Bạn Bè đạiđếhạlưu

Những Thành Viên đạiđếhạlưu Đang Theo Đuôi
Cẩuca

Cẩuca

Luyện Hư Trung Kỳ
TiênHồ

TiênHồ

Luyện Hư Sơ Kỳ
cthanh

cthanh

Luyện Khí Tầng Tám
cavalone

cavalone

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Quỷ-Vô-Diện

Quỷ-Vô-Diện

Trúc Cơ Trung Kỳ
PBWolf

PBWolf

Kết Đan Trung Kỳ
TiểuNhư

TiểuNhư

Kết Đan Hậu Kỳ