Tác Giả:  Tiểu Đao Phong Lợi

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpHuyền Huyễn

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  1777

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Thí Thiên Nhận

Giang hồ vô đạo, bạt đao mà khởi, lợi nhận ngang trời, không thẹn với lương tâm.

Chúng sinh vô đạo, đao phong thí. Lãnh nhãn tinh không, trì đao bễ nghễ.

Thông thiên đại lộ, nhất lộ kinh cức, một đao chém ra, duy ngã độc tôn!

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật: