Danh Sách Truyện Sắc Hiệp

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Lam Đậu Sinh Nam Quốc Còn tiếp...
2 Sa Mạc Còn tiếp...
3 Nã Cát Ma Full
4 Yên Lộ Thương Mang Full
5 Trường Phát Lãng Tử Full
6 Hắc Vũ Tán Full
7 Yêu Tinh Full
8 Quan Hi Còn tiếp...
9 Ân Tầm Full
10 Diện Hồng Nhĩ Xích Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY