Tác Giả:  Tam Nguyệt Mộng Khê

Thể Loại:  Kiếm HiệpTiên HiệpHuyển Ảo

Loại Truyện:  Dịch

Lượt Đọc:  15389

Trạng Thái:  Còn tiếp...

Chứng Hồn Đạo

Một khi đã bước lên con đường tu tiên thì phải là người tuyệt đoạn nhân tình, lãnh khốc với nhân thế? Thiên tài đích thật là như thế nào? Là người có tu vi cảnh giới cao hơn những người khác. Vậy thì danh xưng "Siêu cấp thiên tài" là như thế nào?

Chính là một người điên không ngừng cố gắng đi theo con đường của riêng mình.Đại ma đầu là như thế nào? Là người tàn sát sinh linh vô tội. Vậy người rút kiếm chém đại ma đầu là người như thế nào? Là một anh hùng trượng nghĩa? Không, rút kiếm tương trợ chỉ vì muốn bảo vệ sinh linh trong thiên hạ, chỉ vì muốn bảo vệ những người thân cận.

 

(Nguồn: ST)

Các chương mới nhất được cập nhật:

Danh sách chương truyện "Chứng Hồn Đạo"

Truyền Tống đến Trang: