Tác Giả:  Cao Lâu Đại Hạ

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyển ẢoHuyền Huyễn

Loại Truyện:  Convert | VietPhrase

Lượt Đọc:  5079

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Tuyệt Thế Thiên Quân

Thiếu niên Trịnh Thập Dực trời sinh Vô Song Thần Hồn, lại bị tổ địa bá đạo cướp đoạt, cơ duyên có được thần bí Thông Thiên Thanh Đằng, bước lên con đường truyền kỳ!

ông đạo? Rất nhiều người đã không nói... Chỉ là ta! Còn nói! Cho nên... Ta tới lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về ta, ta đến sáng tạo truyền kỳ vốn nên do ta sáng tạo  — Trịnh Thập Dực.

Nơi này có huyết cố sự nóng nhất, nơi này có kiên cường nhất đầu khớp xương, nơi này có núi nhất, ở đây còn có động nhân tình nghĩa! Một đoạn là nhiệt huyết, hữu nghị mà ra đời truyền kỳ.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Tuyệt Thế Thiên Quân"

Truyền Tống đến Trang: