Chương 780: Huyễn Thần chấn thế


Dương Phàm cũng không sợ vêu thú Hóa Hình Kv, chi cẩn tu vi không tới cảnh giới hậu
kỳ.
- Chính có ý nàv.
Thiên Chấn ha hà cười, tốc độ ba người đều giám vài phẩn.
Lại bav ra mấv trăm dặm, ngm nhân tóc tím Hóa Hinh Kỳ rốt cục đi lẻ. Dương Phàm trực tiếp quav ngược lại đón đẩu.
Nam nhân tóc tím ngẩn ra, cảm giác không thích họp. Nhưng hắn nghĩ với tu vi Hóa Hình Kỳ của mình, cho dù có mười tên cường giả Kim Đan cũng khó thê vâv giết.
Ẳm am-
Dương Phàm đón đẩu, ngạnh kháng một kích với ngm nhân tóc tím, bị đẩv lui mấv trượng, chấn thương nhẹ.
Vói tu vi Uẩn Chúng đại viên mãn của hắn khiêu chiến vêu thú Hóa Hình Kỳ bình thường dư sức tự bảo vệ.
Nam nhân tóc tím cám thấv giật mình. Một Kim Đan nho nhó có thể chống lại một hai. khó trách dám ứng chiến.
Bábá!
Hồ Phi cùng Thiên Chấn thi triển bí thuật xuất hiện bên cạnh ngm nhân tóc tím.
Yêu tu tóc tím Hóa Hình Kỳ ngẩm cảm thấv không ổn, vừa chuẩn bị chạv trốn thì đà thấv một Mật Quvên trong tav Thiên Chấn chợt lóe tinh quang màu vàng óng.
Ầm!
Một cỗ trọng lực giáng xuống làm thân hình hắn cứng đờ giữa không trung.
Thẩn thông trong Mật Quvển dĩ nhiên là lĩnh vực trọng lực.
Sau đó, ba trận bàn nhanh chóng được ném ra hình thành đại trận vâv giết. Một vùng lôi vân cùng hóa quang cuồn cuộn bao phủ phạm vi một dặm phụ cận.
Trong đại trận truvển đến từng tràng tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Ước chừng nửa chén trà, quang vụ trận pháp tiêu tan, ba người mật màv hớn hớ.
Đánh chết cường giả cấp Nguvên Anh tự nhiên chiến lợi phẩm phong phú vô cùng. Không ngờ đạt được một kiện Pháp báo đinh cấp cùng một số Pháp báo trung phâm, vài khối linh thạch thượng phẩm, 1000 điểm công tích.
Đương nhiên, đâv hơn phân nửa là chém giết vêu thú cùng cấp đẩu tiên, chiến lợi phẩm phong phú.
Đánh chết vêu thú Hóa Hình Kỳ nàv Dương Phàm cám thấv phép lực tăng vọt các Diễn Cán Kỳ cũng không xa.
Ba người thương nghị quvá định ưu tiên cho Dương Phàm tấn chức trước.
Dù sao sau khi tiến vào Đại Thiên thẩn tháp nàv. mồi một sinh, linh đểu là hình thái nhân loại, thiên phú tư chất đều giống nhau. Như vậv công phép ai mạnh thì ưu thế lớn.
Mấv ngàv tiếp theo dưới sự cố gắng của ba người lại đánh chết hơn trăm vêu thú cấp bốn, liên thủ vâv giết vêu tu Hóa Hình Ki" thứ hai.
Lúc nàv Dương Phàm cảm giác mình gần như bước vào Diễn Cản Kỳ lập tức tìm một phường thị phụ cận vào nhà trọ tu luvện.
Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều sắm đù một bộ Pháp bảo trung phẩm, mồi người đểu có một kiện Pháp bào đinh cấp.
Bế quan nửa tháng Dương Phàm thành công bước vào Diễn Cân Kv.
Đối với tốc độ nàv Thiên Chấn có chút ngạc nhiên.
Nhưng là công phép do chính mình thôi diễn. Dương Phàm mặc dù tu luvện nhanh mấv đi nữa cũng không cẩn lo lắng vấn để cơ sớ.
Sau khi tấn chức Diễn Căn Ki"
, thực lực Dương Phàm tãng mạnh.
Giai đoạn nàv. điểm đáng sợ nhất của hắn là phòng ngự. cho dù chống lại hai ba Nguvên Anh bình thường cũng không cám thấv áp lực.
Sau khi có một người trong đoàn đội tấnchúc Nguvên Anh, thực lực tổng họp lại tăng mạnh. Cộng thêm trận bàn đại trận, một lân có thê đối kháng vài chục vêu thú.
Đặc biệt là khi Dương Phàm giẫm chân đại địa, vận chuvển thẩn thông trọng lực, từng đám từng đám vêu thú hộc máu rơi xuống.
Chi mấv ngàv, bọn họ lại thoải mái đánh chết mấv con vêu thú Hóa Hình Ki".
Dương Phàm để nghị để Hồ Phi cùng Thiên Chấn bế quan xung kích Nguvên Anh Kv, còn hắn thì mang trận bàn một người đi thăm dò cường đạo.
- Ha ha. Các ngươi vên tâm, cho dù đối mặt vài cường giả Nguvên Anh ta cũng có thể toàn thân trớ ra.
Dương Phàm tiêu hết tất cả linh thạch tài liệu, gian ngn sắm đủ một bộ Pháp bảo đinh.
cấp.
Tiếp theo, hắn khắp nơi hói thăm đoàn cường đạo nhỏ, liên tục chiến đấu chém giết.
Trong lúc nàv. Dương Phàm đã nghe nói có thí luvện giả thành công xông qua cửa thứ hai. tiêu diệt một đoàn cường đạo nhỏ.
Sau khi hói thăm, biết được người kia đúng là Liễu Cửu Thiên.
Đoàn đội của Liễu Cừu Thiên đã có quv mô hơn trăm người, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậv cũng không có gì ki"
quái.
Dương Phàm cảm thấv áp lực không hiểu.
Rốt cục vào ban đêm cùng ngàv, hắn đơn thương độc mã đánh vào một đoàn cường đạo nhỏ, chống lại mấv chục người.
Thủ lĩnh cường đạo là một cường già Nguvên Anh trung kỳ.
Khi Dương Phàm giết chết hắn, trong đẩu có nêu lên xông qua cửa thứ hai.
- Nguvên lai chi cẩn giết chết thủ lĩnh cường đạo là được.
Hắn không khói giật mình.
Nhưng sau đó Dương Phàm mới giết: Nhất định phải tiêu diệt phẩn tử của đoàn cường đạo 70% trờ lên và chém giết thủ lĩnh mới tính là hoàn thành nhiệm vại.
Là người thông quan thứ hai. phẩn thướng Dương Phàm đạt được phong phú không cẩn nghi ngờ.
- Chúc mừng xông qua cửa thứ hai. phẩn thường cơ bản: 50 vạn điểm công tích, 500 khối linh thạch thượng phâm, một kiện Linh bào trung phâm, hai kiện Linh bào hạ phâm. Xét thấv một mình hoàn thành nhiệm vụ. độ khó thật lớn. thướng ngoài danh mục: 100 vạn điểm công tích, 1000 khối linh thạch thượng phâm, hai kiện Linh bào trung phâm...
Sau khi Dương Phàm biết được phẩn thướng ngoài định mức. ngạc nhiên vui mừng vô cùng.
Số lượng ban thường ngoài danh mục là gấp đôi phẩn thường cơ bản.
Nói cách khác, tuv rằng hắn không phái đẩu tiên xông quan nhưng phẩn thướng đạt được có thể nói là nhiều nhất.
Tuy nhiên đồng thời Dương Phàm cũng kinh hãi. Động tác chi tiết của mồi thí luvện già đểu không tránh khói sự giám sát của Đại Thiên thẩn tháp.
Tv như là hắn đơn thương độc mã xử lv đoàn cường đạo căn bản không có người đứng xem nhưng Đại Thiên thân tháp lại có đánh giá.
Sau khi xông qua cửa thứ hai Dương Phàm trớ về phường thị, tận dụng thời gian luvện hóa Linh bảo.
Lẩn ban thướng nàv khiến hắn đạt được 150 vạn điểm công tích, có thể nói là khủng bố.
Ba ngàv sau. khi hắn luvện hóa xong ba kiện Linh bảo trung phẩm. Hồ Phi cùng Thiên Chấn cùng đều xuất quan.
Dương Phàm hỏa tốc mang theo hai người đi tiêu diệt đoàn cường đạo.
Ba Nguvên Anh liên thủ cộng thêm Dương Phàm Diễn Căn Kv. ba kiện Linh bảo trung phâm cho dù là Nguvên Anh đại tu sĩ tọa trấn cũng khôngphải đối thủ.
Trong vòng nửa ngàv Dương Phàm trợ giúp Hồ Phi cùng Thiên Chấn tiêu diệt đoàn cường đạo, đương nhiên thủ lĩnh cường đạo phải để hai người đánh chết.
Hồ Phi cùng Thiên Chấn phân biệt là thứ tư, thứ sáu xông qua cửa thứ hai. được ban thướng không ít.
Sau khi thành công xông quan thứ hai, Hồ Phi cùng Thiên Chấn cũng miễn cường sắm đủ một bộ Linh bảo hạ phâm.
Đội hình của ba người có thể nói là xa hoa, thực lực vượt qua Nguvên Anh bình thường vài lần, chi cẩn không gặp phải đoàn cường đạo quvmô lớn thi không có nguv hiểm.
Ba người thương nghị việc cửa thứ ba. Dương Phàm dựa theo tin tức trên bản đồ, một mình chém giết đến Luvện Thiên chủ thành, ước chừng mất thời gian một năm, tu vi cũng bước vào Diễn Căn trung kv.
Nhưng mà Luvện Thiên chủ thành lại cự tuvệt năng lượng tiến vào, trước đại môn hai hàng mười sáu ngân giáp thị vệ, tu vi mỗi người đêu là phép thê song tu Hóa Thân trung kỳ. Trên thành lâu. cứ một trượng đểu có một cung tiễn thủ cùng cấp. Mạnh mẽ xông vào chi có chịu chết.
Thấv vậv Dương Phàm biết mạnh mẽ xông vào là không có khả năng thành công.
Hắn lại hao phí thời gian gần một năm. giết ngược trờ về hội họp cùng hai người Hồ Phi.
- Xem ra trong thời gian ngắn rất khó xông qua cửa thứ ba, cho dù những đoàn đội lớn cùng rất khó làm được.
Ba người bắt đẩu liên thủ chém giết đàn vêu thú, đoàn cường đạo.
Dưới tổ hợp cường đại của ba người cùng trợ giúp của tổ hợp trận bàn đại trận, chi cẩn không gặp phái Hóa Thẩn Kv. bình thường đối mặt hơn trăm bậc cao cùng không thành vấn để.
Cứ như vậv. nháv mắt ba năm trôi qua.
Cũng không biết đà giết bao nhiêu vêu thú và cường đạo, Dương Phàm rốt cục tu luvện đến Diễn Căn đại viên mãn.
Lúc nàv. đại bộ phận vêu thú cùng cường đạo phụ cận Luvện Thiên chủ thành đểu bị giết sạch, chi còn lại vài đoàn cường đạo cùng bộ lạc vêu thú quv mô lớn.
Những cường đạo cùng vêu thú nàv chết đi cũng không tái sinh, số lượng càng ngàv càng ít. Sau đó chém giết giữa thí luvện giả cũng bắt đâu.
Bời vì đánh chết thí luvện già có thể đạt được phẩn thường càng phong phú.
Hấp dẫn càng thêm trí mạng là giết chết một thí luvện giả có thể chiếm được điểm công tích cùng hết thàv chiến lợi phẩm của đối phương.
Dương Phàm có thể lường trước, tới giai đoạn sau chém giết giữa thí luvện giả sẽ càng ngàv càng thường xuvên hơn.
Như vậv. những đoàn đội thí luvện già rất nhanh sẽ bị tan rà giài thể, chi còn lại một ít đoàn đội thí luvện nhỏ.
Dưới tình huống như vậv. không có ràng buộc gì. đoàn đội quv mô lớn rất khó duv tri
Cường đạo và vêu thú càng ngàv càng ít mà thu hoạch khi đánh chết một thí luvện giả có thể sánh với đánh chết mấv chục, hơn trăm vêu thú.
Thời điểm nàv ba người Dương Phàm tìm địa phương toàn lực tu luvện.
Đột phá Hóa Thẩn Kỳ là mục tiêu trước mắt của ba người.
Dương Phàm lại dùng hơn phân nửa tổng số tài liệu mua linh đan. thiên tài địa bào để tăng tu vi. một bộ phận còn lại dùng nâng cấp uv lực của trận bàn.
Rốt cục vào một năm sau. ba người nối tiếp bước vào Hóa Thẩn Kv. mang theo trận bàn đà được cường hóa bắt đâu khiêu chiến đoàn cường đại cùng bộ lạc vêu thú quv mô lớn.
Dương Phàm ờ Hoán Nha Kỳ công kích biến thái, như thẩn nhân đánh đâu thắng đó, nhàv vào trong trăm ngàn cường đạo đánh chết thủ lĩnh.
Không có đoàn đội thí luvện giả quv mô lớn. ba người là tổ họp có thể khiêu chiến đoàn cường đạo quv mô lớn.
Đương nhiên nếu đổi là ba Hóa Thẩn bình thường căn bản khó làm được điểu nàv.
Ba người tận dụng thời gian nhanh chóng tiêu diệt một số đoàn cường đạo và bộ lạc vêu thú quv mô lớn.
Chờ khi đoàn đội cùng tổ họp khác có được thực lực khiêu chiến đoàn cường đạo quv mô lớn. ba người Dương Phàm đã tiêu diệt hơn nứa. tu vi sớm đột phá đến Hóa Thân trung kv.
Trong đó tiến bộ nhanh nhất không ngoài Dương Phàm, số lượng vêu thú cùng cường đạo bị hắn chém giết thậm chí còn nhiêu hơn Hô Phi cùng Thiên Chấn cộng lại.
Đến lúc nàv, Dương Phàm cũng sắp đột phá đến Hoán Nha hậu kv.
Nếu có thể tấn chức Hoán Nha hậu kỳ, Dương Phàm hoàn toàn có thể vô địch dưới Hợp Thể Kv. cho dù đối mặt với Hợp Thể sơ Kỳ cũng có thể toàn thân trớ ra.
Lúc nàv. tổ họp ba người bắt đẩu đánh chết thí luvện giả khác. Mồi lẩn đánh chết một thí luvện giả ít nhất chiếm được mấv chục vạn điêm công tích.
Hiện tại điểm công tích của Dương Phàm đà bốn, năm trăm vạn.
Khi tu vi chân chính bước vào Hoán Nha hậu kv, Dương Phàm ngừng loại hành động nàv.
- Trước mắt đánh chết một thí luvện giả. bình thường chi có thể được mấv chục vạn điểm công tích, không bang tạm gác lại giai đoạn sau.
Dương Phàm đầv ý cười nói.
Có thể đoán được, càng về sau điểm công tích trong tav thí luvện già càng nhiều.
Đối với ý nàv. Hồ Phi cùng Thiên Chấn đều thấv trước mắt sáng ngời.
Lại qua một đoạn thời gian. Dương Phàm dùng tất cà linh thạch. Pháp bảo, tài liệu sắm đù một bộ Linh bảo thượng phâm.
Lúc nàv, đại bộ phận thí luvện giả trong tav mói có được một hai kiện Linh bảo hạ phẩm.
Mục tiêu của Dương Phàm đương nhiên là người đẩu tiên tiến vào Luvện Thiên chủ thành.
Vào một ngàv kia.
Vô số thí luvện già nhìn thấv một cành tượng kinh người.
Trong màn đêm xa xa, dưới ức vạn đạo hào quang lấp lánh, ba pho Thái Hư Huvễn Thẩn đội trời đạp đất bễ nghễ tám phương.
Thái Hư Huvễn Thẩn là một trong những thẩn thông khủng bố nhất trước Chứng Quả Kỳ của Dương Phàm ỡ nhân giới.
Khoânh khắc đó, hào quang ba màu xanh đó tím đan xen khắp thiên hư.
Đặc biệt là ba pho Huvễn Thẩn kinh thiên địa, uv lực càng khiến cường giả Họp Thể Ki" nhìn mà sợ.
- Đâv là thẩn thông gì? Chua tấn chức hàng ngũ tu sĩ đinh cấp mà có được uv lực kinh thiên địa như thế?
Liễu Cửu Thiên - người thứ hai trong số thí luvện giả tu luvện đến Hóa Thẩn hậu ki"
hoàng sợ vô cùng.
Đồng dạng là Hóa Thẩn hậu kv. hắn tuvệt đối không dám đơn thương độc mã xông vào chủ thành. Trong dự đoán, hắn ít nhất phải tiến vào Hóa Thẩn đại viên mãn mới có thê thử.
Ba pho Thái Hư Huvễn Thẩn, trấn áp lối vào chủ thành. Dương Phàm độn vào thành như tia chóp.
Nhưng ba pho Huvễn Thẩn chi duv trì được không đến ba nhịp thỡ đà bị hơn trăm thị vệ phụ cận tiêu diệt.
- Chúc mừng ngươi, người đẩu tiên thông qua cửa thứ ba. Ban thường 1000 vạn điểm công tích, một khối tiên thạch, một ngàn Linh thạch cực phẩm, một kiện bán Tiên khí. ba kiện Truvềnthừa Linh bào...
Nghe được thanh âm giàu từ tính của Ngân Nhân, hô hấp Dương Phàm dồn dập.
1000 vạn điểm công tích!
Mục tiêu Thẩn khí của hắn lại tiến gần một bước.

Tiên Hồng Lộ - Chương #780


Báo Lỗi Truyện
Chương 780/810