Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 2000
2 Phong Lăng Thiên Hạ Full 1303
3 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp... 1288
4 Thạch Trư Còn tiếp... 1002
5 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp... 982
6 Ta Là Lão Ngũ Full 755
7 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Còn tiếp... 750
8 Ta Là Lão Ngũ Full 724
9 Thần Đông Full 704
10 Nhĩ Căn Full 662

© 2013 TruyệnYY