Chương 786: Vận khí


Thiên Chắn cuói cùng tìm được hy vọng cùa mình, nhiệm vụ tiệp theo của hắn chính là phá giãi trận phip do vị cưỡng giả nghịch thiên kia sống tạo ra.
Chi cần hắn phá giải được trận pháp nàv trong mười năm là có thẻ vượt qua một cửa nàv.
HÒ PHÌ theo Dương Phàm rỡi đi, trong lòng rất buồn bực không YUL đầv tàm trạng.
Mặc dùDươngPtiàmđã cam đoan nhắt đinh sẽ dẫn hắn vượt qua một cửa nàv.
Hai ngưỡi xuyên qua quãng trường Truyền Tống Trận nàv. tìm kiếm Truvền Tống Trận khác có hy vọng hơn.
Nhưng theo thời gian, thất vọng vẫn hoài thắt vọng.
Có một só quảng trường Tru vén Tống Trận. Dương Phàm có thé thòng qua do hắn đã tẩn chức Diễn Sinh K.V. thực [ực đáng sợ. cùng không chênh lệch quá lớn so YỠi những cưỡng giã nghịch thiên khốc.
Mà từ khi HÒ Phi tiến vào thế giới này. tư chắt thiên phú cùa hắn cùng gióng nto mọi người, huyết mạch Thần thú cũng không phải quá nòibật.
Ưu thế duv nhắt của Hắn đó chính là tu vi đi trước đại đa số mọi ngưỡi. nhưng cũng không han bao nhiêu.
Trong khi hành tẩu. nội tảm Dương Phàm cũng đang không ngừng đắu tranh. Hắn khó kkẫn lắm mới có thể xông quan nhung tới lúc nàv cùng chưa the nghĩ ra biện pháp gì để hỗ trợ HÒ Phi.
T ảm trạng cùa hắn không tốt, vô cùng không tót!
Đúng lúc nàv. có bốn nẫm tu luyện giả gần đó dùng áritL mắt tham lam quét nhìn hai
người.
Đây rõ ràng là một tiểu đoàn đội.
- Chét hết cho ta!
Dương Phàm nải giận gằm lẻn một tiếng. Lỡi này vừa dứt. Luản HÒi lực tập trung lẻn những ngưỡi này.
Bốn tên Thí luyện giả. có một tên đã đạt tới trình độ Tiên Đế. ba tên còn lại đều là Tièn Quán đại viênmăn.
Nhưng giỡ phút này. sắc mặt bọn họ tái nhợt, thản thề như đông lại, muón động cũng
khÒng thể động.
Sau đó linh hòn bọn HỌ đều bị hút vào trong thế giới Mệnh Hạch.
Chi cần một ý niệm, Dương Phàm đă diệt sát hết bọn họ.
Những tu sĩ gằnđó nhìn thấy cãnH tượng nàv đều không khói hít sâu một hơi khí lạnh
Mặc dù giết chết đấm Thí luyện giả nàỵ khiến Dương Phàm có được hai ngàn vạn điểm công tích nhưng Hắn vẫn không vui vẻ chút nào. ngồi xuổng thu thập cỈLiến lợi phim, cùng phin CỈLO HÒ Phi một ít.
Mấv ngày sau. phía trước lại xuất hiện một quãng trường Truvền Tống Trận. quanh quản một mảnh ốritL sống màu vàng.
Dương Phàm vón không tính toán làm gì nhưng đột nhiên phát hiện quanh quảng trương Truvền Tống Trận này có tụ tập mấy chục THÍ luyện giã. sắcmặt đều do dự không chưng.
Hoàn cảnh nơi nàỵ khác một trời một vực so với những quảng trường Truyền Tống Trận khác.
- Quảng trường Truvền Tống Trận này có gì khốc, vì sao lại tầu hút nhiêu Thí luyện giả
tứnĩvậv?
Trong lòng Dương Phàm như tHấv được một tia HV vọng.
Đỏng thời hắn cũng phát hiện ra có rất nhiều Thí luyện giã đang bay về phía II ƠI này. -Mau đi tới xem.
ÁritL mắt HÒ Phi sống lẻn. nhanh chóng chạy tới.
Cường giả nghịch thiên nơi quảng trường Truvền Tống Trận nàv là một ngm nhản, toàn thản như tạo thành từ chắt [ỏng màu máu.
Khóe miệng ngm nhản màu máu này hiện lẻn vỏ tươi cười đầv ìầâmỷ.
Tnrỡc mặt hắn có một pho tượng cồ quái với hai màu đen trắng.
Trẽn không, trước mặt pHO tượng này có lơ lừng hai viên xúc xắc màu máu.
Trong hai mắt pho tượng bắn ra hai đạo ánh sống đen trắng, tiệp xúc với im viên xúc
xắc.
Giỡ phút nảy. xung quaritL Truvẻn Tóng Trận này là một mẻritL yèn tĩnH.
- Ha ha ha. không ai có ý muốn tÍLửxem sao sao?!
Nam nhản màu máu nàỵ vẫn hiện lẻn vẻ tươi cưỡi quv dị.
Đây rốt cuộc là có chuvẽn gi?
Dương Phàm nhìn chăm chăm im viên xúc sắc, không khỏi có chut cảm khái về tìnH cảnh cùa đấm người mình. Đâv thật đúng là đang ớ trong một canh bạc!
Thông Thiên Linh Nhãn ìập trung nhin ngm nhản màu máu này. rết nhanh hiện ra một tin tức: Huvềt Sốt Thẩn Đế. cưỡng giã nghịch thiên bậc cao!
Huvết Sốt Thin Đẻ!
Một cái tên chứa đầy sát khí!
Đây là cưỡng giả gần với Yêu Long Hoàng nhất; so với Đại Đế cùa tHất giới còn manh hơn một chút; ớ trong Đại Hư Mê Cung nàv.
- Tatới...
Một thanh âm lạritL nhạt vang lẻn.
Người lẻn tiếng chính la Hoàng Kầỏng, kẻ khá nồi danh trong số Thí luyện giả.
Dứt ỉỡi. tLắnkiènquyét đi tới phía trưỡc tLaiviẽnxúcxắc, thắp giọng nói:
- Ta chọn lẻ.
Lẻ? Chẵn?
Dương Phàm đang quan sốt đột nHÌèn sắcmặt khẽ biến.
-Bắt đầu!
Thân ảnH màu máu thốt lẻn.
Õng
Hai viên xúc xắc trưỡc mặt Hoàng Không bắt đầu xoay tròn.
Màu lúcnàv. Hoang Không cũng khẩn trương vỏ cùng, trốn đồ đầv mò hôi.
Rốt cục. thật lâu sau hai viên xúcxẳc rơi xuồng chiếc bàn đố bén dưới, hiện ra bảy điểm.
- Bảỵ điểm, lẻ, đặt đúng!
Hoàng Không như trút được gánh nặng. CHÌ thấy từ pHO tượng hai màu đen trắng bắn ra một đạo cột sống màu trắng, bao phu lấy ngưỡi hắn.
Hắn hít sâu một hơi, cột sáng màu trắng đã đưa hắn tới cửa tiệp theo.
Vừa tHắy tìnH cảnH nàv. không ít THÍ luyện giả nơi nàv đều võ cùng hâm mộ.
- Nhưvậy cũng được sao?!
Dương Phàm và Hồ Phi hai mặt nhin nhau.
CHÌ cầnđặt đúng là có thể truyền tống đi.
Nhưngnếu đặt sai?
- Tiếp theo, ai lẽn?
Vẻ mặt Huvét Sát Thẩn Đế lại tươi cưỡi, mang theo vài phẩn chờ mong.
Cầờđợi hòi lảu. lại có một lão già đi lẻn.
- Tađặt chẵn!
Thẩn sắc lão già này khẩn trương, ông——
Hai viên xúc xắc lại bắt đầu xoay nhanh.
Cho tới khi nó dừng lại. rơixuóngmặtbàn. cMmrãitLÌệnra một con só: Năm!
Giờ kầẳc ngv. tất cả mọingưỡiđều như nín thơ.
Nãmđiếm, lẽ, đặt sai!
Sắc mặt lão già kia xám như tro tàn. thân HÌritL không thể động đậv.
-Atititứi....
Lão già kêu thảm một tiếng, một cột sống màu đen từ trong pHO tượng bắn ra khiến thản hình lăo nháy mắt tiêu tan
Chết!
Đặt sai sẽ chết!
Dương Phain và Hò Phi đểu chợt rìing mình.
Hóa ra đặt trứng sẽ có tliểtruyềntóiigđi.
Nhưng nếu đặt sai tHÌ sẽ bị xóa bó!
Lựa chọn chẵn và lẽ, đại khá tỷ ỉệ là một nửa.
Lúc nàv. Dương Phàm đại khái ỉúểu được vì sao quãng trường Truvền Tống Trận nàv lại có không ít tu sĩ tụ tập. thán sắc lại rất do dự.
Dù sao với những ngưỡi nàv. nơi này có một nửa HV vọng, còn Hơn xa những nơi khốc chì có hy vọng xa vời.
Lão già kia chết đi, những Thí luyện giả phụ cặn đều tim đập nhanh hơn. mãi không có ai dấm lén nếm thử.
- Kv thật, vặn khí chính là một bộ phận cùa thực lực. Đòi khi, vặn khí thận chí còn quan trọng hơn cả thục [ực. Vặn khí có thể sống tạo ra một cưcmg giả tuyệt thế. cũng có thể chôn vùi một cưỡng giã nghịch tỈLÍẽn!
Huyết Sốt Thẩn Đế nói rết thảm sâu.
Dương Phàm cển thận thẻ hộiiứLững lỡi thảm ảo nàv cùa đốipHương.
Nếu không có vặn kầị kầỏng có TiènHồng Oiỡi buông xuóng, hắn tuyệt đói khó có thể đạt tới cảnh giới hôm nay.
- Ta lên!
Lại có thèm một gã Thí luyện giả đi lẻn.
- Ta đặt chẵn!
Theo một tiếng của hắn. toàn bộ nơi nàv đều một mãnh vèĩitĩtứL CHÌ còn hai viên xúc xắc trong ánh sáng hai màu đang không ngừng xoay tròn.
Sau một lúc. hai viên xúc xắc màu máu mới chậm rãi hạ xuống, lộ ra một con số.
Chítiđiẻm!
Thoáng cối. tên THÍ luyện giả kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng.
Kết cục gióng nhau, hắn bị cột sống màu đen đánh lẻn ngưỡi, thản thẻ nhanh chóng tan ra, ngã xuống!
- Người tiếp theo!
Thanh âm đạm mạc lại lư trong miệng Huvét Sát Thẩn Đế vang lẻn.
Nơi nàv lãm vào tĩnh mịch.
Không ít THÍ luyện giả đang cảmtầấy vô cùng bi ai.
KtLÔngbiết từ lúc nào. bọn họ đã dùng vặn khí để đốritL cuộc với tính mạng mình!
- Ta... ta tới!
Một thanh ảm sợ hãi cùa một cò gái vang lẻn.
Đây là một cô gái có diện mạo xiritL đẹp tuyệt trần, phát ra kHÍ tóc thanh thuần.
Dương Phàm lướt nhìn qua cò gái nàv, biết nàng ta tên là Tương Phản.
-Lẽ!
Cò gái đống yêu này nói ra một chữróitiín lặng.
Hai viên xúc xắc lại bắt đầu xoay tròn, cuối cùng biểu hiện ra một con số: Tám!
Tám. ốp sai. chết:
Dương Phàm nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt đầv tuyệt vọng cùa cò gái. khẽ thở dài một
hơi.
Cột sáng màu đen bắn về phía cò gái.
Tiếng thớ dài củamọingưỡi nầưbiểu lộ sự thõng cảm cho cò.
Ằm!
Trẽn ngưỡi cò gối đột nhiên xuất hiện một đòng tiền bạc. không ngỡ triệt tiêu cõng kích cùa cột sống màu đen.
- Sao lạiiửiưvậy?!
Mọi người thấy khó hiểu. Sao cô gái lại kầỏng chét?!
- Ó Phạm Gia Trấn, ngươi đã cứu một đứa bé trai tẽtt là Phạm ĨLeu Hắc phải khòng?
Ánh mat Huvét Sốt Thin Đẻ ắmốp nóL
-Đúng thế!
Sắc mặt Tương Phản hơi dồn dập nói:
- Lúc ấy ta tầấy Hắnbị ngưỡi khốc khi dễ. rất đống thương nén cứu hắn một mạng!
- Ha ha ha... Cho nèn ngươi có thêm một cơ hội.
Huyết Sốt Thin Đẻ ý bảo nàng lên thỏ thêm lằn nữa.
- Cảm ơn!
Sắc mặt Tương Phân kiên định:
- Tatiẹp tục chọn lẻ!
Hai viên xúc xắc liên tục xoay tròn một lúc ròi hạ xuóng, hiện ra bảv điềm.
Bảv! Đúng!
Cò gái vui mừng nhìn cột sống màu trắng chiếu lẻn người mình, chẳng những tất cả tầương thếđèu lẹnh lại mà còn được truyền tống đi.
- Vi sao lại như vậy?!
- Cáinàv không còng băng!
Những Thí luyện giả xungq uanh có ngưỡi bắt mãn. phẫn nộ.
Dựa vào cối gì mà cô gáikialại có thêm một cơ hội?!
- Cảm miệng!
Huyết Sốt Thần Đế tLỠ hững quát lạnh.
Toàn trường lập tức lại trơ nên yên tĩnh. Với uy lực cùa cưỡng giả nghịch thiên. CHÌ một ý niệm cùng đủ nắm smb. tửbọn HỌ trong tav.
- Có thể đưa ra một lỡi giải thích đurợc hay không?
Một thanh âmbìritL thản vang lén.
Ngưỡi lẻn tiếng chính là Dương Phàm.
Giỡ phút nàv. chi có Hắn dám lén tiếng chất vấn.
Huyết Sốt Thẩn Đế cũng đưa mắt sang nhìn hắn, trong mắt [ộ ra dị sắc. thầm nghĩ:
"Ngưỡi nàv không tằm thường!''
Không tằm thường!
Số Thí luyện giả còn lại đều đưa mắt nhìn sang Dương Phàm.
Rắt nhiều TtLÍluỵệngiả đều biếthắiụtrẽnmặtỉũậnra vẻ kính sợ.
- Nẻ mặt ngươi ta sẽ giãi thích một lằn!
Huyết Sốt Thẩn Đế dừng lại một chút. Ánh mat hắn nhìn Dương Phàni cũng rất gióng với Thái thượng YêuLong Hoàng, thậm CHÍ còn minh duệ hơn.
RÓt cuộc là vì sao?! Mọi người đều đã có chút nóng lòng.
- Ha ha ha... VặnkầL vẫn là dựa vào vện khí!
Huyết Sốt Thẩn Đế cưỡi lạnh nói
Mọi ngưỡi ngẳn ra.
- Khi ớ Phạm Gia Trán, cốc ngươi có gặp một ngmMigặp bắt hanh không?
Mọi ngưỡi trầm mặc.
- Ha ha tia... Có lẽ cốc ngươi có thể gặp nhưng với sự lạnh lùng vò tình cùa tu luyện giả. các ngươi có cứu một đứa trẻđérag thương bi thảm không?
Huyết Sốt Thẩn Đế nói tỡi đây lại cưỡng lạnh, ádtimắt hiện lẽn vẻ trào phúng.
Lúc nàv. trong mắt Hắn cũng thoáng hiện lén một chút bi thống.
Dương Phàm mơ hồ cảm giác được đứa nhò Phạm Tiểu Hắc kia hẳn có quan hệ như thế nào đó với vị cường giả nghịch thiên trước mắt này. (Có liên quan tới vặn mệnh Phạm Tiểu Hắc. có thể tham khảo một quyển Kỳ thư khác cùa Khoái Đan Điếm lả Tiên Luvện Chi Lộ, quỵẻng Huyét sát - Nhóm Lãng Khách đang địch)
Những THÍ luyện giả nơi này đểu lâm vào trầm mặc. một số ngưỡi thậm CHÍ cúi đầu.
Đúng vậy, cho dù bọn họ gặp được một đứa nhò bị khi dễ, hơn phản nửa bọn Ỉ1Ọ sẽ khòngra tav tương trợ.
Đây là một loại lạnh lùng. sự lạnh lùng ích Kỳ cùa ngưỡitutiẽn.
Dưới chất vắn cùa Huvềt Sát Thần Đế, những Thí luyện giã nàv cũng không có gì mà
biẹnHỘ.
Thứ nhất; bọn họ không có vặn khí! Thứ hai bọn họ không có lòng tót như vậy.
Từ sau cò gối kêu là Tương Phản kia. không kHÍ toàn trường rất nặng nẻ, tạm thỡi không có ai cả gan dám nếm thử.
Hai nắm đắm cùa Hồ PHÌ siết chặt; vẻ mặt giãy dụa. hiển nHÌèn đang đẫu tranh tư tướng rất mạnh.
Mà Dương Phàm cũng đang lảm vào suy nghĩ thật sâu vẻ sự kiện kia. không chú ý tới nHững điểm nàv.
Nhưng, muốn làm ra quyét định này phải có được dùng khí lớn lao và một sự quyét đoán!
Cuói cùng. HÒ Phi rót cục chiến thắng chính mình.
- Dương lão đại. ta quyết định...
HÒ PHÍ hít sâu một hơi. bưỡc vào quãng trường Truvền Tống Trận nàv.
- Khòng được!
Dương Phàm biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp.
Hò Phi đột nhiên dẫm manh chân, thản mình bav vút vào trong Truyền Tống Trận
- Ta chọn... lẻ!
HÒ Phi đứng trưỡc pHO tượngđen trắng, chậm rãi thốt ra một chữ!

Tiên Hồng Lộ - Chương #786


Báo Lỗi Truyện
Chương 786/810