Danh Sách Truyện Sắc Hiệp

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Ngũ Trí Full
2 Lương Thất Thiểu Full
3 Liệp Thương Full
4 Hà Phi Song Giáp Full
5 Tam Dương Trư Trư Full
6 Mai Can Thái Thiếu Bính Full
7 Dạ Độc Túy Full
8 Quý Túc - Tiềm Long Full
9 Trần Khổ Full
10 Bổn Đản Anh Tử Full

© 2013 TruyệnYY