Những Truyện Dịch Bởi AnNhi

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi AnNhi

Cưa Đổ Thượng Thần Băng Lãnh (Dịch)


“Cho nàng hai lựa chọn.” “Là gì?” “Hoặc là ta ăn nàng.” “Chọn cái thứ hai.” “Vậy được...

Chương 847 -