Tác Giả:  Văn Mặc

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpTu Chân

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  59814

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Truyền Kiếm

Cảnh giới tu luyện của Linh Kiếm Sư phân ra bảy tầng lớn, gồm: Dưỡng Kiếm, Kiếm Mạch, Kiếm Cương, Kiếm Nguyên, Kiếm Thai, Kiếm Tâm, Kiếm Đỉnh. Trong đó Dưỡng Kiếm có chín tầng, từ cảnh giới Kiếm Mạch thì mỗi cảnh giới phân ra bốn cảnh giới nhỏ là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và viên mãn.

Mạc Vấn, một thiếu niên vừa sinh ra kinh mạch đã không trọn vẹn, sống không quá mười tám tuổi. Liệu chàng thiếu niên này sẽ phải làm gì để chống chọi với số phận? Kiếm, một thế giới chỉ có kiếm, nơi mà kiếm tu ngự trị! Vì sao vạn kiếm lại rung động? Hóa thân làm kiếm, dung nạp linh tính của ngàn vạn tàn kiếm làm một thể, đúc thành Thiên chi kiếm! Truyền Kiếm! Mời các bạn đón đọc.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Truyền Kiếm"

Truyền Tống đến Trang: