Nhật Ký Hoạt Động Của CácChủBíThưCác

Nhật Ký Hoạt Động Của CácChủBíThưCác
đề cử mới truyện Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm
+10
đề cử mới truyện Ngẫu Ngộ Thành Tiên
+10
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
bình luận diễn đàn Cuộc đề cử nam nhân chân chính trong yy giới
+5
bình truyện Hư Lộ
+5
trả lời diễn đàn Một ngày bạn dành bao nhiêu tiếng để lên YY
+10
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
gửi bình luận trong trạng thái của zinglai
đồng ý với đề cử của nguyenlong275 trong Nam Việt Đế Vương
bình truyện Nguyện Bên Nhau Đến Ngàn Năm
+5
bình truyện Hư Lộ
+5
bình truyện Võng Du Thế Giới Song Song
+5
bình truyện Hư Lộ
+5
gửi bình luận trong trạng thái của NhucRangDaiSu
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
trả lời diễn đàn Kết quả event
+10
đồng ý với đề cử của daka00 trong Bất Hủ Phàm Nhân
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
gửi bình luận trong trạng thái của giss1999
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
bình truyện Truyện Ngắn Rừng Mưa Quyển Thứ Nhất
+5
luyện thất bại Tử Hà Linh Trang
bình truyện Thế Giới Song Song
+5
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
bình luận diễn đàn Event nhỏ tết dương lịch
+5
trả lời diễn đàn Event nhỏ tết dương lịch
+10
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
bình truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+5
bình truyện Đại Việt Tu Chân
+5
gửi bình luận trong trạng thái của vaanhtien92
gửi bình luận trong trạng thái của ViêmĐế-TiêuViêm
bình truyện Thế Giới Song Song
+5
đồng ý với đề cử của daka00 trong Thế Giới Sau Khi Chết
bình truyện Thế Giới Sau Khi Chết
+5
bình truyện Murim
+5