Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Phong Lăng Thiên Hạ Full 519
2 Lão Đàn Toan Thái Full 496
3 Kiếm Du Thái Hư Full 421
4 Điểm Tinh Linh Full 419
5 Thần Đông Full 394
6 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full 385
7 Nghịch Thương Thiên Full 383
8 Vũ Nham Full 373
9 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full 367
10 Cửu Đương Gia ​ Còn tiếp... 364

© 2013 TruyệnYY