Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ngã Bản Thuần Khiết Full 177
2 Cô Đơn Địa Phi Full 161
3 Đường Gia Tam Thiếu Full 145
4 Ta Là Lão Ngũ Full 142
5 Thạch Trư Còn tiếp... 142
6 Phong Lăng Thiên Hạ Full 141
7 Thần Đông Full 139
8 Ám Ma Sư Full 138
9 Ngã Cật Tây Hồng Thị Full 132
10 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 125

© 2013 TruyệnYY