Tác Giả:  Cửu Đăng Hiền Lành

Thể Loại:  Đô ThịDị NăngKỳ Bí

Loại Truyện:  Convert | VietPhrase

Lượt Đọc:  2548

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Siêu Phẩm Tướng Sư

Thầy tướng phân cửu phẩm, nhất phẩm nhất trọng thiên

Phong thuỷ có cảnh giới, minh lý, dưỡng khí, tu thân, hỏi.

Thế kỷ hai mươi mốt một vị thanh niên bình thường ngẫu nhiên thu được Gia Cát Lượng khi còn sống huyền học truyền thừa, không có chí lớn hướng về Tần Vũ, chỉ muốn bảo vệ Lão Bà Hài Tử nhiệt kháng đầu, nhưng gặp may đúng dịp từng bước một đi tới thầy tướng đỉnh, thành tựu Siêu Phẩm tôn sư, tướng địa, tướng người, tướng hồng nhan.

Sáu hào tính Tẫn Thiên Hạ sự, bát tự trắc khắp cả người thế gian!

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Siêu Phẩm Tướng Sư"

Truyền Tống đến Trang: