Dược Thần

Tác Giả:  Ám Ma Sư

Thể Loại:  Tiên HiệpHuyển ẢoDị Giới

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  1621067

Trạng Thái:  Hoàn Thành

Dược Thần

Hắn được người đời công nhận là cường giả mạnh nhất đại lục. Là Linh Dược Thần Sư duy nhất của đại lục Tư Đặc Ân.

- Kiệt Sâm! Một thiên tài xuất sắc của đại lục Tư Đặc Ân đã gặp phải một việc ngoài ý muốn trong một lần ra luyện dược. Hắn tiến vào thời không loạn lưu, trở về thời đại Linh Dược man hoang ba ngàn năm trước.

- Thời đại lúc bấy giờ, Linh Dược Sư còn chưa có phát triển mạnh mẽ, so với Linh Dược Sư ở thời đại mà Kiệt Sâm đang sống thì thua kém nhiều lắm. Sau khi trọng sinh trở về thời kỳ cổ đại, Kiệt Sâm lợi dụng lực lượng của bản thân, hắn vươn lên trở thành cường giả mạnh nhất của đại lục, đột phá gông cùm xiềng xích kiếp trước của mình!

 

(Nguồn: Sưu Tầm)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Dược Thần "

Truyền Tống đến Trang: