Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full 234
2 Vong Ngữ Full 218
3 Thạch Trư Còn tiếp... 214
4 Kiếm Du Thái Hư Full 212
5 Yếm Bút Tiêu Sinh Còn tiếp... 212
6 Thần Đông Full 200
7 Anh Giai Ngây Thơ Full 197
8 Chúc Long Ngữ Full 196
9 Cô Đơn Địa Phi Full 185
10 Cửu Đương Gia ​ Full 179

© 2013 TruyệnYY