Chương 956: Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt (2).


- Môn chủ, Lang Lễ sư thúc. Người về đúng lúc.

Hỏa Vân Thượng Nhân cười khổ nhìn Lang Lễ, Nhạc Thành nói.

- Chẳng lẽ Hạo Thiên môn xảy ra chuyện gì sao?

Lang Lễ nghe vậy thần sắc biến đổi.

- Không sai, có một ít phiền toái.

Truy Nguyệt Đạo Nhân nói:

- Môn chủ, Lang Lễ sư thúc, chúng ta về đại điện bàn lại đi.

Ngọc Hư sơn đại điện, Hỏa Vân Thượng Nhân cùng Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử đem chuyện tình Bạch Thạch sơn ra nói cho bọn người Lang Lễ, Nhạc Thành biết, Nhạc Thành thần sắc có chút ngưng trọng, mà Lang Lễ sắc mặt cũng trầm xuống.

- Bạch Thạch sơn thật to gan, chỉ có ba Đại La Kim Tiên sao, liền dám kiêu ngạo như vậy, ta phải đem Bạch Thạch sơn trôn vùi mới được.

Lang Lễ cả giận nói, hận không thể đi Bạch Thạch sơn hảo hảo giáo huấn một chút.

- Lang Lễ, chuyện này không vội, La Nguyên sư huynh vừa mới nói Bạch Thạch sơn kia năm ngày sau mới đến Ngọc Hư sơn, chúng ta nếu đi Bạch Thạch sơn, tin tưởng bọn hắn cũng có hộ sơn đại trận, chúng ta đến lúc đó khẳng định hao tổn không ít sức lực, không bằng ở tại Ngọc Hư sơn chờ bọn hắn đến, làm cho bọn họ đi tới mà không về được.

Nhạc Thành nói.

- Môn chủ nói rất đúng, hiện tại có Lang Lễ sư thúc ở đây, phỏng chừng Bạch Thạch sơn kia có tới, cũng về không được.

La Sát Tiên Tử nói.

- La Nguyên sư huynh, không biết Bạch Thạch sơn kia thực lực thế nào?

Nhạc Thành nhìn La Nguyên hỏi.

- Bạch Thạch sơn nguyên bản thực lực không thể đối kháng Hạo Thiên môn, chính là hơn hai trăm vạn năm, ba người chúng ta mới từ La Thiên thượng tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ, hiện tại cũng là Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, mà Bạch Thạch sơn hiện có một Đại La Kim Tiên trung kỳ, hai Đại La Kim Tiên sơ kỳ, về phần La Thiên thượng tiên, bọn hắn có gần hai mươi người, cả môn phái có hơn bốn trăm người, còn hơn chúng ta nhiều lắm, nhưng hiện tại có Lang Lễ sư thúc ở đây, Ngọc Hư sơn không tới phiên bọn hắn giương oai.

La Nguyên nói. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nhạc Thành nghe La Nguyên nói, trong lòng cũng giật mình, Bạch Thạch sơn thực lực cũng không kém, còn hơn Hạo Thiên môn nhiều, nếu lần này Lang Lễ đi vắng, Hạo Thiên môn thật đúng là phiền toái.

- Mới có ba Đại La Kim Tiên mà thôi, Đại La Kim Tiên trung kỳ trừ bỏ lão chủ nhân ra, ta không sợ bất luận kẻ nào.

Lang Lễ lạnh nhạt nói, chỉ có một Đại La Kim Tiên trung kỳ cùng hai Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Lang Lễ tự nhiên không để ở trong mắt.

- Chủ nhân, Ngọc Hư sơn này không phải có đại trận sao, đủ để vây khốn Đại La Kim Tiên chứ?

Vạn Biến Thiên Ma nhìn Nhạc Thành nói.

- Cố đạo hữu, ngươi có điều không biết, nguyên bản ta cũng tính toán dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đối kháng Bạch Thạch sơn, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là sư phụ năm đó bố trí hộ sơn đại trận, nếu khởi động trận pháp cho dù là Đại La Kim Tiên trung kỳ cũng bị vây ở bên trong, cũng không tránh thoát, nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận mở ra, đến lúc đó cả Ngọc Hư sơn chỉ sợ cũng bị hủy.

La Nguyên nhìn Vạn Biến Thiên Ma Cố Thành Vệ nói.

Nhìn Nhạc Thành giới thiệu, La Nguyên cũng biết thân phận Thú Ma, Vạn Biến Thiên Ma, Diễm Ma, mặc dù ba người là Ma đạo, Hạo Thiên môn là Tiên đạo, bất quá Tiên đạo cùng Ma đạo, sớm không có phân biệt rõ.

Xem tiểu sư đệ mới là Thiên tiên sơ kỳ, còn có đám người Diễm Ma đi theo, làm cho Hỏa Vân Thượng Nhân La Nguyên cùng Truy Nguyệt Đạo Nhân, La Sát Tiên Tử kinh ngạc.

- Thì ra là thế, Hạo Thiên môn chúng ta hiện tại cũng có không ít La Thiên thượng tiên, đến lúc đó, cho dù Bạch Thạch sơn toàn bộ tới, hai vị sư huynh các ngươi liền giúp Lang Lễ đánh chết đối phương, Trình Anh sư tỷ hỗ trợ ngăn lại ba La Thiên thượng tiên, hơn nữa còn có Diễm Ma, Thú Ma Xích Ma Hung Mãng, Hạo Thiên môn La Thiên thượng tiên, Bạch Thạch sơn kia còn lại La Thiên thượng tiên cũng không nhiều lắm, đến lúc đó liền giao cho ta, ta có thể vây khốn bọn chúng một hồi, chỉ cần đánh chết ba Đại La Kim Tiên, Bạch Thạch sơn kia tuyệt không trốn thoát.

Nhạc Thành nói.

- Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn dùng Hạo Thiên Tháp vây khốn bọn chúng sao, hiện tại chúng ta không cần bại lộ Hạo Thiên Tháp.

Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói, nếu dùng Hạo Thiên Tháp, đủ để vây khốn người của Bạch Thạch sơn.

- Không cần Hạo Thiên Tháp, chúng ta có thể đem Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận bố trí tốt, xem bọn chúng có dám đến hay không.

Nhạc Thành mỉm cười, Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận chính là Chân Vũ Đại Đế luyện chế, chính mình hiện tại cũng có thể phát huy ra một ít uy lực Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, không thể đánh chết La Thiên thượng tiên, vây khốn cũng không có vấn đề.

- Cũng tốt, Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận uy lực còn hơn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ta còn có Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận.

Lang Lễ nói.

Sau khi mọi người thương nghị một phen, lúc này mới tán đi, Hạo Thiên môn cũng lớn, ba trăm sáu mươi lăm tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều đủ chứa hơn trăm người, hiện tại mỗi người một tòa cung điện, đám người Diễm Ma cùng Thú Ma mỗi người trực tiếp tìm một chỗ cung điện, ba người đều là tán tu, nguyên bản ở Tiên Ma giới cũng không có chỗ đặt chân, hiện tại Hạo Thiên môn coi như là chỗ đặt chân của ba người.

Mọi người tản ra, Lang Lễ mang theo Nhạc Thành đi Ngọc Hư sơn một vòng, Ngọc Hư sơn lớn hơn Quỷ Uyên, hiện tại hắn là Hạo Thiên môn môn chủ, tốt xấu cũng là chủ nhân Ngọc Hư sơn, tất cả cảnh tượng của Ngọc Hư sơn Nhạc Thành đều ghi tạc trong lòng.

- Chủ nhân, lúc này chuyện tình Bạch Thạch sơn chúng ta nên xử lý như thế nào, chỉ sợ hiện tại không chỉ là Bạch Thạch sơn, chung quanh cũng không thiếu sơn môn đối phó Ngọc Hư sơn như hổ rình mồi, có sơn môn thực lực còn hơn Bạch Thạch sơn.

Lang Lễ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Nhạc Thành nói.

- Lần này Bạch Thạch sơn giết gà dọa khỉ mà thôi, cho nên nhất định phải nặng tay, cảnh cáo thế lực chung quanh, thực lực vẫn là thực lực, không có đủ thực lực, thì sơn môn chịu không nổi.

Nhạc Thành cười khổ nói.

- Chủ nhân, chờ ngươi thực lực bằng lão chủ nhân, cũng không có người dám đến Hạo Thiên môn. Trên người chủ nhân có Hạo Thiên Tháp cùng Thần Nông đỉnh, còn có thêm thần thông, Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, chỉ cần chủ nhân đột phá tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có thể đối kháng Cửu Thiên Huyền Tiên.

Lang Lễ trả lời.

- Đại La Kim Tiên, còn không biết đến bao lâu đây.

Nhạc Thành thở dài, Đại La Kim Tiên thực lực chính hắn bây giờ còn rất xa xôi, hiện tại mới là Thiên tiên sơ kỳ, xem ra phải tu luyện mới được.

Ở Ngọc Hư sơn, Nhạc Thành cùng Lang Lễ đi tới hải vực, trong tay thủ ấn biến hóa, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trên không trung, một mảnh thanh mang chói mắt tràn ngập ra, hải vực này nhất thời xuất hiện một mảnh núi non, đúng là Hạo Thiên Tháp Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận.

---o0o---

Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương #989


Báo Lỗi Truyện
Chương 989/1346