Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Ta Là Lão Ngũ Full 46
2 Nhĩ Căn Full 42
3 Huyền Vũ Full 39
4 Vong Ngữ Full 38
5 Tâm Tại Lưu Lãng Full 37
6 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp... 33
7 Ngã Bản Thuần Khiết Full 30
8 Mai Can Thái Thiếu Bính Full 29
9 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 29
10 Đường Gia Tam Thiếu Full 29

© 2013 TruyệnYY