Nhật Ký Hoạt Động Của 小海同123

Nhật Ký Hoạt Động Của 小海同123
gửi cảm xúc Thích trong truyện Ngận Thuần Ngận Ái Muội
đề cử mới truyện Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
+10
gửi cảm xúc Thích trong truyện Linh Vũ Thiên Hạ
gửi cảm xúc Thích trong truyện Đô Thị Thần Nhân
gửi cảm xúc Cười Tươi trong truyện Đô Thị Thần Nhân
trả lời diễn đàn độ Kiếp thất bại
+10
tu luyện bằng LT: 300XP
theo sau xonevictory
tải ảnh đại diện mới
tải ảnh đại diện mới
chỉnh sửa hồ sơ
đổi tên danh dự thành Dương Thiên Hàn
chỉnh sửa hồ sơ