Những Đề Cử Bởi BóngTốiVĩnhHằng

Đề Cử Mới Nhất Của BóngTốiVĩnhHằng
Thần Khống Thiên Hạ
63
Chí Tôn Tu La
98
Lăng Thiên Đế Chủ
50
Nhất Kiếm Độc Tôn (Dịch)
95
Thần Cấp Đại Ma Đầu
97
Đế Võ Đan Tôn
97
Thái Cổ Thần Vương
99
Ta Bị Zombie Cắn (Bản dịch)
98
Nhất Kiếm Độc Tôn (FREE)
92
Vô Thượng Sát Thần
99
Tiên Hiệp: Lạn Kha Kỳ Duyên (Dịch)
94
Hỗn Độn Bất Diệt Thể
50
Sát Thần Chi Thần
87
Tịch Diệt Thiên Tôn
69
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (FREE)
99
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game (Dịch)
97
Tử Kinh Lệnh
97
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Thần Hào (Bản Dịch)
90
Trọng Sinh Đại Đạo Tặc (Bản Dịch)
90
Kiếm Nghịch Thương Khung
57