Những Đề Cử Bởi 0oTàNguyệto0

Đề Cử Mới Nhất Của 0oTàNguyệto0
Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần
80
Bàn Long
70
Thiên Vu
80
Nhất Niệm Vĩnh Hằng - Dịch (Full)
85
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
80
Chàng Rể Ma Giới
85
Hi Du Hoa Tùng
80
Tiên Nghịch
81
Đại Chúa Tể
87