Tác Giả:  Đặc Biệt Bạch

Thể Loại:  Kiếm HiệpXuyên KhôngLịch Sử Quân Sự

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  26938

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Thuận Minh

Lý Mạnh về tới Sùng Trinh ngũ năm. Hắn xuyên qua thành Sơn Đông vệ sở đích cùng khổ quân hộ, Hắn còn có bao nhiêu thời gian? 

Lý Mạnh như thế nào từ này minh mạt đích phong vân biến ảo trung. Dụng chính mình cương liệt cùng dũng mãnh xông ra một mảnh thiên địa...

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Thuận Minh"

Truyền Tống đến Trang: