Những Truyện Dịch Bởi 2772haishhh

Truyện Mới Nhất Dịch Bởi 2772haishhh

Quốc Gia Ác Quỷ ( dịch )


Main chính thông minh + không não tàn + được buff trâu + rắm thối + nhiều vợ.  ( truyện thể loại ...

Chương 151 -

Trò Trơi Kinh Hoàng (dịch)


Không có gì để nói , nên nhảy hố , các đạo hữu đọc thử 1 vài chương biết đâu hợp khẩu vị  Hình...

Chương 18 -