Trường Sinh Bất Tử

Tác Giả:  Quan Kỳ

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyền HuyễnTu Chân

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  336033

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Trường Sinh Bất Tử

Nội Dung Truyện: Tuyệt thế hung nhân, Đa mưu túc trí, vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ.

Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới , Chung sơn luôn luôn tại cố gắng , Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi , Phàm nhân cả đời cố gắng , Không thể thành tiên . Phí thời gian cả đời , Tám mươi năm hồng trần quay cuồng , Ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục , Ở tóc trắng xoá , Đại nạn buông xuống tám mươi tuổi , Nghênh đón tiến vào tiên cánh cửa cuối cùng cơ hội. Nhập tiên cánh cửa, tìm tiên đạo. Vi cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ...

Dịch giả: Chất Độc

Biên dịch: Sở Phong

Biên tập: Gia Ngọa

 

(Nguồn: tangthuvien)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Trường Sinh Bất Tử"

Truyền Tống đến Trang: