Danh Sách Truyện Hay Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Phương Tưởng Full
2 Thắng Kỷ Full
3 Khai Hoang Full
4 Đạm Nguỵêt Tân Lương Full
5 Thập Bộ Hành Full
6 Trần Trọng Còn tiếp...
7 Chu Ngọc Full
8 Nam Hải Thập Tứ Lang Full
9 Hỏa Tinh Dẫn Lực Full
10 Tuyết Sắc Đồ Mi Full

© 2013 TruyệnYY