Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 40
2 Thạch Trư Còn tiếp... 29
3 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Còn tiếp... 26
4 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp... 22
5 Nhĩ Căn Full 20
6 Ta Là Lão Ngũ Full 20
7 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 18
8 Đường Gia Tam Thiếu Full 17
9 Phong Lăng Thiên Hạ Full 14
10 Huyền Vũ Full 13

© 2013 TruyệnYY