Tác Giả:  Nhĩ Căn

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  93915

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.
Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

BẠCH TIỂU THUẦN - Trời xanh có mắt, cái tên Bạch Thử Lang này, rốt cuộc cũng đi... Cuối cũng đã đi rồi! Là ai nói cho hắn biết đã nhìn thấy tiên nhân ở gần đây? Ngươi đã vì thôn mà lập được đại công đấy! đây là 1 số đánh giá 9 xác nhất về truyện: truyện hay, nv9 thông minh lanh lợi, mặt dày, lúc đầy nhát cáy.như kiểu vi tước gia VI Tiểu Bảo chuyển thế . tình tiết hài hước lôi cuốn. cá nhân ình đánh giá hay ngang truyện của Lão Ngũ.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Nhất Niệm Vĩnh Hằng"

Truyền Tống đến Trang: