Danh Sách Truyện Dị Giới

# Tên Truyện Tác Giả Trạng Thái
1 Thần Đông Còn tiếp...
2 Thất Nguyệt Hỏa Full
3 Chúng Thần Full
4 Yêu Tinh Full
5 Sa Mạc Full
6 Thương Thiên Bạch Hạc Full
7 Duy Nhất Thiên Tử Full
8 Mạo Tự Hữu Tài Full
9 Ám Ma Sư Full
10 Đường Gia Tam Thiếu Full

© 2013 TruyệnYY