Danh Sách Truyện Hay Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Đặc Biệt Bạch Full
2 Mặc Vũ Full
3 Huyền Vũ Full
4 Đông Nhất Còn tiếp...
5 Kiều Phong Còn tiếp...
6 Đặc Biệt Bạch Còn tiếp...
7 Vụ Ngoại Giang Sơn Còn tiếp...
8 Văn Mặc Còn tiếp...
9 GrandHoly Còn tiếp...
10 Ôn Thụy An Còn tiếp...

© 2013 TruyệnYY