Danh Sách Truyện Hay Nhất

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Vũ Nham Full
2 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full
3 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full
4 Phù Sinh Mộng Đoạn Full
5 Bổn Đản Anh Tử Full
6 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full
7 Phong Lăng Thiên Hạ Full
8 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full
9 Mộng Nhập Thần Cơ Full
10 Hà Phi Song Giáp Full

© 2013 TruyệnYY