Danh Sách Truyện Hay Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Mặc Vũ Full
2 Huyền Vũ Full
3 Đông Nhất Còn tiếp...
4 Kiều Phong Còn tiếp...
5 Đặc Biệt Bạch Còn tiếp...
6 Vụ Ngoại Giang Sơn Còn tiếp...
7 Văn Mặc Còn tiếp...
8 GrandHoly Còn tiếp...
9 Ôn Thụy An Còn tiếp...
10 Lý Liên Chi Full

© 2013 TruyệnYY