Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Cửu Đương Gia ​ Full 12
2 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp... 12
3 Sa Mạc Còn tiếp... 11
4 Hồ Điệp Lam Còn tiếp... 11
5 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Full 9
6 Mai Can Thái Thiếu Bính Full 8
7 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 8
8 Mạc Mặc Full 8
9 Kiếm Du Thái Hư Full 8
10 Ta Là Lão Ngũ Full 8

© 2013 TruyệnYY