Tiên Quốc Đại Đế

Tác Giả:  Quan Kỳ

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpDị Giới

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  599978

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Tiên Quốc Đại Đế

Nội Dung Truyện:

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Tiên Quốc Đại Đế"

Truyền Tống đến Trang: