống Chưởng Môn (Dịch)
Sử Thượng Tối Cường Chuế Tế (Dịch)
Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)
Đại Sư Cứu Mạng
Đạo Thống Truyền Thừa Hệ Thống (Dịch)
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Vạn Cổ Thiên Đế
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên
Vũ Luyện Điên Phong