Chương 917: Thanh Dao đan (2).


- Ngươi là đương nhiên, đương nhiên rồi.

Nhạc Tử Sơn nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Loan nói.

- Oa oa.

Đúng lúc nàycó tiếng khóc nỉ non, tiếng khóc nỉ non này trầm thấp vang to, nghe giống như là giao long thét vậy.

- Chủ nhân, Hiểu Hiểu chủ nhân sinh một cái nam hài.

Tiểu Song từ bên trong chạy ra nhìn Nhạc Thành nói.

- Tiểu Song, nhanh đi nhìn thấy, Hiểu Hiểu còn có một hài tử nữa.

Nhạc Thành cao hứng nói, lúc này trong lòng Nhạc Thành chính là hưng phấn không thôi, một ngày làm ba, loại chuyện này, người bình thường chính là làm không được.

- Vâng, chủ nhân.

Tiểu Song nhất thời trở về nội đường, trong bụng Mộ Dung Hiểu Hiểu chính là thai song sinh, mọi người Nhạc gia đã sớm biết.

- Có nam hài, hai nữ một nam thật sự là không sai.

Nhạc Tử Sơn cao hứng nói.

- Ông nội, sai lầm rồi, hiện tại là tam nữ hai nam, ta cũng là nam. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y

Thanh Đồng cũng ủy khuất nhìn Nhạc Tử Sơn nói.

- Ta sai lầm rồi, quên Thanh Đồng, ha ha.

Nhạc Tử Sơn cười nói.

- Oa oa.

Lại sau nửa canh giờ, một thanh âm thanh thúy truyền đến, thanh âm thanh thúy vang dội.

- Lại sinh, ba, chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng nhạc lão gia tử.

Nhất thời trong đại sảnh trong tộc trưởng lão đứng dậy chúc mừng nói, mấy Thái thượng trưởng lão cũng sôi nổi chúc mừng.

- Đa tạ chư vị trưởng lão rồi, chư vị trưởng lão đã có tâm.

Nhạc Tử Sơn vội vàng đứng dậy hoàn lễ, những lời này đều là trưởng lão trong tộc, Nhạc Tử Sơn còn có chút hoảng sợ ân sủng đứng lên, chính mình thêm cháu, cả trưởng lão trong tộc đều đến chúc, điều này đối với Nhạc Tử Sơn mà nói, chính là mặt mũi.

- Các trưởng lão không nên đa lễ.

Nhạc Thành cũng hơi hoàn lễ.

- Chủ nhân, chủ nhân.

Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng vội vàng chạy tiến nói.

- Các ngươi làm sao vậy, hốt ha hốt hoảng.

Nhạc Thành nhìn Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng hỏi.

- Chủ nhân, bên ngoài chật như nêm cối, Kim Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ địa, Thanh Long hộ vệ đội, tổng cộng có năm vạn người, còn có cư dân phụ cận trong thành, sợ là cũng không ít hơn một trăm vạn người.

Khiếu Thiên Hổ vội vàng nói.

- Nhiều người như vậy sao.

Nhạc gia chúng trưởng lão nhất thời đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đến nhiều người như vậy.

- Tộc trưởng, ở trong tộc thưởng mấy trăm Thanh Long hộ vệ đội cùng Hoàng Long hộ vệ đội, hôm nay sợ là mọi người đều đến lĩnh thưởng.

Đại trưởng lão hơi cười, lập tức nhìn Nhạc Thành nói.

- Thật không.

Nhạc Thành nghĩ tới, chính mình trở lại Nhạc gia, nghe được tin tức tam nữ mang thai, hình như là mỗi người thưởng một viên bát phẩm đan dược.

- Thưởng, thưởng mọi người cho ta.

Nhạc Thành mỉm cười nói, không phải là thưởng sao, chính mình còn muốn thưởng, ở Viễn Cổ Hổ Tộc, Viễn Cổ Minh Xà Tộc, Toan Nghê Tộc tam tộc của cải cũng đều ở trên người của mình.

- Đi thôi, ta cũng ra xem.

Nhạc Thành nói xong, liền ra khỏi đại sảnh, người trong tộc hiện tại đối với chính mình ủng hộ như thế, chính mình cũng có thể đi tiếp đón mới được.

- Chúng ta cũng đi xem.

Chúng trưởng lão nhìn thấy Nhạc Thành đi ra ngoài, cũng đi theo tại phía sau.

- Chúc mừng tộc trưởng, chúc mừng tộc trưởng.

Ngay tại lúc Nhạc Thành trở về Nhạc gia, trong lúc đó chung quanh có rất nhiều người, khuôn mặt đều rung động vô cùng, tiếng động không dứt bên tai.

Các vị trưởng lão nhìn thấy cũng kinh ngạc vô cùng, đám tộc nhân bình thường này cũng không biết từ chỗ nào nghe được tin tức, cũng tập hợp đông đủ mà đến như vậy.

- Mọi người không cần đa lễ, hôm nay mọi người tới có thưởng, Thanh Long hộ vệ đội cùng phủ Hoàng Long hộ vệ đội được một viên bát phẩm đan dược, Kim Long hộ vệ đội được một viên cửu phẩm sơ giai đan dược, tộc nhân trong thành mỗi người năm trăm kim tệ.

Thanh âm của Nhạc Thành nhất thời quanh quẩn ở trên không.

- Tộc trưởng thật đúng là rộng rãi.

Chúng trưởng lão nghe được Nhạc Thành nói, nhất thời trợn mắt kinh ngạc, Kim Long hộ vệ đội nơi này mặc dù chỉ có hai trăm người, còn có ba trăm tứ đại nhân tộc liên quân chưa có trở về, nhưng hai trăm người này là hai trăm khỏa cửu phẩm sơ giai đan dược, đối với cả Nhạc gia mà nói, cũng là thủ bút không nhỏ.

Còn có Thanh Long hộ vệ đội này cùng phủ Hoàng Long hộ vệ đội, ở đây Hoàng Long hộ vệ đội có hai ngàn người, Thanh Long hộ vệ đội hơn bồn vạn người, tổng cộng ước chừng năm vạn người, mỗi người một viên bát phẩm đan dược, cho dù là bát phẩm sơ giai đan dược, cũng là năm vạn khỏa, năm vạn khỏa bát phẩm đan dược, cả Nhạc gia cũng không lấy ra được.

Mặt khác trên trăm vạn tộc nhân bình thường, mỗi người năm trăm kim tệ tổng cộng năm triệu kim tệ, đây cũng không phải số ít, lúc này chạy đi đâu tìm năm triệu kim tệ bây giờ.

- Tộc trưởng, hiện tại trong tộc không có nhiều đan dược như vậy, làm sao bây giờ.

Đại trưởng lão đi tới bên người Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, lời này đã

nói ra, chính phải nghĩ biện pháp dàn xếp mới được.

- Đại trưởng lão không cần lo lắng, đan dược cùng kim tệ ở trên người của ta, hôm nay các trưởng lão ở đây, mỗi người cũng được một viên cửu phẩm trung giai đan dược, Thái thượng trưởng lão mỗi người một viên đan dược có thể đột phá đến mười thành đấu đế long mạch, nhưng vài ngày nữa ta mới luyện chế được.

Nhạc Thành mỉm cười nói, trên người có của cải của cả tam đại thú tộc, điểm đồ vật này Nhạc Thành còn không để ở trong mắt.

- Khiếu Thiên, Tử Long, Thiên Lang, Địa Lang, Yêu Cơ, Thông Thiên, các ngươi phụ trách cấp đan dược cùng kim tệ cho mọi người.

Nhạc Thành lấy ra mấy cái trữ vật giới chỉ cấp cho đám người Khiếu Thiên Hổ cùng Tử Điện Mãng.

- Vâng, tộc trưởng.

- Đa tạ tộc trưởng.

Nhất thời mọi người cao hứng không thôi, cư dân bình thường mỗi người năm trăm kim tệ, cũng đủ một nhà năm khẩu nhân sinh sống mấy tháng rồi.

---o0o---

Tu Chân Giả Tại Dị Thế - Chương #926


Báo Lỗi Truyện
Chương 926/1346