Tác Giả:  Lưu Lãng Đích Cáp Mô

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpMa Pháp

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  2503

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Thiên Bằng Tung Hoành

Tinh - - quái - - yêu - - ma. Sinh linh bách tuế sẽ thành tinh, tức là sẽ có trí tuệ, có thể thoát ly bản tính. Đương nhiên không phải mọi sinh linh đều đi theo con đường này, như nhân loại có trí tuệ trời sinh, mang sẵn ưu thế, muốn thành tinh linh cũng không cần đi theo lối vòng.

Những người mang năng lực hùng mạnh sẽ đủ khả năng tác quái, đạt đến mức năng lực đồng loại không bì kịp. Cũng vậy, nhiều sinh linh trời sinh đã hơn hẳn những loài khác, ngàn năm tu luyện sẽ trở thành yêu - dù là sinh vật đẳng cấp nào cũng phải khổ sở tu luyện mới đạt được cấp độ này.

Lúc đó sẽ biến ảo vô cùng, có được kì năng, dị thuật, siêu thoát sinh mệnh bản thân. Nhưng để đắc thành ma đạo, vươn tới hình thức sáu chót của sinh mệnh, cần cả vạn năm đằng đẵng. Có điều không ai biết được khả năng thành công, những sinh linh trong thiên hạ đi theo lối này để đạt được mục tiêu sau cùng chỉ là hãn hữu.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Thiên Bằng Tung Hoành"