Chương 739: Mười vạn năm


Mười vạn năm dài đòng cũng không làm tu vi Dương Phàm được nhảy vọt về chất.
Sau Uẩn Sinh Kỳ, nâng cao tu vi cùng cảnh giới là thong thả như thế.
Thế cho nên mười vạn năm trôi qua. Dương Phàm vẫn như cũ đừng ở uẩn Sirih trung kỳ. chỉ vẻn vẹn đạt tới đirih của cảnh giới nàv, cách uần Sinh hậu kv còn có một bước.
Mệrih Hạch dung nhập Đại Luân Hồi mượt mà như châu, lưu ly trong suốt gần như vô sắc vô hình.
Trong không gian Mệnh Hạch, gốc câv non lấp lárih kia dĩ nhiên đã lớn đến cao nừa người, cũng mọc ra nhiều càrih non, tòa màu xanh biếc, dường như đang nuôi dưỡng cái gi.
Cây non ngàv trước đã vứt bỏ vẻ yếu ớt, có vài phần khỏe mạrih bừng bùng sinh cơ. làm cho người ta không chút nghi ngờ nó có tiềm lực trở thành đại thụ che trời.
Giờ phút này. cây non uần Sinh nhìn như nhò bé này lại ngưng tụ hồn lực, pháp lực cùng với sirih mệrih lực hai kiệp cùa Dương Phàm.
Chẳng những thế. tiền thân của nó lại là lốc xoáy Luân hồi, ngay cả giờ phút này cũng giữ lại ý cảnh Đại Luân Hồi.
Cây non uẩn Sinh này là cầu nối với Đại Luân Hồi cùa Dương Phàm, khiến cảm quan của hắn được kéo dài vô hạn và ngao du trong Đại Luân Hồi. cơ hồ đạt tới mức độ quán thông thời không.
Uẩn Sinh Kỳ chẳng những làm cho Dương Phàm có thể khống chế sitih từ. càng với cây non uẳn Sinh này thẩm thấu thời gian và không gian, ảrih hưởng nhân quả cùng Luân hồi.
Mười vạn năm qua. Dương Phàm không chỉ tu luyện mà còn tim hiểu thôi diễn cảrih giới Tiên Hồng Quy á tiệp theo.
Từ sau Luân Quả Kỳ, uần Sirih Kv. Tiên Hồng Quvết sẽ đi theo con đường như thế nào?
Phưcmg hướng và ý nghĩ thôi diễn hiện ra hình đáng cùng con đường rõ ràng trong đầu Dương Phàm.
Một hình ảrih từng cân nhắc diễn biến ngàn vạn lần ờ trong đầu hiện ra rõ ràng:
ở giữa không gian Mệnh Hạch, cây non uẳn Sirih nho nhò kia nhanh chóng trường thảrih với tốc độ có thể thấv bằng mắt thường.
Không bao lâu, cây non uẳn Sinh này trường thành, trong sirih cơ bừng bừng dẩn dẩn trờ thành một gốc đại thụ có thể chắn gió che mưa.
Cành của đại thụ kia cũng mọc ra vô số lá xanh, mỗi một chiếc lá đều lưu chuyền hào quang lóng lánh, trên những đường gân lá nhò bé ẩn chứa loại huyền ảo nào đó.
Trong lúc này. sinh cơ lục ý trong không gian Mệnh Hạch cũng hiện ra vẻ vui sướng hân hoan, độ rộng của tiểu thế giới nhanh chóng mở rộng, thậm chí có xu thế kéo đài vô hạn.
Rồi sau đó. gốc đại thụ sirih cơ dạt dào này lại trờ thàrih đại thụ che trời.
Trong từng lần Luân hồi. lá cây cùng đóa hoa héo tân trong thê lương, dường như suy diễn lịch trình của một sinh mệnh.
Thẳng đến cuối cùng, trên đại thụ che trời kia ngưng kết ra quả.
Số quả này hàng ngàn han vạn, mỗi một quả ẩn chứa lực lượng và huyền ảo đểu vượt xa Luân Hồi Quả khi ở Chứng Quả Kỳ đến ngân vạn lần.
Rồi sau đó. ngàn vạn quả kia sau khi thành thục rơi xuống mặt đất. rải khắp mọi ngóc ngách của Đại Thiên thế giới...
Diễn biến cùa cảrih giới càng ngày càng mơ hồ. cuối cùng ngay cả Dương Phàm đều không thê nắm trong tay và đánh giá.
Nhưng Dương Phàm lại có một loại cảm giác, diễn biến cảrih giới càng về sau càng kinh thiên vĩ địa Nâng cao thực lực thần thông càng khùng bố kinh người.
Thậm chí hắn hoài nghi cảnh giới phía sau có thể chân chính làm được hav không?
- Nếu thôi diễn cảrih giới không có sai lầm. trên sirih mệnh đại thụ kia, mỗi một chiếc lá ngưng kết sinh mệnh và phép lực thần thông đều vượt qua Tiên Quân. Càng không thể đárih giá vô số quả được kết (quả) trên đại thụ che trời sẽ có lực lượng kinh người mức nào.
Dương Phàm vẻ mặt hồi hộp. trong mắt lóe ra chờ mong vô cùng.
Sau khi cây non uần Sirih trờ thảnh đại thụ che tròỊ ngay cả Đại Luân Hồi dường như đều đi tới cuối.
về phần biến hóa sau đó của đại thụ che trời, Dương Phàm có một dự đoán nhưng căn bản không dám tưởng tượng.
- Ta thật sự có thể đạt tới trinh tự đó sao?
Lúc Dương Phàm thôi diễn thái độ nghiêm cẩn vô cùng.
Chi tiết cùa mỗi một cảnh giới đều lặp lại thôi diễn ngàn vạn lẩn.
Một sai lầm nho nhò sẽ làm cho cảtih giới thôi diễn đi lên con đường hoàn toàn khác.
Trong thời gian mười vạn năm.
Dương Phàm từng thừ dùng Nghịch Linh Huy á cùng Nghịch Tiên Huyểt.
Nhưng Thần Huy á gia tăng chính là tư chất bản thể và năng lực huyết mạch.
Mà với trình, tự của Dương Phàm, đã vượt qua gông cùm xiềng xích cùa tư chất bản thể.
Linh căn, tư chất, huyá mạch... của bản thể đối với sự thôi diễn của hắn cơ hồ không có trợ giúp gì.
T rừ khi Dương Phàm dùng Nghịch Thần Thuế Thiên Huy á cường đại nhất kia.
Nhưng lúc đối mặt với huyết này. Dương Phàm mơ hồ cảm ứng được rất nhiều nhân tố không thể khống chế.
Cho nên hắn chưa từng đùng Nghịch Thần Huy á.
Còn một nguyên nhân nữa, nếu cho người khác đùng Nghịch Thần Huyá tốt hơn so với Dương Phàm đùng.
Dương Phàm đang suy tính chọn người.
Trong đó. Hồ Phi cùng Thạch Thiên Hàn đều trong tầm suy xét của hắn.
Hắn càng chú trọng vào phân thân Thạch Thiên Hàn.
Phân thân Thạch Thiên Hàn trong không gian ma vực kia. từ bản chất mà nói là đi theo một con đường tiến hóa biến dị máu tarih.
Tuy nhiên với tu vi cảrih giới cùa Dương Phàm giờ phút này chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được sự tồn tại cùa Thạch Thiên Hàn, không thể tạo được liên hệ cụ thể và cũng không thể dùng Tiên Hồng Không Gian chiếu rọi.
Một ngày này.
Dương Phàm đột nhiên sinh điểm báo. rời khỏi trạng thái bế quan.
- Chủ nhân, ngài xuất quan.
Dạ Thiên ngồi trong phòng cũng mờ mắt.
Thời gian mười vạn năm, Dạ Thiên mới gian nan từ Kim Tiên tứ trọng tăng lên ngũ trọng đỉnh.
Bời vậy có thể thấy được, trình tự Kim Tiên muốn tăng tu vi cảnh giới đồng dạng gian khổ vô cùng.
Nhưng Dương Phàm hiểu được. Dạ Thiên ở Kim Tiên ngũ trọng đinh gần như vô địch dưới Tiên Quân.
Hắn đảo quanh phủ thành chù một vòng.
Tu vi cảnh giới của phụ mẫu, đại ca. nhị ca đều có tăng trưởng.
Nguyên lai những năm này Dương Phàm lén pha loãng Nghịch Linh Huyá rồi dùng bí pháp dung nhập sinh mệnh tinh hoa trong không gian Mệtih Hạch, tinh luyện thành mấy binh Tiên đan để người thân đùng.
Nghịch Linh Huyá sau khi pha loãng và tinh luyện, hiệu quả thậm chí vượt qua lúc trước.
Khác nhau ờ chỗ loại được hiệu này sẽ chậm rãi phát huy hấp thu, không mãrih liệt như Nghịch Linh Huyầ.
Loại hấp thu và cải thiện trình độ này khiến người thân lột xác và tiến hóa trờ nên càng thêm ồn định, ít nhất sẽ không biến thành dị loại gì đó.
Còn nữa. sau khi đung nhập sirih mệrih tinÌL hoa thi Tiên đan này còn có thể gia tăng thọ nguvên trên diện rộng.
Tỷ như thọ nguyên của một nhân vật cấp Chân Tiên chỉ có hon ngàn vạn năm. nhưng sau khi dùng đan nàv, thọ nguyên sẽ tăng mấy lần.
Thọ nguyên của Đại La Kim Tiên. ít thì một ức năm nhiều thi vài ức. sau khi dùng đanaày. thọ nguyên tăng trường đồng dạng rất khả quan.
Trong mười vạn năm này.
Phụ thân từ Kim Tiên ngũ trọng tu luyện đến Kim Tiên lục trọng.
Mau thân, đại ca. nhị ca cũng phân biệt tẩn chức Kim Tiên trung vị.
Dương Phàm thầm gật đầu. Nếu như có một ngày người trong gia tộc đều có thể bước vào trình tự Tiên Quân, như vậy trong thể lực mặt đất cùa Tinh Thiên thế giới, sẽ không có người nào có thể tạo thàrih uv hiếp đối với Lâm Viễn Thành.
Đúng như điểm báo.
Dương Phàm mới xuất quan vài năm, Công chúa Dư Mộng Thanh của Thiên Tường vương triều bí mật đi tới phủ thành chủ.
Đối với Thiên Tường vương triều có người đến. người của phù thành chù biết được bí mật này chi vài người ít ỗi.
- Vận khí của ngươi xem như không tồi. Nghe nói Vân Tiêu cung kia sẽ tuyển nhận tiên vệ cùng gia đinh vào ba vạn năm sau.
Dư Mộng Thanh cười mùn nói.
- Nói chi tiết.
Dương Phàm cố nén ngạc nhiên vui mừng trong lòng, thong đong nói.
- Yêu cầu của tiên vệ khá cao: Thọ nguyên không vượt qua trăm vạn năm, tu vi đạt tới Kim Tiên nhất trọng. Yêu cầu cùa gia đirih không cao: cần Chân Tiên tam trọng trờ lên. nhưng là số lượng có hạn.
- Tiểu nữ quen biết vị Phó tổng quản tuvển nhận gia đinh trong nội cung Vân Tiêu cung.
Trong lời nói của Dư Mộng Thanh có chút tự hào.
Dương Phàm lại hỏi một ít chi tiết.
Dư Mộng Thanh nói:
- Địa vị cùa Phó tổng quản kia trong nội cung rất cao. cho dù trước kia ta quen biết hắn, muốn dựa vào tầng quan hệ này cũng rất khó khăn.
Dù sao nàng cũng chỉ từng làmột nha hoàn, ờ trước mặt Phó tổng quản, thân phận thấp kém. tiếng nói trọng lượng không cao.
Con chó nhò ở vùng đất sống phát ra tiếng gầm gừ trầm tháp khiến Dương Phàm kinh hãi không thôi.
Ý niệm khẽ động, tâm thẩn dung nhập Tiên Hồng Không Gian.
Diện tích cùa vùng đất sống đã càng thêm rộng lớn. lớn hơn so vói lúc mới vào uẩn Sinh Kỳ không chi gấp mười.
Giờ phút này. con chó nhò ngồi xổm trước kho hàng hóa thành lầu các cổ, nhìn chằm chẳm vào mảrih đất chết đen thẫm ở phương hướng xa xôi, phát ra từng tràng rít gào.
Dương Phàm ngưng mắt nhìn ra, trong từ vực đen thẫm kia. một điểm đen chậm rãi di động đến.
- Chẳng lẽ có nhân vật cường đại náo có thể đi lại trong từ vực?
Dương Phàm cũng bị điểm đen chậm rãi di động tới làm kinh sợ.
Theo như con chó nhó từng nói. Tiên Hồng Không Gian này rộng lớn vô cùng, bên trong cũng có dân bản xứ khác.
Chẳng lẽ điểm đen chậm rãi đi tới là sirih linh khác trong Tiên Hồng Không Gian?
Dương Phàm chán động tâm thần, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Bá!
Hắn na đi xuất hiện ở biên giới vùng đất sống, bên ngoài là một vùng từ vực đen thẫm.
Điểm đen kia tới gần từng chút một. khí đen trong từ vực quay cuồng che phủ thiên địa. nhưng không cách náo tới gần điểm đen kia.
- Thực lực người kia khẳng địrih vượt rất xa ta.
Dương Phàm thấp giọng lẩm bẩm. trong mắt có một tia lo lắng, nhìn con chó nhò ờ bên cạnh.
- Chù nhân yên tâm. ta chírih là Thần thú mạnh nhất Tiên Hồng Không Gian, không ai có thể xâm phạm lĩnh vực của Tiên Hồng Giới.
Thanh âm cùa con chó nhỏ khiến Dương Phàm yên tâm không ít.
Rốt cục. sau khi chờ hồi lâu điểm đen trong tầm nhìn dẩn trờ nên rõ ràng.
Đó làmột nam nhân thần bí toàn thân phát ra hôi quang hỗn độn thản nhiên, đung mạo nhìn không rõ ràng.
Dáng người hắn khôi ngô. ước chừng trên dưới ba mươi, mặc hoàng bào rộng thùng thình phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. đầu đội vương miện, trên không là một áng mây bảy màu. dưới chân xích diễm bừng bừng.
Hào quang vàng rực. áng mây bảv màu, xích diễm bùng bùng cùng với hôi quang hỗn độn quanh thân hắn đan xen cùng một chỗ. hìrih thành khí tức trang trọng thần bí.
Chi vẻn vẹn nhìn từ xa linh hồn Dương Phàm rung động, trong Đại Luân Hồi sinh ra đủ loại điềm báo.
- Các hạ là người phương nào?
Dương Phàm đứng ở vùng đất sống, ôm quyền thi lễ nói.
Hôi quang hỗn độn trẽn người nam nhân thần bí kia co rút vài lần, lộ ra một đôi mắt giản dị tự nhiên.
Đôi mắt này rõ ràng không có điểm dị thường gì. Dương Phàm lại cảm nhận được một cảm giác áp bách thật lớn.
Nam nhân thần bí rất ngạc nhiêu khó hiểu nhìn vào vùng đất sóng, đánh giá Dương Phàm cùng con chó nhò.
Đặc biệt khi hắn nhìn đến con chó nhò. sắc mặt rung động cẩn thận rất nhiều, thêm một bước thu liễm khí tức.
- Ta là Thiên cổ. sinh ra cùng Hỗn độn nguyên thủy, ngao du Tiên Hồng Không Gian, đi tới đất này.
Thanh âm cùa nam nhân thần bí này sang sảng vang vọng, bay khắp không gian khôn cùng, giống như đến từ Thái cổ hồng hoang.
Sinh ra cùng Hỗn độn nguyên thủy?
Dương Phàm cần thận nghiền ngẫm những lòi này.
Hỗn độn là một loại trạng thái nguyên thủy khi thiên địa thế giới chưa thành hình.
Mà người này không ngờ sinh, cùng Hỗn độn.
Vậy chẳng phải là hắn còn sống lâu đời hơn thiên địa?
Bởi vì thiên địa thế giới là xuất hiện sau khi Hỗn độn sirih ra.
- Tại hạ Dương Phàm, ra mắt tiền bối.
Dương Phàm không dám chậm trễ. vội vàng thi lễ nói.
- Tiên Hồng Không Gian rộng lớn khôn cùng, chỉ có người sáng thế chân chính mới có thể từ không gian vật chất tấn thăng vào giới này.
Nam nhân thần bí ngừng một lát. nhìn phía Dương Phàm, thần sắc có chút cổ quái.
- Xin hỏi tiền bối. Ngài có từng gặp sinh linh khác trong Tiên Hồng Không Gian hay không?
Dương Phàm nghênh đón nam nhân thần bí đến Tiên Hồng Cư cùa mình.
Vùng đất sống là địa bàn Dương Phàm cai quản, đối phương tiến vào nơi này xem như tiến vào lĩnh vực của hắn. Cho đù phát sinh xung đột gì. Dương Phàm đã chiếm ưu thế về mặt địa lợi.
-Rất ít rất ít...
Trong mắt Thiên cổ lộ ra một tia cô đơn.
- Trong thời gian vài giới nguy ên chi gặp được năm người, trong đó bao gồm ngươi.
- Giới nguyên?
Lần đầu tiên Dương Phàm nghe tới danh từ này.
- Cái gọi là giới nguyên tức là tất cả thời gian cùa một thế giới trải qua từ sirih ra đến hủy diệt.
Thiên Cổ mặt không chút thay đồi giải thích.
- Cũng chírih là nói... tuổi thọ cùa một thế giới.
Dương Phàm không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh.
Tuổi thọ của một thế giới là bao nhiêu lâu. căn bản không thể đánh giá.
ức vạn năm? Hay là ức ức vạn năm?
Thời gian một giới nguyên chỉ càng dài lâu hon so với tưởng tượng.
Thiên Cổ ít nhất là sống vài giới nguvên, ờ trong Tiên Hồng Không Gian lại chi gặp được vài sinh linh.
Bời vậv có thể thấy được. Tiên Hồng Không Gian rộng lớn cỡ nào. sirih linh bên trong ít òi cỡ nào.
Rồi sau đó. Dương Phàm bắt đầu trò chuyện cùng Thiên cổ.
Kỳ quái chính là Thiên cổ cũng không hỏi lai lịch cùng tên của Dương Phàm.
Dương Phàm hòi rất nhiều vấn đề. Thiên cổ đều có thể trả lời.
Tỷ như, Dương Phàm hòi Thiên cổ bản thể ở nơi nào.
Dù sao trừ lĩnh vực đo Tiên Hồng Quyết sáng lập. những sinh linh khác trong địa vực đều chỉ là árih thân đến từ Đại Thiên thế giới.
- Bản thể của ta đến từ Đại Thiên thế giới sau khi Hỗn độn mở ra. Xem tiềm lực trình, độ cùa các hạ, ngày sau chúng ta sẽ còn gặp mặt.
Nói một hồi lâu, Thiên cổ mới cáo từ.
Đại Thiên thế giới?
Dương Phàm phát hiện xưng hô này rất mơ hồ. Đại Thiên thế giới bao gồm tất cả không gian thế giới, thất giới cũng nằm trong đó.
Con chó nhỏ nhìn theo người này rời đi. ánh mắt lóe ra không ngừng, thấp giọng nói:
- Xem ra người kia cũng không có địch ý với ngươi. Tuy nhiên vận khí của chủ nhân cũng thật sự quá tốt. mới mười mấv vạn năm liên gặp được dân bản xứ của Tiên Hông Không Gian. Xác suất nàv thật đúng là thấp a.
Dứt lời. nó lại nẳm trước kho hàng, ngáy khò khò. Hình tượng giằng co rít gào cùng nam nhân thần bí lúc trước cũng không còn chút nào.
Dương Phàm hiểu thật sâu sắc. đối phưcmg sinh cùng Hỗn độn. không biết mạnh hon mìrih bao nhiêu trình tự.
Nếu người này thật sự có địch ý mà lại không có con chó nhò. hắn không có sức phản kháng.
- Nguyên lai thế giới là to lớn như thế.
Dương Phàm nhẹ thở dài.
Có lẽ không gian thất giới nơi hắn ờ hiện tại cũng chi là một góc núi băng của Đại Thiên thế giới.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp dân bản địa của Tiên Hồng Không Gian, cũng may không có xung đột gì.
Gặp gỡ dân bản địa của Tiên Hồng Không Gian đối với Dương Phàm mà nói chỉ là một khúc nhạc đệm.
Hắn thu hồi tâm thần, tiệp tục tìm hiểu thôi diễn.
Nghĩ đến con chó nhò này tự xưng là Thần thú mạrih nhất Tiên Hồng Không Gian, hẳn là không ai có thể xâm phạm vùng đất sống.
Sau khi từ biệt Dư Mộng Thanh, Dương Phàm lại tu luyện một hai vạn năm, rốt cục bước vào Uẩn Sinh hậu kỳ.
Sau khi bước vào cảrih giới hậu kỳ. cây non trong không gian Mệrih Hạch đã lớn thành một câv nhò. cũng bắt đầu mọc ra cành nhò.
Toàn bộ tiểu thế giới cũng bởi vậy mở rộng không chi ngàn lần.
Tiểu thế giới cùa Dương Phàm đồng dạng bị chiếu rọi đến Tiên Hồng Không Gian, vùng đất không thuần túy màu xanh kia cũng bời vậy mở rộng lan tràn.
- Không biết phải đợi đến khi nào trong tiểu thế giới của ta mới có thể sinh ra sinh mệrih chân chính.
Tâm thần Dương Phàm dung rihập vào cây non uần Sinh, cảm nhận được một tia dao động sinh mệnh, đáy lòng không khỏi sirih ra chờ mong.
- Ta nắm giữ Luân hồi. có thể nào sáng tạo một sinh mệnh trong tiểu thế giới của mình hay không?
Ý niệm này càng trở nên mãnh liệt trong đầu Dương Phàm.
Hắn tin tường nếu có thể sinh ra sirih linh có thể cho tiểu thể giới càng cường đại.
Dù sao lực lượng hai kiếp của Dương Phàm đều bắt nguồn từ đây.
Trong đáy lòng hắn có một điềm báo điều này không phải không có một khả năng, ở một cảnh giới nào đó sau này. thật sự có thể thực hiện được cũng không nhất định.
Sáng tạo sinh mệtih có lẽ là một hiệu quả tất nhiên sẽ sitih ra trong quá trình thôi diễn Tiên Hông.
Từ biệt phụ mẫu, huvrih trưởng, Dương Phàm theo Dư Mộng Thanh bay khòi Lâm Viễn Thàrih.
Lần này đi xa, muốn đi phương náo Dư Mộng Thanh cũng không nói rõ cụ thể, Dương Phàm cũng không hòi.
Đường xá vô cùng xa xôi.
Thẳng đến mấy tháng sau. hai người thậm chí bay ra địa vực Tra Châu.
Cho dù với tu vi cảrih giới cùa hai người, bav khỏi Tra Châu cũng phải mất thời gian hai tháng.
- Không ở Tra Châu?
Dương Phàm mở đôi mắt đã lâu không tiệp xúc átih mặt trời.
- Tương đối mà nói, Tra Châu là khu vực xa xôi của đại lục. làm sao Vân Tiêu cung lại tuyển người ờ chỗ này!
Dư Mộng Thanh nói với vẻ đương nhiên (theo lv phải thế).
Nhớ ngày đó. nàng vì đi tham gia Vân Tiêu cung tuyển người, thế nhưng đã phi hành mấy trăm năm.
Vân Thiên đại lục có địa vực khổng lồ. thế lực rất hỗn loạn, các châu vực đếm không hết.
Từ trước tới nay rất ít có vương triều náo có thể thống nhát toàn bộ đại lục.
Cho dù thống nhất châu vực đều vô cùng khó khăn.
Trong vô số thế lực hỗn loạn đan xen. muốn thông qua Truyền tống trận đến châu vực vô cùng xa xôi hiển nhiên không có khả năng.
Cứ như thế. hai người lại phi hành chừng mấy chục năm mới gian nan đi tới mục đích: Đại Vân Châu.
Địa vực của Đại Vân Châu này không chỉ gấp mười Tra Châu, đồng thời do một vương triều thống nhất.
Dõi mắt toàn bộ đại lục. thế lực Đại Vân Châu đều là xếp hạng khá cao trên đầu.
- Thực lực của Đại Vân vương triều cường thịrih chưa từng có. trong một vạn năm gần đây thống nhất toàn bộ Đại Vân Châu. Nghe nói vương triều này có cường giả tuvệt thế Kim Tiên cừu trọng tọa trấn, đã đạt tới cực hạn cùa trinh tự tại mặt đất.
Dư Mộng Thanh giảng giải cho Dương Phàm.
Kim Tiên cừu trọng?
Điểu này không khỏi làm Dương Phàm nhớ tới vị Lam Ngân Quân năm đó khống chế Tinh Không Thành Lũv buông xuống Thiên Thần Tinh.
Kiệp trước, ở trước mặt Lam Ngân Quân, hắn không có sức phản kháng.
Vậy kiếp này thì sao?
Đương nhiên Dương Phàm hiểu được với thân phận cùng địa vị cùa Lam Ngân Quân, hơn phân nừa là ờ phía trên La Thiên.
Phía trên La Thiên, địa vực của chúa tể Tinh Thiên và tam. giới, được xưng là La Thiên Tiên Cảnh.
Mà lần này mục đích của Dương Phàm tới Đại Vân Châu chítih là tiến vào La Thiên Tiên Cảnh trong truyền thuyá kia.
Đi vào đế đô của Đại Vân vương triều, hai người vào ở trong một khách sạn tiên gia.
Cuộc sống thường ngày của Dương Phàm vẫn rất nhản nhã như trước. Hắn phải làm chỉ là chờ đợi.
Nhưng mà Dư Mộng Thanh lại cực kỳ bận rộn.
Tiến vào Đại Vân vương triều, đầu tiên nàng phải lót tay cho quan lớn cùa nội bộ vương triều.
Dù sao lẩn tuvển người này trước tiên phải thông qua Đại Vân vương triều sau đó mới giao cho Vân Tiêu cung quyết định.
Nói cách khác, một cùa cùa Đại Vân vương triều này có thể chírih là sơ tuyển.
Nếu vòng sơ tuyển không thể thông qua, cho dù Dư Mộng Thanh cùng nội bộ Vân Tiêu cung có chút quan hệ cũng là vô ích.
Cũng may Dư Mộng Thanh ờ Đại Vân vương triều nàv cũng có chút quan hệ.
Một lần lót tay liền dùng mấy trăm vạn tiên thạch.
Đây chỉ vẻn vẹn là dùng ờ Đại Vân vương triều.
Nếu là muốn lo lót cho qua cừa Vân Tiêu cung, cái giá phải trả chỉ sợ vượt qua mấy chục
lẩn.
Vì thế Dư Mộng Thanh hòi ý Dương Phàm một chút.
- Trong tav ta có một chút tiên thạch thượng phẩm, cô cầm trước đi.
Dương Phàm tùy tiện vung tay. một đống tiên thạch rod xuống bên cạrih Dư Mộng Thanh.
Chọt nhìn thấy nhiều tiên thạch thượng phẩm như vậy. Dư Mộng Thanh cũng có chút khiếp sợ.
Tiên thạch thượng phẩm, cho dù đối với Thiên Tường vương triều mà nói cũng đều vô cùng quý báu.
Trong lòng Dương Phàm âm thầm thờ dài: Đây đã là số tiên thạch cực hạn mà mìrih có thể lấy ra.
Nếu phải sừ dụng đến đại lượng tiên thạch, nữa, sẽ phải động đến tiên thạch cực phẩm.
Tiên thạch cực phẩm, dõi mắt Thiên giới thậm chí toàn bộ thất giới đểu không phải tầm thường.
Theo Dư Mộng Thanh nói, tài lực của cả Thiên Tường vương triều cũng chi có vẻn vẹn mấy khối tiên thạch, cực phẩm.
- Tiên thạch cũng sắp đùng hết rồi. xem ra phải nghĩ cách đồi một ít tiên thạch.
Dương Phàm thẩm nỉ non.
Kiệp trước lúc ờ Thiên Thần Tinh, Dương Phàm căn bản không dám lấy tiên thạch cực phẩm ra.
Kiếp này. lúc tại Tra Châu. Dương Phàm từng suy tư. cuối cùng cũng không lấy ra.
Giờ phút này. Dương Phàm sau khi trầm tư hồi lâu quyá định trước tiên đổi một khối tiên thạch cực phâm.
Dù sao Đại Vân Châu này đã là mảnh đất phồn hoa nhất trên Vân Thiên đại lục.
Đại Vân vương triều mêrih mông, thu mua một khối tiên thạch cực phẩm hẳn là không khó.
Dương Phàm dự tính, việc này hơn phân nửa sẽ khơi đậy một hồi sóng gió.
Tuy nhiên với tu vi thần thông của hắn giờ phút này. chi cần không gặp phải nhân vật cấp Tiên Đế, căn bản không có gì phải lo.
Cho dù là Tiên Đế cũng khó giết chết hắn.
Ngày hôm sau. thừa dịp Dư Mộng Thanh ra ngoài làm việc. Dương Phàm biến mất khòi phòng một cách thân bí.
Trong khách sạn không có ai nhìn thấy hắn rời đi.
Dương Phàm trực tiếp thuấn di rời đi.
Không bao lâu, một lão già thần bí đầu đội nón tre tiến vào cừa hàng Đẳng Long tiên thạch lớn nhất của Đại Vân vương triều.
Trải qua nghe ngóng. Dương Phàm biết cừa hàng tiên thạch này kỳ thật thuộc về hoàng gia. thực lực hùng hậu có uy tín. Hàng năm có sự tích giao dịch tiên thạch thượng phầm.
Sau khi Dương Phàm ẩn giấu khí tức và thay hình đổi dạng, không lo có người nhận ra lai lịch của mình.
- Chường quầy. Nơi nàv có giao địch tiên thạch thượng phẩm hay không?
Thanh âm trầm thấp từ trong miệng lão già dưới nón tre phát ra
Dứt lời. một khối ngọc thạch sáng bóng mượt mà như của quý đặt ờ trên quầy.
Chỉ một thoáng, một cỗ Tiên linh khí cực kỳ tinÌL thuần quanh quẩn giữa hai người.
Chường quầy làmột trung niên mập mạp. vừa nhìn thấy tiên thạch này árih mắt sáng lên. lập tức che giấu ngạc nhiên vui mừng trong lòng, vội nói:
- VỊ khách quý này. mời theo ta vào nhã các nói chuyện.
Nhã các là phòng khách quý được dựng lên chuyên để giao dịch số lượng lớn của cứa hàng Đẳng Long tiên thạch.
Trong nhã các. vách tường bốn phía hào quang lưu chuyển, vách tường và bản ghế không ngờ đều dùng tiên thạch luyện chế mà thàrih, trong suốt như thủy tinh. Cảrih trí trong phòng lại càng như một nơi tiên cảnh.
Trong lòng chưởng quầy này vui sướng vô cùng. Mức giao dịch một khối tiên thạch thượng phâm, toàn bộ cừa hàng mỗi trăm năm mới gặp được vài lần.
Dù sao tiên thạch của thượng giới càng là cấp bậc cao giá trị lại càng cao.
100 khối tiên thạch hạ phẩm = 1 khối tiên thạch trung phầm. 1000 khối tiên thạch, trung phẩm = 1 khối tiên thạch thượng phẩm.
Nói cách khác, một khối tiên thạch thượng phẩm tương đương với mười vạn tiên thạch bìtih thường.
Mức giao địch mười vạn tiên thạch này cũng không phải là một con số nhò.
- Thưa quý khách, dựa theo quy tắc cùa cừa hàng Đẳng Long tiên thạch thì một khối tiên thạch thượng phẩm chúng ta có thể đổi cho ngài một ngàn khối tiên thạch trung phẩm, thêm vào đó là tám ngàn khối tiên thạch bình thường ngoài định mức.
Chường quầy tươi cười hóa hở nói.
Dương Phàm không nghĩ tới tỷ lệ đổi gần như đạt tới một đổi mười một vạn.
Xem ra tiên thạch phầm chất cao căn bản là cung không đù cầu.
- Ha ha, tỉ lệ này. lão hủ vừa lòng.
Dương Phàm mùn cười, đột nhiên chuyển giọng:
- Tuy nhiên, lão hù giao dịch không phải là tiên thạch thượng phẩm.
Cái gi!!!
Sắc mặt chường quẩy lập tức thay đổi:
- Ngươi giao dịch không phải tiên thạch thượng phẩm, ngươi đám tới cùa hàng Đằng Long tiên thạch quấy rối?
- Ha ha. Lão hù muốn giao dịch, là loại tiên thạch này.
Khẽ cười một tiếng, một viên ngọc thạch xinh đẹp lung linh trong suốt như thủy tinh trân châu lơ lửng trong tay Dương Phàm.
Khối tiên thạch này gần như không thể đùng ngọc thạch để so sánh, màu sắc nó trong suốt bóng loáng, trong nháy mắt hút hồn chường quầy.
Biểu tìrih phẫn nộ cùa chưởng quảy hoàn toàn đọng lại dưới hào quang của khối tìnÌL thạch này.
Thình thịch!
Thình thịch! Thình thịch!
Tim hắn đập nhanh hơn, con ngươi co rút lại. gần như ngạt thờ mà chết.
Tiên thạch cực phẩm!
Thẳng đển một khắc, hắn rốt cục kinh hô thàrih tiếng.
Dương Phàm khẽ lật tay. tiên thạch cực phầm đã biển mất khòi tay hắn.
Cũng may đang ở trong nhã các, thanh âm lớn đến đâu bên ngoải cũng không nghe được.
- Ha ha, nhị vị có phải là quá nóng vội không? Lão hủ còn chưa kiểm tra số lượng tinh thạch trong số nhẫn không gian mà.
Dương Phàm thong thả ung dung nói, cười tùm tim nhìn hai người trước mắt.
- Không ngờ các hạ không tin uv tín của cứa hàng Đẳng Long tiên thạch chúng ta.
Trên mặt trung niên hoa lệ hiện lên một tia tức giận.
- Đâv là lần đầy tiên lão hù đến quý tiệm giao địch, sao biết được uy tín cùa các ngươi?
Dương Phàm không chút nhượng bộ. cũng đưa ra yêu cầu kiểm tra số nhẵn không gian này.
- Được, vậy để ngươi xem cho yên tâm.
Thần sắc trung niên hoa lệ dịu đi. để Dương Phàm kiểm tra những chiếc nhẫn không gian nàv.
Hiển nhiên hắn cũng biết nếu không cho đối phưang kiểm tra là khó thể giao dịch thành công.
Sau một lát. Dương Phàm gật gật đầu:
- Không sai, có thể giao dịch rồi.
Nghe vậy. trong lòng trung niên hoa lệ cùng lão già mắt ưng mừng thầm.
- Để công binh, ngươi ném tiên thạch cực phẩm qua đây, mười một chiếc nhẫn không gian nàv để ờ trên bàn, ngươi tự cầm lấy.
Trung niên hoa lệ nói.
- Được!
Trong bàn tay Dương Phàm lại xuất hiện viên tiên thạch cực phẩm kia.
Ý niệm khẽ động, tiên thạch bay về phía hai người.
Hắn vừa chuẩn bị lấy số nhẵn không gian trên bàn.
Ầm~
Một chường của lão già mắt ưng thành đao. đánh lên trên bàn.
Cùng khoảnh khắc đó. không gian nơi ba người đột nhiên biến ảo.
Một hoàn cảrih tối đen bao phủ thiên địa, bốn phía đột nhiên bùng lên lửa xanh cuồn cuộn.
Toàn bộ không gian phát ra áp bách vô tận. giữ chặt Dương Phàm tại chỗ.
Hiển nhiên đâv là lĩnh vực của lão già mắt ưng kia.
Thực lực cùa Kim Tiên bát trọng không biết cường đại hon Quốc sư lúc trước bao nhiêu
lần.
Kết cấu của lĩnh vực không gian cũng hết sức chắc chắn.
Dương Phàm chi cảm thấy một cỗ viêm lực nóng bòng từ trong lữih vực không gian nàv lan khắp toàn thân.
Chi cần hắn ờ trong lũih vực của đối phưcmg thì không thể tránh thoát công kích của lực lượng trong lmh vực.
So với Quốc sư cảrih giới Kim Tiên thất trọng, lĩnh vực của lão già mắt ưng này càng chắc chắn, cũng ẩn chứa lực lượng lĩnh vực có mặt khắp nơi.
Khoảnh khắc lão già mắt ưng ra tay. trung niên hoa lệ nhấc tay thu lấy tiên thạch cực phẩm.
Mà lão già mắt ưng cùng lúc sừ dụng lĩnh vực cũng chuẩn bị thu lại số nhẫn không gian
kia.
Có thể đoán được sau khi thu tiên thạch cực phẩm cùng số nhẫn không gian kia, bọn họ sẽ chém giết Dương Phàm không chút lưu tinh.
- Ha ha, chút tài mọn.
Dương Phàm cười trào phúng, há mồm phun một cái. Một cỗ lực lượng sinh cơ đồi dào vô tận trong khoảnh khắc tràn đầy trong lĩnh vực không gian.
Trong không gian Mệrih Hạch, trên cây non mới trưởng thành khòe mạnh kia nhộn nhạo màu xanh, trong toàn bộ Tiểu thế giới sinh cơ điên cuồng gào thét.
Chi bằng vào sinh mệnh lực vô tận hắn phun ra trong nháy mắt tràn đầy cả không gian, áp bách cả lĩnh vực rung động "Xèo xèo".
ở một số vị trí tùng vết rạn chậm rãi lan tràn.
Phốc!
Lão già mắt ưng lập tức hộc máu.
Toàn bộ lũứL vực không gian đều bị áp bách vặn vẹo. huống chi là hai người thân ở trong lĩnh vực.
Lập tức trên mặt hai người đỏ bừng, linh hồn cùng thân thể cùng với toàn bộ không gian đều bị áp bách không thể động đậy.
Sợ hãi vô tận lan tràn trên mặt hai người.
Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới không ngờ lực lượng của đối phương cường đại như vậv. mạnh mẽ áp chế toàn bộ lĩnh vực không gian.
Cuối cùng bọn họ trơ mắt nhìn Dương Phàm lấy đi mười một cái nhẵn không gian, và lấy lại khối tiên thạch cực phẩm kia.
- Hừ. đã cho các ngươi cơ hội giao địch công bình.
Dương Phàm lạnh lùng cười.
Một luồng sát ý từ trên người hắn phát ra.
- Tiền bối tha mạng! Chi cẩn tha chúng ta một mạng, chúng ta có thể đùng càng nhiều tiên thạch để chuộc mạng!
Trung niên hoa lệ run giọng nói.
Nhìn từ trang phục, địa vị của hắn ờ Đại Vân vương triều không thấp, rất có khả năng là người trong hoàng tộc.
- Đã chậm rồi.
Ý niệm Dương Phàm khẽ động, Sinh Linh Chi Khí tràn ngập toàn bộ lĩnh vực không gian ầm ầm bùng nổ.
Ầm—
Lĩnh vực không gian sụp đổ.
Ngay sau đó. ba người liền đứng trong một không gian rộng lớn.
ở cuối bốn phía không gian quanh quẩn một vùng cầu vồng ngũ sắc, trên bầu tròi vạn dặm không mây. mặt đất dưới chân màu xanh biêng biếc.
ở trung tâm không gian có một gốc cây non. giống như cội nguồn lực lượng của không gian. Sirih mệnh lục ý vô cùng vô tận chảy khắp toàn bộ không gian.
- Đây... Đây là Tiểu thế giới!
Sắc mặt lão già mắt ưng trắng bệch, run giọng nói.
Tiểu thế giới?
Trong không gian này lộ ra thiên địa linh khí mòng manh trong khí tức sinh mệrih thuần
túy.
Càng trọng yếu là trong này tự thành quy tắc. kết cấu không gian càng cứng rắn và ổn định.
Loại không gian trình, tự này hon xa phạm trù lĩnh vực không gian.
- Tiểu thế giới trong truyền thuyết.
Trung niên hoa lệ hoàn toàn đánh, mất ý niệm phản kháng, "Phịch" một tiếng quỳ trên mặt đất:
- Cầu Tiên Đế khoan thứ!
- Tiên Đế đại nhân, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho chúng ta. Cho dù đi theo ngài làm trâu làm ngựa chúng ta cũng không một câu oán hận.
Lão già mắt ưng lại càng phù phục dưới đất.
Tu vi của những cường giả đi theo đa phần là Kim Tiên thất trọng trở lên.
Đều là Tiên Quân.
Mà Phó tổng quản này càng là tu luyện đến Kim Tiên cừu trọng.
Dương Phàm âm thầm kinh hãi. Tu vi cùa Phó tổng quản này đã có thể sánh ngang cùng Lam Ngân Quân năm đó. Cho đù có chút chêrih lệch cũng chỉ là một chút ít mà thôi.
Dư Mộng Thanh cùng Dương Phàm đứng cùng một chỗ, đang vận chuyển thẩn thông âm thầm trao đổi cùng Phó tổng quản.
Khi trong mắt Phó tổng quản lóe lên átih sáng sắc bén đro qua trên người. Dương Phàm cảm giác thân thể lạnÌL lẽo.
- Rất tốt, ngươi quả thực đạt tới cảnh giới Tiên Quân. Sau khi trở về Vân Tiêu cung, nhất địrih chủ nhân sẽ trọng dụng ngươi.
Khi árih mắt của Phó tổng quản đừng ờ trẽn người Dư Mộng Thanh, ấm áp han nhiều.
ở trên người Dương Phàm, ánh mắt hắn chỉ hơi dừng lại trong một chợp mắt.
Đối với cường giả Kim Tiên cừu trọng gần tới Tiên Đế mà nói. muốn nhìn thấu một người chỉ cần một chớp mắt.
Rồi sau đó. toàn bộ cuộc tuvển chọn bắt đầu gọn gàng ngăn nắp.
Tổng cộng mười tên giám khảo xét duyệt năm nghìn tinÌL anh.
Mỗi người đi lên. giám khảo đầu tiên là đảo mắt nhìn qua một cái.
Đảo qua một ánh mắt, quá trinh, này đã khiến 80% số người bị đào thải.
Cửa thứ hai: vấn đáp.
Thường chi hỏi hai ba câu.
Trong quá trinh này cũng sẽ đào thải không ít người có tâm lý tố chất kém.
Cừa thứba: Xem xét thân phận lai lịch cùng với đối chất với người tham gia tuyển chọn.
Dương Phàm xệp hàng ờ phía sau, tự nhiên là an bài qua cùa Phó tổng quán.
Chờ một canh giờ. rốt cục đến phiên Dương Phàm.
Lúc này, toàn tnrờng năm nghìn người đã đáo thải hai ba nghìn người.
- Dương Kỳ của Lâm Viễn Thàrih bái kiến Tiên Quân đại nhân.
Dương Phàm tiến lên thi lễ. bộ dạng không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Phó tổng quản liếc mắt. đảo qua hắn một cái.
- Ngươi kêu Dương Kỳ hả, là bằng hữu của Dư cô nương, bản tảng quản cũng không làm khó dễ ngươi, chi hòi một vấn đề.
Phó tổng quản nói tới đây. nhấp một ngụm trà.
Dương Phàm tự nhiên là liên tục nói lời cảm tạ.
Người tham gia tuyển chọn khác tự nhiên có chút không vui. nhưng lại không có quyền lên tiếng.
- Ngươi thân là thiếu chù một thàrih tri, vốn là người được hường thụ vinh hoa phú quv mà không phải lo lắng gì. vì sao muốn đến Vân Tiêu cung làm một hạ nhân. Ngươi có mục đích gi?
Trong mắt Phó tổng quản chợt lóe lệ quang.
Trong phút chốc, một cỗ thần uy vô hìrih vô chất kinh khiệp quỷ thần buông xuống trên người Dương Phàm.
Ngươi có mục đích gi?
- Vãn bối không cam lòng cả đời ờ khu vực mặt đất. mà La Thiên Tiên Cảnh là giấc mộng của vãn bối. Chi có tiến vào Vân Tiêu cung mới có một cơ hội xa vời kiến thức đinh chân chính của Tirih Thiên thế giới. Đương nhiên, vãn bối rất tự biết mình, sẽ làm hết chức trách bồn phận, cho đù trờ thành người chăn ngựa tạp dịch cũng không một câu oán hận.
Dương Phàm thấp thòm lo âu nói xong lời này.
Lúc hắn lên tiếng. Phó tổng quản gắt gao nhìn chẳm chằm.
Chờ sua khi Dương Phàm nói xong, hắn mới lạtih nhạt cười:
- Ngươi nói thật ra là bảy phần thật ba phần giả.
Bảy phần thật ba phần giả.
Trong lòng Dương Phàm đột nhiên có chút khẩn trương. Chẳng lẽ vị Phó tổng quản khôn khéo này nhìn ra cái gì?
"Với cảnh giới của ta. cho dù nói dối thì đối phưang cũng không có khả năng nhìn ra".
Dương Phàm ngầm buồn bực.
- T ốt. ngươi tạm thời thông qua tuyển chọn.
Phó tổng quản hơi thâm ý liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái.
Loại cảm giác này khiến trong lòng Dương Phàm hết sức khó chịu.
Chẳng lẽ Phó tổng quản này thật sự nhìn ra cái gì?
Sau khi trờ lại bên cạnh Dư Mộng Thanh, Dương Phàm thẩm niệm truyền âm, ngầm nói đến điểm nàv.
Dư Mộng Thanh nghe xong, lại cười nói:
- Ngươi không biết vị Phó tồng quàn này. Vê mặt quản lý hạ nhân, hắn rất có bản lũih. Trong đó có một đặc điểm chính là thích làm ra vẻ huyền bí.
Làm ra vẻ huyền bí.
Dương Phàm có chút không nói gì.
Như vậy là Phó tồng quản kia căn bản không nhìn ra sơ hở gì. Cái gọi là "Bảy phẩn thật
Dương Phàm cảm nhận sâu sắc uy lực của Tinh Không Thành Lũy từ kiếp trước ở Thiên Thẩn Tinh.
Khi đó. trong ấn tượng của hắn Tirih Không Thành Lũy là một thành lũy thuần túy dùng trong chiến tranh Tiên giới.
Mà lần này. chân chính tiến vào Tinh Không Thàrih Lũy. Dương Phàm mới chírih thức nhận thức được ý nghĩa cùa nó.
ở Thiên giới rộng lớn. bất kể là Ngoại Vực Tinh Hà hav là Nội Vực Tinh Thiên đều có được không gian gần như vô hạn.
ở trong dải ngân hà mờ mịt. người tu luyện phiêu bạt chung quy cần một noi đặt chân yên ổn thoải mái. thế cho nên trải qua mấv vạn năm thậm chí mấv chục năm ngao đu đều không cảm tháy mệt mòi.
Bời vì Tinh Không Thành Lũy chính là một căn cứ địa có thể di động, có thể cung cấp vô số tài nguyên. Nó càng giống như một "
Quê hương" phiêu bạt trong vũ trụ mêrih mông, lúc nguy hiểm sẽ trờ thành chỗ tránh nạn kiên cố.
Năng lực đi động cùa Tirih Không Thành Lũy cũng là không thể tường tượng, có được năng lực không gian đại na di.
Sau khi hiểu được ý nghĩa cùng đủ loại chỗ tốt của Tinh Không Thành Lũy. Dương Phàm cảm thấv tim đập nhanh hơn. Hắn thấy cần phải có một Tinh Không Thàrih Lũv cùa riêng mình.
Hắn ở thế giới này cũng không phải không chút vướng bận.
Trừ người thân kiệp này còn có thân hữu của kiệp trước.
Chúng thân hữu hàng năm ờ Tiên Hồng Không Gian, ngăn cách với thế giới, bị hạn chế nhất địrih về tự do.
Nếu Dương Phàm có thể có được một tòa Tinh Không Thành Lũy. sẽ có thể ngao du không gian thượng giới cùng với chúng thân hữu mà không bị kiềm chế.
Đồng thòỊ ở không gian thượng giới này hắn sẽ không còn phải một mình chiến đấu gian khổ, thậm chí có lực lượng hậu bị cường đại.
Mỗi lần Tirih Không Thành Lũy tiến hàrih một lần không gian đại na đi đều sẽ bay một đoạn thời gian sau đó mới tiến hành không gian đại na di. như vậy trận pháp không gian trên thành lũy mới có thể càng duy trì lâu đài.
Dương Phàm nhân cơ hội hòi thăm Dư Mộng Thanh phương pháp chế luyện kiến tạo Tirih Không Thành Lũy.
- Chẳng lẽ Dương công tử còn muốn sở hữu một tòa Tinh Không Thàrih Lũv cùa riêng mình?
Đôi mắt Dư Mộng Thanh lóe lên. cười mỉm nói, hiển nhiên không thể tin.
- Tirih Không Thành Lũy thường thường là kết tinh tâm huyá của một thế lực trải qua ngàn vạn. hơn ức năm lắng đọng. Nó thường là trải qua vài thế hệ cố gắng mói hình thành Tinh Không Thành Lũv quy mô lớn chân chính, trong đó tiêu phí tài lực vật lực hoàn toàn không thể đo lường. Cho dù bán toàn bộ Thiên Tường vương triều của ta cũng chi có thể miễn cưỡng luyện tạo ra một Tinh Không Thanh Lũy nhò. xa xa không thể bằng được Tinh Không Thành Lũv này cùa Vân Tiêu cung - có thê chứa được vài chục ức người tu luyện bình yên sirih tồn bên trong.
Dư Mộng Thanh đường như muốn đánh tan ảo tưởng không hiện thực của Dương Phàm.
Dương Phàm nghe xong âm thầm gật đẩu. Quy mô của Tinh Không Thành Lũy trước mắt này xem như siêu lớn. có thể chứa đựng mấy chục ức người tu luyện cũng có thể làm cho bọn họ bìtih yên thoải mái tu luyện.
Vân Tiêu cung là một trong bốn thể lực chúa tể sau khi Thiên giới mới thàrih lập. thời gian tồn tại ít nhất là ức vạn năm. nội tình cùng thực lực là hùng hậu cỡ nào?
So với nó. lực lượng cùa cá nhân có vẻ rất nhỏ bé.
Không có một cường giả náo có thể hy vọng xa vời có được loại Tinh Không Thảnh Lũy siêu cấp khổng lồ này.
- Lúc trước ta chiếm được đại lượng tiên thạch cực phẩm, ở Tàng Titih Điện, hẳn là có đù tài lực để duy trìluyện tạo một cái TitihKhông ThànhLũy.
Trong lòng Dương Phàm thẩm tính toán.
Càng nghĩ hắn lại càng động lòng.
Nhưng là luyện tạo Tinh Không Thành Lũv cũng không phái là một chuvện đơn giản.
Đây là một công trình khổng lồ.
Vì thế hắn lại nghiêm túc thinh giáo Dư Mộng Thanh.
Dư Mộng Thanh dù sao cũng ỡ một thời gian rất lâu trên La Thiên Tiên Cảnh, árih mắt không tẩm thường.
- Ta biết về luyện tạo Tinh Không Thanh Lũy cũng rất có hạn. Nghe nói thành lũy có được năng lực đại na di như vậy. trong quá trình luyện tạo thường thường có tông sư trận phép cùng với nhân vật cấp Tiên Đế tham dự.
Dư Mộng Thanh khẽ nhíu mày liễu, có vẻ nhớ lại nói.
- Tông sư trận pháp? Nhân vật cấp Tiên Đế?
Nói đến tông sư trận phập thì không thể không nói đến Đặng Thi Dao. Nàng tuyệt đối là thiên cồ kỳ tài về đạo nàv. Từ lúc còn là Hóa Thần Kỳ tại nhân giới, trình độ về mặt trận phép đã vượt qua những tông sư cùa Phàm giới.
Hiện giờ qua mười mấy vạn năm, Đặng Thi Dao ở trong Thiên Lan tiên phù có rất nhiều thời gian rảnh, trinh độ vê trận pháp lại càng đạt tới xuất thần nhập hóa.
Chậm rãi nhắm mắt lại. tâm thần Dương Phàm đung nhập Tiên Hồng Không Gian.
Rất nhanh hắn liên hệ với Đặng Thi Dao.
Hiện giờ trải qua nhiều năm. như vậy. thân hữu dùng Nghịch Linh Huyá hoặc là Nghịch Tiên Huyá đều tán chức đến cảrih giới tiên nhân, ngay cả cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên cũng không ít.
Trong đó. muội muội Điệp Liên cùng Tuệ Tâm đều đã tu luyện đến cảnh giới Kim Tiên thất trọng, gian nan bước vào trinh tự Tiên Quân.
Ngoài ra. Dương Thần con ruột cùa Dương Phàm bản thân kế thừa huyá mạch cường đại của phụ thân tu luyện Tiên Hồng Quyểt, đã tu luyện đến Kim Tiên ngũ trọng, mơ hồ có xu thế vượt qua Điệp Liên và Tuệ TÂm.
Hoàn cảtih vùng đất sống chiếu rọi không gian nơi Dương Phàm ở một trình độ nhất định.
Dương Phàm tại thượng giới, linh khí của vùng đất sống cùng một tầng với thượng giới, lại thêm lực lượng sitih cơ cực kỳ tinÌL thuần. Môi trường tu luyện còn tốt hơn thượng giới.
Nghe thấy Dương Phàm muốn luyện tạo Tinh Không Thảrih Lũy. Đặng Thi Dao lập tức cảm thấy đầy hứng thú.
Năm đó tiến vào Huyết Nhật Điện. Dương Phàm thu hoạch rất lớn. trong đó bao gồm rất nhiều sách cổ trận phép đã thất truyền ở thượng giới.
về mặt trận pháp Dương Phàm căn bản không am hiểu cũng khuyá thiểu hứng thú cho nên loại sách cổ này tự nhiên đều đưa cho Đặng Thi Dao.
- về luyện tạo Tinh Không Thành Lũy. Thi Dao biết một chút, nhưng là cần đại lượng nhân lực vật lực. Còn nữa. ta không có kirih. nghiệm về mặt này.
Đặng Thi Dao vô cùng tirih thông về trận pháp, chưa từng có vấn đề nào có thể làm khó nàng lâu đái. Mà giờ phút này nàng cũng không nắm chắc bao nhiêu.
- Ha ha, vùng đất sống của ta có phạm vi vài chục ức dặm, trong đó nhân loại và vêu tộc sớm sirih sôi nảy nở không biết bao nhiêu đời, hiện giờ dân cư cũng không ít.
Dương Phàm rõ như lòng bảntayđốivớisự phát triển cùa vùng đất sống.
về mặt nhân lực căn bản không cần lo lắng.
về mặt vật lực. kho hàng Tiên Hồng Giới cùa Dương Phàm tuy chất đẩy tài liệu quv báu, nhưng nếu muốn luyện tạo Tinh Không Thàrih Lũv thì xa xa không đủ.
Cũng may Dương Phàm căn bản không cần lo lắng về mặt tài lực. có được tài sản hùng hậu vô cùng.
Lúc trước số tiên thạch cực phẳm lấy được trong Tàng Titih Điện là một con số có thể khiến Tiên Đế phải động dung.
Tinh Không Thàrih Lũv vẫn bay lên trên, thi thoảng na di. tới gẩn La Thiên Tiên Cảrih thần bí nhất cao nhất cùa Tirih Thiên thế giới.
- "
Thiên" của Tirih Thiên thế giới này rốt cục cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu?
Trong thời gian này. thi thoảng Dương Phàm khẽ thờ đài lẩm bẩm.
Với tốc độ na đi của Tinh Không Thanh Lũy này, phi hành chừng mấy chục năm mới gian nan tiến vào vùng ven cùa La Thiên Tiên Cảrih.
Trong lúc này, Tinh Không Thanh Lũy từng trải qua tầng băng phong, thiên hòa. thiên lôi... có thê nói là xuyên qua nhiều tâng hiểm cảnh.
Sau khi tiến vào phạm vi La Thiên Tiên Cảnh, Dương Phàm cảm giác được rõ ràng Tiên linh khí chung quanh càng ngày càng tirih thuần và nồng đậm.
Dưới tình huống như vậy. vùng đất sống trong Tiên Hồng Không Gian của Dương Phàm cũng "
Nước lên thuyền lên", môi trường tu luyện được nhảy vọt về chất.
Dương Phàm vốn tường rẳng sau khi tiến vào La Thiên Tiên Cảnh sẽ rất nharih tới được Vân Tiêu cung.
Nhưng trên thực tế cũng không phải như thế.
Sau khi tiến váo La Thiên Tiên Cảnh. Titih Không Thanh Lũy phi hành chừng mấy tháng, phi hành trong một vùng tiên quang mờ mịt.
- Tại Tinh Thiên thế giới, mặt đất và La Thiên là hai địa vực khác nhau, cũng giống như sự khác biệt giữa phàm nhân và tiên nhân.
Dư Mộng Thanh giải thích.
La Thiên Tiên Cảnh, có bốn thế lực lớn như Vân Tiêu cung, bao trùm Tinh Thiên thế giới, phía trên ức vạn người tu luyện.
Mà phía trên bốn thế lực siêu phàm này còn có Vô thượng Thiên đình chúa tể tam giới, hiệu lệnh ba giới cao đẳng Thiên giới. Phật giới. Tiên giới.
Một hư ảnh hình người nừa trong suốt dần đần ngưng tụ thành thật thể ở bên cạtih Phó thống lĩnh, lộ ra một nam nhân mặc giáp trụ vẻ mặt lạrih lùng.
Khi nam. nhân này hoàn toàn ngưng tụ ra thân hình, Dương Phàm mới phát giác sự tồn tại của hắn. Mà trước đó gần như không nắm bắt được dấu hiệu gi.
"
Chẳng lẽ tu luyện đến cảrih giới Cừu Thiên Huyền Tiên, thân thể đã có thể hoán đổi giữa thật thê và hư ảo?"
Dương Phàm chỉ dùng dư quang khóe mắt nhìn nam nhân này.
- Vị Du Vân Tiên Đế này chính là tổng thống lĩnh tiên vệ của Vân Tiêu cung, nắm giữ quyền to trăm vạn tiên binh tirih nhuệ.
Phó thống lĩnh cung kính giới thiệu, khom thấp nửa người, mơ hồ lộ ra vẻ nịnh nọt.
Du Vân Tiên Đe!
Dĩ nhiên là Tiên Đế trong truyền thuyá!
Mọi người đểu ngừng hô hấp. mắt mờ thật lớn nhìn lên nam nhân lạnh lùng tuấn tú đáng người cũng không quá cao trước mắt.
Đối với những người tầng lợp như bọn họ. nhân vật cấp Tiên Quân đều là không thể với
tới.
về phần Tiên Đế đinh nhất cùa thất giới, trước đó chỉ giới hạn trong truyền thuyết.
Trong lòng Dương Phàm thấy kỳ lạ. Tu vi của Phó thống lĩnh này đã đạt tới Kim Tiên cừu trọng đinh, so với Lam Ngân Quân lúc trước cũng không kém bao nhiêu.
Nhân vật cấp Tiên Quân đinh lại khúm núm như thế.
Huống chi Phó thống lĩnh cùng Thống lĩnh chi kém một bậc.
- Nói ngắn gọn, bản đế thời gian có hạn, cho dù buông xuống nơi đây chỉ là một phân thân.
Du Vân Tiên Đế rõ ràng đứng cùng mọi người ở mặt đất, nhưng biểu tình và thanh âm hắn lại giống như từ trên đinh cao truyền xuống. Đó là một loại từ trên cao nhìn xuống.
Phân thân?
Dương Phàm cảm thấv giật mình. Nhân vật cấp Tiên Quân làm sao lại vì một đám nhân vật nhò bé. từ trên đỉnh cao cao tại thượng tự buông xuống nơi đây?
Cho dù là một phân thân, lúc Dương Phàm âm thầm quan sát vẫn cảm thấy đối phương mêrih mông như biển, sâu không lường được.
Đương nhiên nhìn không ra sâu cạn cũng có liên quan đến việc Dương Phàm không đám toàn lực triển khai cảm quan Đại Luân Hồi.
Toàn trâng lặng ngắt như tờ, bao gồm cả Phó thống lĩnh đều không phát ra một tiếng.
- Bản đế sẽ hiện thân ỡ một cây cầu cách đây hơn trăm dặm, các ngươi phải nhanh chóng đi qua cầu. Người có thể thông qua mới có thể chân chírih được Vân Tiêu cung chọn đùng.
Tiếng nói cùa Du Vân Tiên Đế vừa dứt. thân hình nhoáng lên một cái. biến mất không thấy.
Ngay sau đó, một hư ảnh nừa trong suốt hiện lên ở trên không cây cầu đá ngoài trăm dặm.
- Mọi người mau nghe theo Thống lũứL đại nhân phân phó.
Phó thống lĩnh quát lớn một tiếng, mọi người chi cảm thấv tiếng như sấm động, chấn động khí huyết nhộn nhạo.
Vù Vù Vù—
Mọi người nhanh chóng bav về phía cầu đá.
Dương Phàm cũng ờ trong đòng người, lại âm thầm líu lưỡi.
Phải biết rằng những người tiến vào Vân Tiêu cung này đã trải qua nhiều phen sàng lọc, có thể nói là tirih atih trong tirih anh.
Hắn cũng từng quan sát. năng lực những người này đều vượt xa người tu luyện cùng cấp.
Sau khi bay đến trước cầu đá, mọi người đều hạ xuống.
Du Vân Tiên Đế đứng giữa không trung, bọn họ nào dám đi trên không trung, mồi người đều đạp lên phiến đá màu xanh để sang bên kia cầu.
Đúng lúc nàv.
Dương Phàm thông qua cảm quan Đại Luân Hồi đột nhiên bắt được một tia cảm ứng. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo.
Không gian chung quanh cầu đá này sirih ra biến hóa lớn lao. Cảnh, vật bốn phía như lầu các. đình nghi mát. con sông, cây cối hoa cỏ dân dân mơ hồ rồi nhạt đi từng chút.
Trong vài hô hấp.
Cảnh vật trong thiên địa chỉ còn lại cây cẩu đá này, các loại sự vật và cảnh tượng bốn phá đang nhạt dần giống như bức tranh sơn thủy mông lung.
Nó mang đến cho người ta cảm giác dường như tiến vào một không gian khác.
Lĩnh vực không gian?
Dương Phàm vừa nảy sirih ý nghĩ này liền lập tức gạt bỏ.
Biến hóa cùa không gian trước mắt cũng không phải là mọi người tiến vào lĩnh vực không gian.
Mà là chường khống không gian cùa Du Vân Tiên Đế này đạt tới đinh cảrih giới xuất thần nhập hóa.
"
Phân thân của Tiên Đế nàv muốn tiến hảrih khảo cứu chúng ta như thế nào?"
Trong lòng Dương Phàm có chút khẩn trương nhưng càng nhiều lại là chờ mong.
Đột nhiên.
Trong không gian chỉ còn sót lại cây cầu đá trống rỗng dâng lên một cỗ ý chí cường đại bao trùm hết thảy, bễ nghễ vạn vật thế gian.
Cỗ ý chí cường đại kia trong khoảnh khắc bao trùm trên cầu đá.
Phịch!
Một mỹ nhân tuyệt sắc trong đám người bỗng té trên mặt đất một cách không rõ.
Mọi người đưa mắt nhìn, thân thể nàng vẫn còn giữ độ ấm mà linh hồn lại tiêu tan chết
đi.
-Hừ!
Du Vân Tiên Đế lơ lừng trên không cầu đá hừ lạrih một tiếng.
- Nàng kia làm sao mà chết?
Trong đám người có không ít người âm thầm nghi hoặc nói.
Phải biết rằng tu vi của mỹ nhân tuvệt sắc vừa rồi đạt tới Đại La Kim Tiên.
Ai có thể gạt bò nàng một cách im hơi lặng tiếng?
Chá không hề giãy dụa, linh hồn trống rỗng tiêu tan! ở nơi này trừ Du Vân Tiên Đế còn có ai nắm giữ thần uy như vậy?
Trên thực tế còn có một người có được năng lực này.
Đó chính là Dương Phàm.
Người có linh hồn cảnh, giới thấp han hắn, không hề có sức phản kháng. Nếu lực lượng linh hồn của Dương Phàm đạt tới một độ cao nào đó. cho đù là Tiên Đế cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn vốn không ra tay. cũng không biết vị mỹ nhân tuyệt sắc kia.
Như vậy xem ra người ra tay khẳng định là Du Vân Tiên Đế.
Árih mắt mọi người nhìn về phía Du Vân Tiên Đế tràn ngập càng nhiều kirih hãi và kírih
sợ.
Mặc đù đứng ờ trước mặt chi vẻn vẹn là phân thân cùa Tiên Đế.
- Đây là ý chí của Tiên Đế?
Titih thần ý chí bễ nghễ thiên địa kia xẹt qua vài trăm người trong đám người, lực chú ý cùa Du Vân Tiên Đế duy nhất đặt lên người Dương Phàm.
"
Không xong, chẳng lẽ ngụy trang của ta bị nhìn thấu?"
Đáy lòng Dương Phàm chợt lạnh.
Phủ xuống nơi đây chẳng qua là phân thân của Tiên Đế.
Nếu như vậy còn có thể bị nhìn thấu, vậy thực lực chân chính cùa Tiên Đế sẽ vượt qua đự đoán của Dương Phàm không chi mười lần.
Dù sao trong dự đoán của hắn, cho dù bản tôn của Tiên Đế buôngxuống muốn nhìn thấu ngụy trang của hắn đều có khó khăn nhất định.
- Ha ha, không ngờ tu luyện Luyện thể thuật đến Kim Tiên nhị trọng. Càng khó được chính là còn có huyết mạch truyền thừa hiếm thấy như vậv.
Du Vân Tiên Đế tặc lưỡi kỳ quái đánh giá DươngPhàm.
Vừa nghe lời này. trong lòng DươngPhàm ngầm thở phào một hơi.
Nguyên lai Du Vân Tiên Đế này chú ý tới chỉ là một số bí mật biểu lộ trên thân thể của Dương Phàm.
Cái gọi là Luyện thể thuật chírih là thứ mà Dương Phàm bắt đầu tu luyện sau khi Luân hồi tân sirih đến nay.
Dù sao công phép chủ tu cùa hắn là Tiên Hồng Quvết. không có nhiều thời gian đi tu luyện công pháp cao thâm khác. Sau khi tân sinh, Dương Phàm toàn lực tim hiêu cảnh giới mới. chỉ để cho thân thể tu luyện Luyện thể thuật đơn giản nhất.
Luyện thể thuật Kim Tiên nhị trọng, cũng chírih là nói Dương Phàm không sử dụng phép lực. chỉ bằng một đôi tay trần có thể chóng lại cường giả Kim Tiên nhị trọng.
Đương nhiên Luvện thể thuật rất khó tu luyện, có thể tu luyện đến cảrih giới Kim Tiên trở lên đã ít lại càng ít.
về phẩn huyá mạch truyền thừa, Dương Phàm từng dùng Nghịch Linh Huyá và Nghịch Tiên Huy á. trong cơ thê chảy xuôi lực lượng huvết mạch cường đại.
Khi hai thứ này kết hợp cùng một chỗ lại dẫn tới sự chú ý của Du Vân Tiên Đế.
Du Vân Tiên Đế chi là nhìn Dương Phàm nhiều hơn vài lần, tiếp tục tiến hành công việc khảo hạch của hắn.
Phịch!
Trong đám người lại có người ngã xuống mà chết, linh hồn tan biến trong nháy mắt.
Người đi qua cẩu. ai cũng lộ vẻ lòng còn sợ hãi.
Bọn họ hoàn toàn không rõ quy tắc khảo hạch này là cái gi.
Những người còn chưa qua cầu đều kinh hãi run gan. sợ hãi "
Thiên tai nhân họa" không thể tránh né sẽ phù xuống đầu mình.
Dương Phàm cũng thông qua cẩu đá, ngẩm đự đoán Du Vân Tiên Đế này không khảo vẩn từng người lại làm như thể nào xác định trong vài người này. ai có V đồ gây bất lợi cho Vân Tiêu cung.
Có lẽ ờ trước mặt Tiên Đế. hết thảy những người lòng mang ý xấu đều không thể giấu điếm.
Dương Phàm cũng có năng lực tương tự như vậy. nhưng lại thông qua nhân quả của Đại Luân Hồi bao phù thực hiện.
Lúc trước ở Vân Thiên đại lục. khi Lâm Viễn Thanh giao chiến với Chu Vũ Thành, Dương Phàm chính là thông qua loại phương pháp này một lưới bắt hết tất cả mật thám và
nội gian ẩn giấu trong lãrih địa, từ đó xoay chuyển cục diện cuộc chiến.
Hiển nhiên Tiên Đế thông qua tinh thẩn ý chí đạt tới hiệu quả tương tự.
Không mất nhiều thời gian, mấy nghìn người đều thông qua cầu đá, bò lại tám chín thi
thể!
Bá!
Du Vân Tiên Đế thuẩn di biến mất.
Đến vô ảnh, đi vô hình.
- Kế tiệp sẽ đo ta đến phân phối chức vụ của các ngươi ở Vân Tiêu cung.
Phó thống lĩnh xuất hiện trước mặt mọi người, trên mặt nặn ra vẻ cười.
Sau khi trải qua Tiên Đế khảo hạch, hắn tin tưởng không còn có người nào thân phận không rõ mang ý đồ xấu trong mấy nghìn người này.
Không bao lâu mọi người lại trở về quảng trường lúc đầu.
- Nhân thủ mà Vân Tiêu cung cẩn không gì ngoải hai loại. Một là tiên binh, một loại khác là người hầu. Mục đích của ta tới nơi nàv là tuyển chọn tiên vệ tiên binh bao gồm hậu cần. tiên binh dự bị. chính, quy tiên vệ thậm chí đội trưởng tiên vệ cùng chấp pháp tiên sĩ phụ trách trị an trong và ngoài cung. Đương nhiên chi có một bộ phận trong số những người các ngươi có thể được ta lựa chọn. Bộ phận bị đào thải sẽ do Phó tổng quản mang đi. làm người hầu trong cung ví nhụ như tạp dịch, khuân vác. khai thác mò. khá han một chút thì là người chăn ngựa, đầu bếp. người làm vườn "
chăm sóc cây cảnh"...
Phó thống lĩnh giới thiệu hồi lâu, trong lòng mọi người đều hiểu được.
Nếu làm tiên vệ tiên binh, thân phận địa vị khá cao, hàng năm có bổng lộc đều đặn, khả năng đi lên khá lớn. tiềm lực không nhò.
Nếu trở thành người hầu hoàn toàn là hạ nhân tầng thấp nhất.
Những người này trải qua muôn vàn khó khăn đi tới Vân Tiêu cung đương nhiên không phải vì làm hạ nhân.
Nhưng là không thiếu một số ít người cho rằng người hầu cũng không tệ. đù sao có càng nhiêu cơ hội tiếp xúc với người có thân phận cao trong nội cung, có lẽ có thể dựa vào đó một bước lên trời.
- Hai tháng tiếp theo do bản thống lữứi tới chọn lọc phân phối chức vụ cùa các ngươi, trong thời gian này có thể cừ hành tv võ. từ trong số các ngươi tuvển chọn tiên vệ hoặc tiên vệ dự bị hơp tư cách.
Árih mắt Phó thống lĩnh đảo qua đám người, không ngờ cũng nhìn Dương Phàm nhiều hơn vài lần.
Quá trình chọn lọc kỳ thật rất đơn giản.
Hoàn toàn dựa vào tu vi hoặc vũ lực.
Đầu tiên, vài trăm người phàm là tu vi đạt tói Kim Tiên nhị trọng trở lên không cần võ nghệ tv thụ ít nhất đã là cấp bậc tiên vệ chính quv trỡ lên. còn có cơ hội cạnh tranh đội trường tiên vệ và chấp phép tiên sĩ.
Tu vi thấp hơn Chân Tiên thất trọng thì trực tiếp điều đi làm hạ nhân.
Còn lại mấy ngân người tu vi từ Chân Tiên thất trọng đến Kim Tiên nhất trọng, bọn họ phải tham gia tỳ thí.
Thực lực cường đại trờ thàrih tiên vệ chírih quy hường thụ bổng lộc và đù loại đãi ngộ của Vân Tiêu cung - Những người này đều là cường giả Kim Tiên nhất trọng
Thực lực bìrih thường trờ thành tiên vệ tiên birih dự bị. đại bộ phận là cấp bậc Chân Tiên cừu trọng.
Thực lực kém hơn chút nữa trở thành hậu cần, cũng có khả năng bị điều đi làm người
Dù sao đã thành công trà trộn vào Vân Tiêu cung, cho dù làm tiên vệ Dương Phàm cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận.
Phó thống lĩnh cũng không nuốt lời. trực tiệp cất nhắc Dương Phàm làm đội trưởng.
- Ngươi nguvện V làm chấp phép tiên sĩ hay là đội trường tiên vệ?
Phó thống lĩnh hỏi ý kiến hắn.
Dù sao người này cũng là Phó tổng quản đề cừ lại được Tiên Đế chỉ đích danh, hắn không dám qua loa.
- Hai chức vị này có gì khác nhau?
Dương Phàm dò hỏi.
- Chấp phép tiên sĩ bình thường đều điều động quy mô nhỏ duy trì trị an trong ngoài cung, cũng sẽ được phái đi chấp hành một số nhiệm vụ. Lúc không có nhiệm vụ, bìrih thường đều nhàn rỗi, một khi có nhiệm vụ nhất định phải nghe điều khiển. Đội trưởng tiên vệ bìrih thường đều điều động quy mô lớn. ít nhất hơn ngàn người. Đội trưởng tiên vệ có thời gian trực ổn định, binh thường đều là trực một ngàn năm nghỉ ngơi một ngàn năm.
Phó thống lũih đáp.
Dương Phàm nghĩ một lúc vẫn quyá định làm đội trưởng tiên vệ.
Chù yếu là nhìn trúng điểm có thời gian trực ổn định, có lợi cho an bài cùa hắn.
Phó thống lĩnh phân phó một câu, Dương Phàm liền trở thành một gã đội tnrởng tiên vệ, quản lý một tiêu đội hai chục tiên vệ.
Thanh viên cùa tiểu đội tiên vệ đều là Kim Tiên nhất trọng.
Cấp bậc tiểu đội trường tu vi không cố định, nhất trọng nhị trọng nhưng thực lực phải xuất chúng.
Phía trên tiểu đội còn có trung đội.
Một trung đội hai trăm người, có một Trung đội trưởng và Phó trung đội.
Trung đội trưởng bình thường là cường giả Kim Tiên tam trọng.
Phía trên trung đội còn có đại đội quản lý hai ngàn người.
Phía trên đại đội còn có tiên vệ đoàn.
Một tiên vệ đoàn bìrih thường quản lý năm vạn tiên vệ.
Có thể nói tiên vệ đoàn là lực lượng trung kiên của đại quân thượng giới, là tinh nhuệ. Bởi vì mỗi một tiên vệ đều là cường giả Kim Tiên.
Thế lực có thể thành lập tiên vệ đoàn, dõi mắt thượng giới cũng là rất ít rất ít.
ở Thiên giới, ngoài bốn thế lực chúa tể gần như không có thế lực nào có thể thành lập tiên vệ đoàn.
Dù sao không có bao nhiêu cường giả Kim Tiên nguyện ý thần phục người khác.
Nừa năm sau, trải qua huấn luvện nghiêm khắc.
Dương Phàm thuộc về tiên vệ đoàn thứ chín.
Tiên vệ đoàn thứ chín chuyên môn phụ trách chấp phép trị an trong cung.
Tiểu đội của Dương Phàm tổng cộng hai mươi người, không ít người tới từ thế lực mặt
đất.
- Chúng ta chủ yếu phụ trách trông coi cửa nam.
Trung đội trường là một thanh niên tóc bạc. ánh mắt sắc bén lạrih lẽo đảo qua chục tên đội trưởng.
Đối mặt với cường giả Kim Tiên tam trọng áp bách, chúng đội trưởng tiên vệ đều là tập trung toàn bộ tinh thẩn lắng nghe.
Dương Phàm bất ngờ phát hiện ánh mắt cùa thanh niên này chú ý tới minh, nhiều hơn vài
lần.
- Ngươi chính là Dương Kỳ?
Thanh niên tóc bạc lạtih lùng nói.
- Chính là ty chức!
Dương Phàm đứng dậy thi lễ.
- Được, ngươi ngồi xuống. Nghe Phó thống lĩnh nói. tiềm lực của ngươi không nhò.
Trên mặt thanh niên tóc bạc nặn ra nụ cười.
Dương Phàm vô hìrih cảm ứng được một cỗ căm thù và ác ý.
Hắn không khỏi thầm nghĩ: "
Dường như giữa ta và Trung đội tnrởng này không có xung đột ích lợi!"
Sau khi phân phó một phen, mỗi người tự chấp hành nhiệm vụ.
Cái gọi là "
Cừa nam" chỉ là một lối ra vào của Vân Tiêu cung.
Lối ra vào như cừa nam tổng cộng có tám cái.
Mỗi lối ra vào đều có nhiều birih lính carih gác.
Vân Tiêu cung không có tường thành, toàn bộ quần thể cung điện khổng lồ đều trong sự bao phù của Vân Tiêu Hoàn Vũ Đại Trận. Cho dù là cường giả Kim Tiên cũng khó thể đột phá.
Toàn bộ đại đội thứ ba đều phụ trách trấn thủ cừa nam.
Nhiệm vụ của Dương Phàm chính, là đẫn dắt tiểu đội của mình đứng gác ờ vị trí chi định.
Hai mươi người thân mặc giáp bạc tav cẩm trường kích đứng trong tiên cảnh mâv mù mờ ảo. không nhúc nhích giống như tượng.
Tiểu đội như vậy có rất nhiều ỡ gần cứa nam. Mỗi người đứng trong mây mù, carih gác ờ vị trí khác nhau.
Cừa nam. là một lối ra vào khổng lồ. mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm tiên nhân ra vào.
Nhìn quần thể cung điện sừng sững trong mây mù, vô số hào quang lóe lên qua lại ở cừa nam, hình thành ánh sáng huyễn lệ đủ màu.
Dương Phàm không khòi thầm than: "
Nơi này mới là Tiên cảrih. chân chính".
Vân Tiêu cung lớn hơn trong tường tượng rất nhiều, bao gồm hơn động thiên phúc địa hơn mười ức dặm phía trên La Thiên.
Ngoài ra, vài trăm vạn ức dặm quanh La Thiên chung quanh đều thuộc sự thống trị của Vân Tiêu cung.
Toản bộ La Thiên Tiên Cảnh, đều ờ trong hoàn cảnh thần kỳ tiên linh khí hóa sương.
Nơi nàv là trung tâm cùa Thiên giới, là Thánh địa tu tiên của thất giới.
Cũng khó trách đám Đại La Kim Tiên đều nguyện ý trờ thành tiên vệ nơi này.
- Muốn sờ hữu một động phù cùa riêng mình ờ trong Vân Tiêu cung. ít nhất cần mấy trăm vạn tiên thạch.
Một gã tiên vệ cảm thán.
Đối với một tiên vệ bình thường mà nói, tiên vệ được phát cơ bản đùng tiêu hao ngày thường.
Tới trình tự Kim Tiên, một khối tiên thạch bình thường nhiều nhất chỉ có thể duy trì tiêu hao của hai tháng tu luyện.
Còn nữa, dùng tiên đan cũng là một khoản chi rất lớn.
Nếu không có tiên đan cùng tiên thạch duy trì. tốc độ tu luyện sẽ tụt lùi rất xa so với người khác.
Ngoài ra, Vân Tiêu cung còn có đủ loại hưởng thụ.
Dương Phàm phát hiện bên cạnh không thiếu tiên vệ phiêu kỹ (chơi gái @_@) hoặc đánh bạc ờ Thiên Nhạc Nhai trong Vân Tiêu cung.
Trên thực tế. phiêu kỹ ở Thiên giới cũng không phải là đơn thuần hường lạc xác thịt mà là hỗ trợ xúc tiến lẫn nhau về tinh thần, rất có ích lợi đối với cảrih giới.
Một lần song tu có thể khiển pháp lực tinh tiến, thậm chí có trợ giúp cho việc đột phá.
Căn cứ nhu cầu khác nhau lựa chọn tiên từ cấp bậc khác nhau tiến hàrih tu luyện.
Bình thường, tu luyện với tiên từ Kim Tiên nhất trọng một lần ít nhất phải cần hon vạn tiên thạch.
Tu vi càng cao. số lượng tiên thạch cần thiá càng tăng lên vài lần.
- Nếu có thể song tu với tiên từ Kim Tiên nhị trọng vài lần, có lẽ ta có thể tẩn chức nhị trọng. Đáng tiếc, một lần song tu như vậy cẩn hơn chục vạn tiên thạch.
Nói tới đề tài này. một gã tiên vệ nói với vẻ tiếc nuối không thôi.
Dương Phàm hiểu được bổng lộc một ngàn năm cùa một tiên vệ bình thường mới một ngàn tiên thạch, tiêu đùng còn không đù đừng nói là đi "
Phiêu kỹ".
Bổng lộc một ngàn năm cùa cấp bậc đội trưởng là năm ngàn tiên thạch, đãi ngộ cao hơn chút đinh.
Trong phiên trực bìrih thường không cho phép động đậy. đứng ờ vị trí cổ địrih giám sát khu vực phụ cận.
Dương Phàm đứng tại chồ. mở trừng mắt. tâm thần lại thong thả tiến vào trạng thái tu luvện.
Những tiên vệ khác tự nhiên không thể làm được như vậy. nếu tu luyện sẽ có dao động pháp lực kinh động đến người khác.
Nam nhân tóc bạc trung đội trường mồi trăm năm một lần đều đến kiểm tra một phen.
Một khi phát hiện người phạm quy đều sẽ trừng phạt, thậm chí trừ bổng lộc ngân năm một lần, mỗi lần ít nhất trừ năm trăm tiên thạch.
Cũng tương đương với một khi tiên vệ bìtih thường phạm quy hai lần. bổng lộc một ngàn năm sẽ hết sạch.
Cái gọi là phạm quy bao gồm hoạt động thân thể phạm vi nhỏ. há mồm nói chuyện, ngay cả một cái ngáp cũng tính.
Cho nên chúng tiên vệ đều như miếng băng mỏng, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích.
Cho dù là tiên nhân đứng như vậy một ngàn năm cũng hết sức khó chịu.
Dương Phàm thì khác. Hắn tu luyện đến giai đoạn hiện tại đều ở trong không gian Mệnh Hạch, cho đù Tiên Đế đích thân tới cũng không đễ dàng phát hiện manh mối.
ở trong cảm giác cùa Dương Phàm, thời gian một ngàn năm nháy mắt trôi qua.
Mà đối với tiên vệ bên cạrih. mà nói lại là thắt lưng mỗi lưng đau nhức.
Trong thời gian này. bình thường bọn họ không dám sử dụng phép lực.
Trên La Thiên Tiên Cảnh, sương mù do tiên linh khí thực thể hóa cũng chính là tiên khí mù mịt trong truyền thuyết.
Vị trí Vân Tiêu cung chiếm cứ lại càng là động thiên phúc địa tốt nhát trên La Thiên Tiên Cảnh.
Nơi này chẳng những là Thárih địa tu luyện cùa Thiên giới, đồng dạng cũng là Thánh địa tu luyện cùa thất giới.
ở trong loại hoàn cảnh này. tốc độ tu luyện cùa Dương Phàm ở uẩn Sirih Kv cũng nharih hơn không chi gấp mười lần.
Đây còn là nguyên nhân khiến hắn không dám toàn lực triển khai Đại Luân Hồi.
Cũng chítih là nói Dương Phàm tu luyện hơn vạn năm ở đây tương đương với hem chục vạn năm tu luyện dưới mặt đất.
Sau khi tấn chức uẳn Sinh đại viên mãn, không gian Mệrih Hạch lại mờ rộng biên độ
lớn.
Trên cây non uần Sirih lúc này lại ngưng kết ra một đám lá non mềm mại ướt át. ước chùng mười mấy lá. Mỗi một lá đều chỉ bé bằng đầu ngón cái.
Cho dù như vậy Dương Phàm cũng vừa lòng vô cùng.
Dù sao phép lực thần thông ẩn chứa trong mỗi lá non này ít nhất có thể so với nhân vật cấp Tiên Quân.
Trước mắt trên cả cây nonUần Sinh mới chỉ mọc ra mười mấy phiến lá như vậy.
- Với tốc độ tu luyện hiện tại. đại khái mỗi trăm năm ngưng kết ra một phiến lá. Mỗi lần thêm một phiến lá. phép lực thân thông cùa ta sẽ gia tăng một phân.
Dương Phàm chăm chú nhìn những phiến lá mềm mại trong suốt này, âm thầm đánh giá.
Trên cả cây non uẩn Sinh đại khái có hơn một ngàn phiến lá.
Khi lá cây mọc đầy đủ. giai đoạn uẩn Sinh Kỳ này cũng đã xong, có hy vọng bước vào cảrih giới tiệp theo.
- Không biết giờ phút này ta có năng lực chống lại Tiên Đế hay không...?
Dương Phàm lơ lừng giữa không trung quan sát toàn bộ không gian Mệrih Hạch. Sirih cơ nơi này. mồi thời mỗi khắc đều trong tăng trường.
Lực lượng sinh cơ là nền tảng cấu thành Tiểu thế giới cùa Dương Phàm.
Đương nhiên ngoài lực lượng sinh cơ còn có một chút tiên linh khí loãng.
Cho dù loãng cũng là tiên linh khí. hoàn cảnh tu luyện vượt qua hạ giới rất nhiều.
***
Vào một ngày, phiên trực ngàn năm vừa chấm dứt. Dương Phàm chuẩn bị đổi một ít tiên thạch cực phẩm, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng rời Vân Tiêu cung một chuvến.
- Dương Kỳ. ngươi đi qua một chuyến.
Nam nhân tóc bạc trung đội trường gọi Dương Phàm tới diễn võ trường.
Trên diễn võ trường còn có một đại hán vạm vỡ đang đứng, toàn thân phát ra một cỗ sát khí sắcbén.
- Phó thống lũứL từng phân phó cho đại đội trưởng cấp trên, để cho chúng ta trọng dụng ngươi. Cho nên. ta tính toán đề bạt ngươi làm phó trung đội trưởng. Nhưng là ngươi biết đấy. trong tiên vệ quân hết thảy nói chuyện bằng thực lực. Nếu ngươi không có đù thực lực. rất khó làm người khác phục tùng. Cho nên. ta để cho ngươi cùng phó trung đội trường Trận Bưu tỷ thí một phen.
Nam nhân tócbạc nói rất uyển chuyển.
Bên trên nói phải đề bạt ngươi, nhưng muốn tấn chức phải biểu hiện ra một chút thực
lực.
- Trận Bưu là bạn tốt của ta, thực lực không tầm thường, có thể nói là ngạo thị Kim Tiên nhị trọng. Ngươi phải cẩn thận một chút.
Khóe miệng nam nhân tóc bạc nhếch lên nụ cười.
Trong lòng Dương Phàm tinh ngộ. Khó trách trước đây nam nhân tóc bạc này dường như có chút địch ý với mình.
- Được. Có thể tỳ thí với phó trung đội trường một phen là vinh hạnh của Dương mỗ.
Dương Phàm không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Hắn vốn không có hứng thú đối với cái gọi là chức vị.
Nhưng là giờ khắc nàv ý tường của hắn đột nhiên xảy ra biển chuyển.
- Địa vị càng cao. hưởng thụ đãi ngộ của Vân Tiêu cung càng cao. cơ hội tiệp xúc với Vũ Tịch càng lớn. Nếu ta có thê trờ thành nhân vật cấp Thống lĩnh, phỏng chừng muốn gặp Vũ Tịch sẽ cũng không quá khó khăn.
Dương Phàm hạ quyá tâm. khí tức trên người đột nhiên biến hóa một chút.
Tới Vân Tiêu cung nhiều năm như vậv Dương Phàm cũng không phải không hòi thăm Vân Vũ Tịch. Nhưng với địa vị cùa hắn căn bản không có khả năng tiến vào khu vực kia.
Trên diễn võ trường.
Hai người đối diện xa xa
Trận Bưu từng trải qua một lần chiến tranh của Thiên giới, giờ phút nàv lại cảm thấv một luồng áp lực.
Đối phương chi là một tên lính mới không ngờ lại có thể gâv áp lực cho ta?
Người mà Phó thống lĩnh đề cừ quả thật không đơn giản!
Giằng co một lát. Trận Bưu đột nhiên ra tay. Thân hình hắn nhoáng lên. bắn tói như tên lừa, nhưng lại không mang một chút kinh phong.
Dương Phàm lập tức nhìn người này bằng cặp mắt khác. Mặc dù Trận Bưu này chi là cường giả Kim Tiên nhị trọng, nhưng lĩnh ngộ phập tắc thiên địa đã vượt qua cường giả Kim Tiên nhị trọng bình thường.
Hơn nữa hắn ra tay đơn giản ác liệt, không chút hoa lệ. Hoàn toàn dùng lực lượng nhỏ nhất phát huy uy lực lớn nhất.
Ầm~
Dương Phàm một quyền cứng đối cứng, ngăn cản một chưởng của Trận Bưu đánh tới ngực minh.
Chỉ khoảnh khắc, tiên linh khí bốn chung quanh như nổ tung, một luồng sóng khí tản ra bốn phía, đánh lên cấm chế chung quanh diễn võ trường tạo nên hào quang huyễn lệ.
Thịch thịch... Phốc~
Một bóng người cao lớn khôi ngô bắn ra ngoải va chạm lên cấm chế.
-Làm sao có thể...
Trận Bưu phun ra một búng máu. ngã trên mặt đất. cũng không bò dậy nổi.
- Ha ha. Dương mỗ quên nói cho ngươi. Sau khi tiến vào La Thiên Tiên Cảrih, tốc độ tu luyện của ta nhanh hon hai chục lần. Luyện thể thuật đột phá bình cảnh nhị trọng, đạt tới cảrih. giới Kim Tiên tam. trọng.
Trên mặt Dương Phàm hiện lên một tia ý cười nắm chắc phần thắng.
Luyện thể thuật? Kim Tiên tam trọng!
Ngay cả nam nhân tóc bạc trung đội trưởng đều dại cả mặt.
Tuy rằng phương pháp tu luyện Luyện thể thuật đơn giản vô cùng nhưng tu luvện khó khăn rất lớn.
Cùng cảrih. giới, công pháp bìrih. thường cần một vạn năm mới có thể đột phá, nhưng nếu là Luyện thể thuật ít nhất phải dùng nhiều hơn năm đến mười lần.
Tiểu nhân vật không chút tiếng tăm này lại có thể tu luyện Luyện thể thuật đến cảtih giới tam trọng.
Trên trán nam nhân tóc bạc đổ mồ hôi lạnh.
Hắn cảm giác địa vị cùa mình đã có chút nguy hiểm.
Bởi vì bình thường người tu luyện Luyện thể thuật sẽ có thân thể vô cùng mạnh mẽ. gần như có thể ngạnh kháng công kích của tu sĩ cùng cấp.
Nểu người tu luvện Luvện thể thuật còn luyện thêm thần thông pháp thuật khác, vậy càng đáng sợ, gần nh.ưvô địch cùng cấp.
Thân là trung đội trường, hắn cai quản hai ngàn tiên vệ. tu vi cũng chi cấp bậc Kim Tiên tam trọng.
Nói cách khác. Dương Phàm đã có đủ thực lực khiêu chiến hắn.
Bỗ lại hai người như kẻ mất hồn, Dương Phàm rời diễn võ trường, thầm nghĩ:
- Nếu có cơ hội, ta có thể đi tặng quà Đại đội trường kia. Nói không chừng rất nhanh có thể trờ thành trung đội trường.
Hắn được Phó thống lĩnh đề cừ cùng với Tiên Đế chỉ đích đanh, con đường tấn chức như có thần trợ giúp.
Chi cần thực lực đù mạnh, hắn có thể đễ đàng trờ thàrih cấp bậc Đại đội trường.
Cùng ngay, Dương Phàm ẩn giấu khí tức. biến hóa nhanh chóng trở thành một nhân vật cấp Tiên Quân, đi tới các trọng địa giao dịch cùa Vân Tiêu cung.
Thời gian một tháng Dương Phàm đổi năm khối tiên thạch cực phẩm. Đương nhiên mỗi địa phương chi đổi một khối.
Bời vì nơi này là La Thiên Tiên Cảnh, thánh địa Vân Tiêu cung, thánh địa của thất giới. Một lần đổi một khối tiên thạch cực phẩm chỉ khiến cho người ta kitih ngạc cũng không quá kinh thế hãi tục.
Năm khối tiên thạch cực phẩm, ít nhất có thể đổi được 5 0 ức tiên thạch.
Trên thực tế Dương Phàm đồi được 55 ức tiên thạch.
Dùng số tiên thạch này. Dương Phàm đi các nơi Vân Tiêu cung điên cuồng mua sắm tài liệu.
Hắn hành động đều rất cẩn thận, số tiên thạch này bị các phưang thị giao dịch lớn tiêu hóa, không lộ tăm tích.
Trên thực tế tiên nhân ờ lại Vân Tiêu cung nhiều vô số kể. nhân vật cấp Tiên Quân cũng có rất nhiều.
Duy nhất có Tiên Đế buông xuống mới có thể gây chấn động.
Lượng giao dịch nơi này mỗi ngày rất kirih người, một khối tiên thạch cực phẩm ném vào giống như đá chim biển rộng.
Dương Phàm rất nhanh đoán trước điểm này. trong một trăm năm tiệp theo cùng thân phận khác nhau lần lượt đổi hai chục khối tiên thạch cực phẩm.
Lúc nàv. tài liệu khổng lồ như tròi biển chồng chất vào kho hàng Tiên Hồng.
Dương Phàm giao số tài liệu này cho Đặng Thi Dao.
- Ta có thể thử luvện chế. hv vọng tướng công có thể tìm được Tông sư trận phép cùng luyện khí của Thiên giới. Đặc biệt là Tông sư luyện khí. rất nhiều nan đề về mặt luyện khí. Thi Dao không thể đột phá.
Đặng Thi Dao nói với hắn.

Tiên Hồng Lộ - Chương #739


Báo Lỗi Truyện
Chương 739/810