Danh Sách Truyện Hot 24h

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái Lượt xem
1 Thiên Tàm Thổ Đậu Full 1088
2 Thiên Tàm Thổ Đậu Còn tiếp... 785
3 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Còn tiếp... 486
4 Phong Lăng Thiên Hạ Full 427
5 Thạch Trư Còn tiếp... 419
6 Nhĩ Căn Full 399
7 Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Full 373
8 Ta Là Lão Ngũ Còn tiếp... 361
9 Ta Là Lão Ngũ Full 358
10 Thần Đông Full 348

© 2013 TruyệnYY