Chương 711 : Ba giai đoạn vẫn Hoa


Tu luyện không năm tháng, thòi gian từ từ mà qua.
Trong quá trình Dương Phàm chữa trị địa mạch, Ngày qua rất nhanh.
Nháy mắt. thòi gian mười năm trôi qua.
Từng vết rạn địa mạch sinh ra lục lượng hủv diệt, sinh ra lân cận Thiên Lan Điện.
Những vết rạn này. phẩn nhiều sâu không thấy đáy. dài đến mấy mươi vạn dặm hay vài trăm dặm, phát ra dung nham nóng bòng và ma khí vực sâu.
Nhưng những vết nứt này, duới lực lượng sinh mệnh hùng hậu mênh mông sinh ra, lại lấy tổc độ có thể thấy được khép lại, cũng dẩn dẩn tràn ngập sinh cơ lục ý.
Chỗ Dương Phàm ngồi, phía duới Thượng Giới Tiên Khí. trong phạm vi ngàn dặm, một mảnh sinh cơ thịnh vượng, lục ý dạt dào.
Hoán Thiên Tam Thần sau lưng hắn, hào quang càng thêm ngưng thật, hình thái càng Ngày càng rõ ràng.
Có thể nhìn thấy ba bóng người do Hoán Thiên Thẩn Lực biến thành, hình thái dung mạo giống Dương Phàm như đúc. chỉ có nhan sắc bất đồng.
Trải qua mười năm chữa trị Địa Mạch Chi Tích, trong cơ thể Dương Phàm hấp thu pháp lực khổng lồ kinh người.
Pháp lực tích lũy này. phẩn lớn bị kết cấu tuần hoàn hoàn mỹ của Thủv Hồn Giới-Địa Hồn Căn-Sinh Mệnh Lục Chủng-Hoán Thiên Tam Thẩn, tiêu hóa tiêu thụ.
Trong lúc vô tình, cảnh giới Hoán Nha đại viên mãn của Dương Phàm, kéo đến cực hạn, pháp lực bành trướng đến điểm tới hạn.
Lúc này, Dương Phàm cuối cùng muốn phát ra khiêu chiến vẫn Hoa Kỳ của Hợp Thiên bậc ba.
Thôi diễn cảnh giới vẫn Hoa KỲ. càng Ngày càng rõ ràng trong đầu Dương Phàm, thậm chi hình thành công pháp khẩu quyá.
- Hiện tại tốc độ chữa trị của ta cũng đủ nhanh, hoàn toàn nhanh hơn vết nứt mới của địa mạch sinh ra, tuy nhiên nếu trong ba tháng không chữa trị, Địa Mạch Chi Tích sẽ một một lần nữa tiến vào bên bờ hủy diệt.
Trong mắt Dương Phàm lộ ra một chút ưu sầu.
Nói cách khác, nếu muốn thăng cấp. trong ba tháng hắn phải bước vào vẫn Hoa Kỳ. nếu không trong quá trinh hắn tấn công Hợp Thiên bậc ba. Thiên cẩm Nội Hải sẽ một lẩn nữa gặp phải tai ương hủv diệt.
Đông Phương dược sư ngồi tu luyện bên cạnh Dương Phàm, cảm nhận lục tụ nhiên bao dung thiên địa.
Dưới loại hoàn cảnh này, ông dường như có lĩnh ngộ, bắt đầu tấn công Hóa Thần hậu kỳ.
Bới vì Cửu Luân Huyết Nhật tranh phong cùng với viễn cổ cửu ngũ khí vận thẩn long, giờ phút này toàn bộ đại lục bị vây trong thời kỳ vi diệu, hạn mức tu vi cao nhất các khu vực đều có thể tăng lên.
Tỷ như ở Bắc Tần, đã có thể chứa được tu sĩ Hóa Thần sơ kỳ, trung kỳ.
ở Đại Tần, thậm chí có thể chứa được cường giả Hợp Thể trung kỳ.
Thiên Cầm Nội Hải cũng chính nhưthấ có thể chứa được cường giả Thần Hư.
Dương Phàm gặp phải cửa ải khó khăn, chi là có thể tẩn chức vẫn Hóa Kỳ trong ba tháng hay không.
- Trong ba tháng muốn thành công gần như không có khả năng, ba năm thì không khác lắm. ta phải suy tư một đối sách.
Dương Phàm lâm vào trầm tu ngắn ngủi.
Rất nhanh, trong đẩu hắn rốt cục hiện lên một ý nghĩ.
- Ta hoàn toàn có thể áp dụng biện pháp tích lũv dàv rồi bộc phát. Trước làm ổn định cơ sớ, sau đó phần ra một phần tâm thân tu luyện, hơn phán nữa tâm lực dùng đê duy trì sự cân bẳng vết nứt địa mạch sinh ra. Kể từ đó. đợi đến thòi khắc quan trọng cuối cùng đánh chỗ xung yếu cuối cùng, toàn lực tấn công, ba tháng nhưvậy đă đủ rồi.
Trên mặt Dương Phàm hoi lộ ra vẻ vui mừng.
Nghĩ đến đây. hắn phần ra một phần tâm thần, dùng để khai thông cảnh giới và tu luyện lúc đẩu.
Nhất tâm nhị dụng đối với Dương Phàm mà nói, cũng không khó.
Trong đẩu hắn có ba Hoán Thiên Nha, kỳ thật do linh hồn lực biến thành.
Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể nhất tâm tam dụng.
Khai thông cảnh giớii, đổi với Dương Phàm mà nói. cũng không khó.
Trong khẩu quyết công pháp cùa hắn, vẫn Hoa Kỳ chia làm ba giai đoạn lớn:
Giai đoạn thứ nhất: Ba Hoán Thiên Nha hợp nhất, bước đẩu tiên đạp lên Hợp Thiên, cảm quan lại tăng lên. chính là cảnh giới vẫn Hoa Kỳ.
Giai đoạn thứ hai : Hoán Thiên Nha sau khi dung hợp trầm xuống, dung hợp với Sinh Mệnh Lục Chủng, đạt tới giai đoạn này, Dương Phàm ít nhất vẫn là vẫn Hoa sơ kỳ.
Giai đoạn thứ ba: Lấy Địa Hồn Căn làm cơ sở, lấy Thủv Hồn Giới làm chịu lực, quán thông mấy bộ vị lớn. hình thành Hợp Thiên Thê Hệ chân chính, đạt tới giai đoạn này, ít nhất đại biểu vẫn Hoa trung kỳ.
Một khi ba giai đoạn này hoàn thảnh, tu vi của Dương Phàm ít nhất có thể đạt tới vẫn Hoa trung kỳ.
về phần vẫn Hoa hậu kỳ, cũng là giai đoạn càng đặc thù, đại biểu sự héo tàn cùa sự vật sinh đẹp nhất, đó là một loại ý cảnh độc đáo mà Dương Phàm chi phán đoán.
Dương Phàm rất nhanh bắt đẩu thi triển phẩn khẩu quyết đẩu tiên.
Nhắm đôi mắt lại. trong lòng một mảnh thanh tĩnh.
Mỗi một khắc, Sinh Mệnh Lục Chủng làm trung tâm của lực lượng nguồn suối, rộng mở phần hóa ra ngàn van đạo dòng chảv nhỏ xanh biếc, như suối nước chảv nhỏ giọt, chảv về Hoàn Thiên Tam Thẩn trong đẩu.
Dưới sự thầm thấu làm dịu cũa sinh mệnh nuổc suối, ba Hoán Thiên Nha bắt đẩu sinh ra biến hóa. tuy rẳngrất chậm rãi.
Dù sao Dương Phàm hơn phán nửa tâm lực đểu dùng cho chữa trị Địa Mạch Chi Tích.
Cho nên, diễn biến củaba Hoán Thiên Nha, rất chậm rãi.
Tuy nhiên trong thời gian tháng Ngày trôi qua, diễn biến Hoán Thiên Nha, dẩn dẩn rõ ràng hơn.
Trong đầu, ba Hoán Thiên Nha, tới gần một chút.
Lấy Hoán Thiên Nha màu đỏ ờ trung tâm là Nha chính, hai Hoán Thiên Nha khác dẩn dẩn áp sát. hào quangba màu thẩm thấu vào nhau.
Trong lúc này, lực lượng Thủv Hồn Giớii mạnh mẽ bao dung, Sinh Mệnh Lục Chủng cung cấp động lực vô hạn, cũng thầm thấu vào trong đó.
Nháy mắt. thời gian bổn năm năm lại trôi qua. ba Hoán Thiên Nha rốt tụ lại một chỗ.
Kế tiếp Dương Phàm cũng không gấp, chờ đến khi ba Hoán Thiên Nha chậm rãi dung hợp. sinh ra diễn biến cực kỳ phúc tạp.
Trong lúc này, năng lực cảm quan của Dương Phàm tiếp tục kéo dài rộng lớn, lv giải càng thêm sâu sắc đổi với bản chất thế giới.
Thòi khắc quan trọng dung hợp. Dương Phàm toàn lực ứng phó, Ngay cả chữa trị Địa Mạch Chi Tích, đểu không quản.
Rốt cục, trùng kích trong nửa tháng, ba Hoán Thiên Nha rốt cục hoàn mỹ dung hợp. Dương Phàm đột nhiên cảm giác một tiếng nô lớn Âm vang trong tinh thân.
Tam thẩn hợp nhất, cảm quan thẩn lực tăng lên với biên độ lớn.
Thẩn thức hiện tại của Dương Phàm hoàn toàn vượt qua tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ. so với Hợp Thê trung kỳ, cũng không kém bao nhiêu.
Sau khi đạt tới giai đoạn thứnhất, trong đẩu Dương Phàm hiện ra một đoàn hồn quangba màu.
- Bước đầu tiên thành công rồi.
Dương Phàm mừng thẩm trong lòng, đây ít nhất đại biểu hắn xem như tiến vào chuẩn vẫn Hoa Kỳ rồi.
Đánh vào giai đoạn mấu chốt, tâm thẩn toàn lực ứng phó, dùng thời gian nửa tháng.
Trong thời gian nửa tháng này, Địa Mạch Chi Tích lân cận Thiên Lan Điện, vết thương khắp nơi. lực lượng hủv diệt khuếch trương.
Dương Phàm chấn động tâm thần, cũng không vội tu luyện, mà là toàn lực chữa trị một đoạn thời gian, khiến sự bùng phát của Địa Mạch Chi Tích lại trờ về trạng thái lúc trước.
Kế tiếp, Dương Phàm V theo cách cũ, phần ra một phẩn tâm thẩn, tu luyện pháp quyết giai đoạn thứ hai.
Một khi bước vào giai đoạn thứ hai, Dương Phàm chính thức hoàn toàn bước vào Hợp Thiên bậc ba.
Lúc này, dòng chảy màu xanh biếc Sinh Mệnh Lục Chủnghóa thành một sông dài, dũng mãnh tràn vào trong hồn quangba màu. xúc tiến nó tiếp tục diễn biến.
Lờ mờ, hồn quangba màu từ trạng thái hư vô. phảngphất nhưcó sức nặng, tiếp tục trầm
tu.
Quá trình này cũng rất chậm rãi.
Dương Phàm không vội. dù sao phẩn lớn tâm thẩn của hắn đểu dùng cho việc chữa trị Địa Mạch Chi Tích.
Sau hai mươi lăm năm Dương Phàm chữa trị Địa Mạch Chi Tích, một luồng khí tức cường hoành, vọt lên ớ bên cạnh.
Dương Phàm cũng không mở to mắt, lại cười nói:
- Đông Phương đạo hữu! ông rốt cục tấn chức Hóa Thần đại tu sĩ.
Đông Phương dược sư tấn chức Hóa Thẩn hậu kỳ. lực lượng thẩn hồn biến chất, thực lục tăng mạnh.
Nhưng ông phát hiện minh căn bản không nhin ra sâu cạn của Dương Phàm, càng không thê đánh giá trình độ cùa đối phương.
Giờ phút này. sau lưng Dương Phàm hiện lên một hư ảnh hinh người do hồn quang ba màu hình thành. Mặc dù không cố ý phát ra khí tức, lại mang đến cho Đông Phương dược sư áp lực hít thở không thông.
Đông Phương dược sư trong lòng có một loại cảm giác, hư ảnh hình người do hồn quang ba màu hinh thành, cho dù là một ý niệm trong đẩu. có thể khiến mình chết.
Đây chính là một loại cảm ứng trực giác cùa linh hồn lực lượng kém nhau một trời một vực. Thật giống như tu sĩ Hóa Thán sơ kỳ. trung kỳ ớ trước mặt cường giả Thân Hư, như con kiến, ý niệm có thể nắm giữ sinh tử.
- Đã hơn hai mươi năm, Dương Nguyên Tôn tiến triển nhu thế nào?
Đông Phương dược sư hòi với vẻ rất thân thiết.
Dù sao đây là vận mệnh liên quan đến hàng ti sinh linhtrongNội Hải.
- Cho Dương mỗ thêm năm năm, đến lúc đó ta có thể bước vào Hóa Thần Kỳ, tốc độc chữa trị nhất định có thể tăng lên vài phẩn.
Dương Phàm lại cười nói.
- Quá ... Quá tốt rồi
Đông Phương dược sư gật gật đầu, trong árih mắt tràn ngập vui sướng và mừng rỡ.
Hắn vội vàng phái phần thân rời đi. đi thông báo các nơi trong Nội Hải, cho các thế lớn trong Nội Hải an tâm.
Dương Phàm tu luyện chậm rãi. chờ đợi thòi khắc tích lũy dàv bộc phát.
Rốt cục đến một ngày.
Ba màu hồn quang do Hoán Thiên Tam Thẩn dung hợp sinh ra, trầm xuống, tiếp xúc với Sinh Mệnh Lục Chủng cùng một chỗ.
Trong phút chốc, một thân pháp lực của Dương Phàm cứng lại. như dòng điện chấn động ờ vị trí hai người chạm nhau.
Đông Phương dược sư cách đó không xa củng cổ tu vi cảnh giới, cảm nhận được một luồng lực lượng cấm kỵ đáng sợ.
Trong trường hợp đó. loại cảm giác này chi liên tục một chút.
Dương Phàm phần ra một phẩn tâm thẩn, khiến hồn quang ba màu khuếch trương, bao bộc Sinh Mệnh Lục Chủng, thúc đây dung hợp hai người.
Khi hồn quang ba màu hoàn toàn bao bộc Sinh Mệnh Lục Chủng, hình thành một quang cầu hồn loạn ba màu.
Sau đó, mặt ngoài của Sinh Mệnh Lục Chủng, ba màu hồn quang sinh ra lưu động không ngừng, hào quang chung quanh, giống như cái gì dưỡng dục ra.
Lúc này. Dương Phàm vẫn chi phán ra một phẩn tâm thẩn.
Thẳng đến năm thứba mươi hắn chữa trị Địa Mạch Chi Tích.
Đến một khắc, Dương Phàm bỗng mở đôi mắt ra, một sổ hồn quang ba màu hiện lên, hít sâu một hơi:
- Một bước cuối cùng
Chợt, hắn lại nhắm mắt lại, quang cầu ba màu hồn loạn phát ra árih sáng chung quanh, một trận rung động rất nhỏ.
Trong lúc này, toàn thân Dương Phàm lưu chuyển hồn quang ba màu. sinh ra một đám không gian gợn sóng rất nhỏ.
- Không gian gợn sóng.
Đông Phương dược sư bị dọa hồn phi phách tán, một hoi độn ra hơn ngàn dặm, mới thờ dài một hoi.
- vẫn Hoa Kỳ của Dương Phàm này đến tột cùng là cảnh giớii gì. vẻn vẹn chi trong quá trinh tu luyện, có thê sinh ra không gian gợn sóng rất nhỏ.
Đông Phương dược sư còn sợ hãi trong lòng.
Lấy tu vi Hoán Thẩn hậu kỳ của ông, đối mặt với không gian gợn sóng, chi có một kết cục: Bị xoắn thành hạt nhỏ ban đẩu.
Mà lúc này. Dương Phàm tấn chức Hợp Thiên bậc ba. đạt tới một bước cuối cùng.
Vù vù
Quang cầu ba màu hồn loạn ỡ trung tâm thân thể Dương Phàm, run rẩy đến cục hạn, không gian gợn sóng cũng càng Ngày càng mạnh.
Bỗng nhiên, chỗ Dương Phàm dừng thân, trong phạm vi mấy trăm dặm, ngoại trứ Thượng Giớii Tiên Khí, mọi sự vật khácđêubị xoán thành hạt nhỏ.
- Người này rốt cuộc tu luyện là loại công pháp nào. không ngờ đáng sợ như thế
Thượng Giớii Tiên Khí cùng với khí linh của bảv viên truyển thừa linh châu, đểu cảm giác kinh hãi bất an sâu sắc.
Rồi đột nhiên.
Răng rắc.
Một tiếng nổ, kinh sợ thiên hư.
Quang cầu ba màu hồn loạn ờ trung tâm Dương Phàm vỡ tan, nở rộ như hoa sen, một hạt châu màu lục óng ánh làm đẹp ờ trung tâm.
Quang cẩu ba màu hồn loạn trong chóp mắt tràn ra. một luồng sáng mờ ba màu kinh hãi, phóng lên cao.
Ầm ẩm
Sáng mờ ba màu kia hóa thành cột sáng kinh, thiên, mớ ra đáv biển sâu mấy trăm dặm, trong nháy mắt bắn thẳng lên trời.
Tình huống đáng sợ đã xảy ra:
Cột sáng ba màu kia xông lên vô hạn tinh hà, va chạm với vòng huyết nhật kia
Thình thịch
Huyết Nhật mãrih liệt run lên. vị trí bị va chạm, nhưng lại sinh ra một vết nứt đen như mực. phát ra khí tức tử vong hủv diệt.
vết nứt đó dĩ nhiên là chi khi có lực lượng cường đại để có thể dập nát chân không, mới có thể sinh ra không gian vết nứt đáng sợ.
Trong lúc Huyết Nhật kia chấn động, nhưng lại cũng xé rách vết nứt. dẫn tới toàn bộ bầu trời một giới chấn động.
Cảnh tượng đáng sợnày. lung động một giới.
Đông Thắng Đại Lục.
Cửu Luân Huyết Nhật thôn thiên phệ địa. ờ trời cao xa xua, mở ra răng nanh hung dữ cùa nó. rút ra máu huyết hàng ti máu huyết sinh linh.
Ngay cả là Chân Tiên Chân Ma buông xuống, cũng ảm đạm thất sắc. vô lực xoay chuyển tròi đất.
Duy nhất có thể miễn cưỡng chống cự, cũng vẻn vẹn chi có sổ mệnh lực khổng lồ của chín kiện Chí Bảo Long Khí.
Mà Ngay thời khắc Dương Phàm tấn chức vẫn Hoa Kỳ, thế cục này rổt cục bị đánh vỡ.
Ầm ầm
Toàn bộ tu sĩ Thiên cẩm Nội Hải, đểu bắt giữ đến một cột sáng ba màu phóng lên trời cao, trong phút chốc xuyên thủng tận trời, thông suốt vô hạn tinh hà, va chạm với một vòng Huyết Nhật trong đó.
Đây không thể lấy làm kỳ lạ.
Hồn quang cầu ba màu tràn ra, tấn chức vẫn Hoa Kỳ, trong nháy mắt sinh ra lực lượng cường đại, vượt qua thực lực bản thân Dương Phàm trăm nghìn lân. đó là lượng biến dẫn đến chất biến.
Ngay cả một vòng Huyết Nhật bổ cục thiên địa, cũng ờ vị trí va chạm, sinh ra một luồng không gian vết nứt hẹp dài.
Không gian vết nứt đen như mực, phát ra hủv diệt và tử vong xâm nhập linh hồn, có thể thôn phệ tất cả những vật chất nào trong một giới.
Đây có thể nói là phá vỡ lực lượng tuyệt cường chán không, vượt qua cực hạn chổng đỡ không gian một giới.
- Cái gì? vết nứt không gian ... Điều này sao có thể?
Đông Phương dược sư cách ngàn dặm, ánh mắt cùng với thể xác và tinh thẩn cùng lúc nang động, ngâv ra như phồng, nói như nin run:
- Cho dù là Thông Thiên tam giai, cũng không có khả năng tạo thành vết nứt không gian. Đây có lễ là phá nát chân không? Phá toái hư không?
- Đây là lực lượng có cấp bậc gì, không ngờ xé rách không gian một giới, chẳng lẽ là Chán Tiên Chân Ma buông xuống?
Chỗ vực sâu của yêu tộc Nội Hải, một người đàn ông áo bào trắng tướng mạo ưu nhã, mắt nhìn trời xanh run lên, thẩn tình ngạc nhiên.
Quanh thân ông, từng đợt từng đợt không gian dao động di động rất nhỏ, nghiễm nhiên là khí tức của Thần Thú không gian Đẳng Linh Xà Vương.
Là một thần thú hệ không gian, có được Không Linh Châu, nên ông đổi với không gian cảm ứng đạt tới trinh độ không thể tướng tương, tự nhiên có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong cảnh tượng đáng sợ này.
Khi Huyết Nhật bị cột sáng ba màu tấn công, sinh ra vết nứt không gian, một khắc kịch liệt chấn động, Cửu Luân Huyết Nhẩt khác, cũng theo đó nhoáng lên một cái, khiến tròi xanh thăm thẳm, đểu hoi hơi lắc lư trong phút chốc.
Trong khoảrih khắc đó, bổ cục của Cửu Luân HuyếtNhật xuất hiện sơhớbé nhỏ.
Nếu như Ngày thường, mặc dù gặp phải lực lượng đáng sợ phá nát hư không đánh vào, một chút sơ hở đó cũng hoàn toàn có thê xem nhẹ.
Trong trường hợp đó, lúc này, chính là thòi khắc Cửu Luân Huyết Nhật tranh phong với cửu ngũ sổ mệnh Thẩn Long. Một chút sơ hớ bé nhỏ này, lập tức mang đến ưu thế cho người sau, điên cuồng vồ đến, âm thanh rồng ngâm chấn thiên nhiếp địa.
Đồng thời, một hỗi chiến đấu kéo dài khác.
- Tại sao có thể nhưvậy?
Cửu u Ma Đế chấn động tâm thần, khó thể tin được.
Tao ngộ Huyết Nhật trên bầu trời, hắn trước tiên cảm ứng được, lấy trình độ và thân phận của hắn, đểu cảm thấy khó tin.
- Đông Thắng Đại Lục như thế nào có lực lượng phá nát chân không?
Ánh mắt Đại Thiên Ma kinh hãi, nhin chằm chẳm vết nứt không gian bị Huyết Nhật kia khép lại một chút.
Lực lượng phá nát chân không, đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cho dù là chỗ Ngoại Hải Vực, có thê có thực lực này, cũng vẻn vẹn chi giớii hạn trong truyền thuyết.
- Chẳng lẽ có Chân Ma Chân Tiên buông xuống, hay là tuyệt thế đại năng giả buông xuống, đám Tán Tiên xuất thủ? Hơn nữa khí thế kia đáng sợ như thế, trực tiếp nhẳm vào Tể Thiên Huyết Đại Trận, cũng làm lay động hư không, nếu như không phải trùng hợp như vậy, cũng quá đáng sợ.
Sắc mặt u Ảnh Ma Chủ cực kỳ âm trầm, đồng thời cũng cảm giác kiêng kị và vô lục sâu
sắc.
- Ha ha ha ... Thật sự là trời cũng giúp ta.
Tiên Tẩn Thủy Hoàng ngẩng đẩu lên, núi lớn Cửu Long phong ấn phía trước, uy lục trong vô hình tăng thêm vài phần.
Khí thế Cửu u Ma Đế bị suy yếu, sắc mặt lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lộ ra một chút trầm tư và khó hiểu.
Khi Dương Phàm tấn chức vẫn Hoa Kỳ. hồn quang ba màu vỡ tan, như hoa sen nờ rộ, cảnh tượng kinh thiên sinh ra, thậm chí khiến bán thân hắn líu luỡi.
Đặt biệt khi cột sáng ba màu xông tới cửu thiên, khi va chạm với một vòng HUyết Nhật trong đó, sắc mặt của hắn lại phấn khích tới cực điểm, thất thẩn một lát.
Bói vì mọi thứ đểu không phải hắn làm hết sức. cũng không phải lực lượng nẳm trong bàn tay hắn.
Phốc.
Ngay sau đó. sắc mặt hắn tái nhợt, phun ra một búng máu, cốt cách toàn thân gần như mất đi cảm giác.
- Không nghĩ tới từ Hoán Nha Kỳ đánh tới vẫn Hoa Kỳ, không ngờ cần tích lũy sức bật đáng sợ như thế.
Dương Phàm lờ mờ hiểu rõ một chút.
Lực lượng vừa mới thăng cấp bùng nổ, là một cái lượng kịch biến đến mức tận cùng, hơn nữa sức bật cẩn quá mạnh, mới có thể phá tan gong cùm xiềng xích này.
- Tuy nhiên, lực lượng Hợp Thiên bậcba so với trong tướng tượng còn cường đại hơn.
Dương Phàm vươn tay lau khô vết máu trên khóe miệng, sự kinh hãi dại ra trong mắt trong mắt được một chút kinh hi t hay thế.
Không hề nghi ngờ. trong chóp mắt thăng cấp, Ngay cả bản thân Dương Phàm đều bị trọng thương rất đáng sợ.
Điều này chứng minh hắn thông qua phương pháp tích lũv dàv tấn công vẫn Hoa Kỳ, cũng có kHuyết điểm nhất định.
Nhưng cuối cùng kết quả cũng ra ngoại ý, trên trinh độ nhất định xoay chuyển đại cục thiên địa : Uy lực Tê Thiên Phệ Huyết Đại Trận bị suy yếu, bị cửu ngũ số mệnh Thân Long áp chế.
Giờ phút này. hắn chẳng những phải chữa trị Địa Mạch Chi Tích, còn muốn chiếu cố cho thương thế cùa mình.
Đông Phương dược su nhin tới từ phía xa xa. âm thẩm kinh hãi, thậm chí lấy árih mắt không phải người nhìn về phía Dương Phàm.
Ước chừng tiêu phí thời gian mấy tháng. Dương Phàm mới khó khăn chữa trị thương thế, có thể thấy được chỗ đáng sợ của vết thương kia.
Bời vậy lấy tốc độ khôi phục của Dương Phàm, trọng thương với mức độ bình thường, khoảng thời gian nửa khắc có thê khôi phục.
Sau khi tấn chức vẫn Hoa KỲ. tốc độ Dương Phàm chữa trị địa mạch, quả nhiên gia tăng mấy lẩn.
Lấy tổc độ mắt thường có thể thấy được, một mảng lớn lục ý nhu hòa, lấy khu vực Dương Phàm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng thôn phệ.
Thòi khắc Địa Mạch Chi Tích sinh ra vết nứt mới. lấy tốc độ kỳ quái khép lại.
Thân ở gần phiến đáv biển sâu, thậm chí có thể nhận thấy được sự sưv vếu cùa lực lượng hủv diệt. Đại Hải Nạn liên tục mấy chục năm, uy lực chậm rãi yếu bớt.
Giờ khắc này. Đông Phương dược sư kinh hi vạn phẩn, lệ nóng doanh tròng:
- Đây là một kỳ tích!
ở Thiên Cẩm Nội Hải mấy vạn năm, ông đổi với nơi này có một loại cảm tinh đặc biệt và chiếu cố.
Vào rất lâu truớc đây. ông đối với thế gian này không có người nào có thể chữa trị Địa Mạch Chi Tích, gần như không ỏm bất cứ hy vọng gì.
Mà nay, có một người, liền ở trước mặt hắn, ý tường như mộng ảo bọt biển thực hiện, biến thành sự thật.
- Uy lực Đại Hải Nan dường như giảm vếu đi
Lão quái ngoài Nguyên Arih Kỳ ở Thiên cẩm Nội Hải cũng lờ mờ cảm thấy biến hóa này, cảm thấy kinh hi, hơi thờ dài nhẹ nhõm.
- Xem ra có tuyệt thế cường giả tọa trấn ờ Thiên Lan Điện, nếu không hiển nhiên không thể vãn hỗi trận hủv diệt Đại Hải Nạn này.
Con ngươi màu bạc cùa Đẳng Linh Vương, đầu hướng về phía Thất cầm Hải, lờ mờ có chút hưng phấn và chờ mong:
- Một khi đã như vậy, ta đây phải đi Thiên Lan Điện, kiến thức phong thái của tuyệt thế cường giả kia một chút.
Sau khi tẩn chức vẫn Hoa Kỳ, khi Dương Phàm chữa trị dịa mạch, càng có vẻ thuận buồm xuôi gió, thành thếo.
Khi chữa trị rất lâu, hắn cũng không quên củng cổ tu vi cảnh giới.
Dù sao hắn mượn kỳ ngộ chữa trị địa mạch, lấy phương pháp tích lũv dàv, phương thức tấn công bùng phát, bá đạo vạn phần.
Giờ phút này. trung tâm trong cơ thể hắn, một mảnh quang đoàn ba màu nhu cánh hoa sen nở. ở vị trí trung tâm, có một viên châu màu lục trong suốt thân kỳ khó lường, giống nhu đậu xanh, nhung căn bán không thẩv rõ sâu cạn.
Chợt vừa thấy, thứnày như một đóa hoa sen lóe ra hồn quangba màu, mông lung mơ hỗ, mặc kệ ngưng khí định thẩn như thế nào. cũng thấy không được rõ ràng.
Loại cảm giác này giống như hoa trong kính trăng trong hỗ. một loại mông lung xinh đẹp. lực hấp dẫn mãnh liệt.
Dưới hoa sen hồn quang ba màu. phán biệt là Địa Hồn Căn quanh quẩn đan xen, Thủv Hồn Giới nhu đai dương biển xanh mênh mông.
Nhìn lại từ phía xa xa, hoa sen ba màu. Địa Hồn Căn, Thủv Hồn Giớii, phảng phất như một mành tiên cảnh nhân gian mộng ào mờ mịt.
Dương Phàm bắt đẩu củng cổ cảnh giới tấn công vội vàng, muôn vàn huyển ảo trong thể nội. tất cả đai đạo.
Quá trinh này rất chậm rãi.
Dù sao cần ngàn năm thậm chi thời gian mấy ngàn năm, giảm bớt đến hai ba mươi năm, ổn định cảnh giới, đến nổi ý viên mãn, đều cần tích lũv thể ngộ tháng Ngày.
Vào lúc này, thòi gian nhanh chóng bay nhanh.
Nháy mắt gần mười năm trôi qua.
Trong lúc này, Dương Phàm mặc dù củng cố cảnh giới, nhưng muốn cho nó viên mãn nhưv, còn phải đi một con đường dài.
Nhưng vào Ngày hôm nay, vết nứt của Địa Mạch Chi Tích ngoài vực sâu, gần nhu bị Dương Phàm chữa trị toàn bộ.
Cũng đã nói, toàn bộ Địa Mạch Chi Tích của Nội Hải, chi còn lại một vết nước sơ khởi cuối cùng, đây cũng là căn nguyên cùa khắp các nơi Nội Hải.
Khi Dương Phàm toàn lực chữa trị Địa Mạch Chi Tích, cũng là lúc cũng cố cảnh giới.
Thiên Lan Điện cũng có rất nhiều người đến, từng có một sổ người quen cũ, như một đám Đẳng Linh Vương, Khống Tước Vương, Thiên Dược Vương.
Khi những người này phát hiện, chinh đổn chữa trị Địa Mạch Chi Tích, dĩ nhiên là là người đã từng là Dương Nguyên Tôn, Dương tông sư, Dương dược sư. cảm khái hàng vạn hàng nghìn, sụt sịt không thôi.
Dương Phàm cũng không quan tâm đến bọn họ. Tiếp theo, hắn chi muốn hoàn toàn chữa trị Địa Mạch Chi Tích, có thê xóa đi hậu hoạn.
Tuy nhiên, khi lực lượng Địa Hồn Căn, kéo dài đến vực sâu vết nứt nguyên thủy, Dương Phàm cảm nhận được lực lượng hủv diệt cường đại hơn trước trăm ngàn lẩn.
Hắn nửa mừng nửa lo.
Kinh hi chính là hắn có thể tăng lên pháp lực, làm sao không thể đo lường.
Bước đầu phỏng chừng, nếu có thể hoàn toàn chữa trị vết nứt vực sâu, hiệu quả pháp lực Chuyên hóa. như thế nào một vạn lân Dịch Quy Lâm.
Một vạn lần.
Đây là một trinh độ Dương Phàm không dám tường tượng.
Sầu lo chính là chữa trị khó khăn quá lớn, hon nữa khẳng định không có khả năng hoàn toàn hấp thu hiệu quả pháp lực vô tận.
Tẩu hòa nhập ma trước đây, khiến cơ sờ cảnh giới cùa hắn cực kỳ coi trọng, cũng không cần gấp.
- Xem ra chi có phong ấn những lực lượng này. hơn nữa tầng phong ấn kia tuyệt đổi không đủ.
Tâm thẩn Dương Phàm nghiêm nghị.
Hắn hiểu được, tiếp theo, làm sao một quá trình dài dòng như thế.
Bábá!
Mỗi một khắc, bên cạnh Dương Phàm thoáng hiện một người đàn ông áo xanh, một thanh niên ma đạo.
Chính là hai đại phần thân Mộc Phong và Thạch Thiên Hàn.
Dương Phàm quyết định, trong lúc minh bế quan, cho hai đại phán thân đi nắm biến hóa đại lục, chính yếu là tiến vào Bắc Tẩn. thủ hộ người nhà mình.
Bời vì Tần Hoàng chiến đấu kéo dài, toàn bộ hạn mức tu vi đại lục cao nhất đều tăng lên.
Hai bóng người chợt lóe, biến mất không thấy, khiến cường giả Nội Hải chung quanh nghi chân cứng bái, muốn nói nhưng ngưng.
- Xin hỏi Dương Nguyên Tôn. Đại Hải Nan lần này không giống bình thường, trong thiên địa rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì lớn?
Khổng Tước Vương hóa thân cao mỹ lệ, chung quy không kiềm nồi hỏi.
Cường giả Nội Hải chí cao khác, không dám lên tiếng, nhưng nàng bất đồng, truớc kia quan hệ không tệ với Dương Phàm.
- Xin hói Dương Nguyên Tôn, Đại Hải Nan lẩn này không tẩm thường, rốt cuộc trong thiên địa đã xảy ra đại sự gì?
Nghe được thanh âm quen thuộc của Khồng Tước Vương, Dương Phàm chậm rãi mớ mắt ra. nhìn chẳm chẳm vào cố nhân này.
Người này làm cho hắn nhớ tới tiểu Khổng Tước mãi không lớn được kia.
Ngay khi hắn mờ mắt ra, những cường giả đứng đẩu Nội Hải. gồm cả nhỏm chí cường giả đêu nhu nín thờ.
Trong đôi mắt kia con ngươi màu đen đã bị quang huy ba màu árih sáng mông lung t hay thế. vô cùng tráng lệ và mơ hỗ.
Trong vô hình xuất hiện cản tượng như trăng trong hỗ nước, sắc thái tráng lệ không thể diễn tả nỗi.
- Toàn bộ đại lục sắp biến đổi. Ngươi cấp tốc trờ về. tiềm ẩn tu luyện may ra mới có thể tránh khỏi kiếp nạn này tấn công...
Thanh âm của Dương Phàm tuy vô cùng bình tĩnh, mờ ảo không chừng nhưng lại ẩn chứa một cỗ uy nghiêm khó hiểu.
Những cường giả Nội Hải nơi này nghe được liền nổi lên một mảnh rối loạn.
Tiềm ẩn tu luyện?
Đối với những cường giả đứng đẩu Nội Hải, những lão quái Nguyên Anh, thậm chí những chí cường giả ít ỏi này đều không thê lý giải nôi.
Đứng ờ trên đinh cao, nhin xuống thương sinh Nội Hải, hô phong hoán vũ. Đây là ớ trinh độ nào?
- Dương tông sư có thể nói rõ thêm một chút được không?
Đẳng Linh Xà Vương hơi cung kinh nói.
- Dương mỗ chi nói tớiđây thôi! Tiếp theo, chữa trị Địa Mạch Chi Tích mói là nhiệm vụ trọng yếu nhất.
Dương Phàm nhắm hai mắt lại. không để ý thêm những người này nữa.
Lời này vừa ra, chúng lão quái Nguyên Anh và chi cường giả đểu len lén nghị luận.
Những cường giả đã từng chứng kiến Dương Phàm phát uy đểu âm thẩm nhất trí
Tuy nhiên, vẫn có một "người mới" muốn khiêu chiến quyển uy này!
- Nực cười, Nội Hải ta có vô số cường giả, lại phải vì một câu nói của ngươi mà tiềm ẩn tu luyện sao?! Các hạ tự cho mình đã bễ nghễ Nội Hải, thiên hạ vô địch sao?
Một tiếng cười điên cuồng vang lên. Một lăo đạo sĩ sáu mắt nhìn chẳm chẳm Dương Phàm, hơi lộ ra một tia nghi ngờ.
- Lục Lai lão quái, Dương đạo hữu chính là đại tông sư cứu vớt Nội Hải. Ngươi sao có thể nói như vậy! Mau hướng Dương Nguyên Tôn xin lỗi đi!
Vẻ mặt Khổng Tước Vương tràn đầy trách cứ nói.
- Khổng Tước Vương, bẩn đạo, ngươi và hắn là đồng cấp Nguyên Tôn với nguơi, sao lại phải quy gối cung kính như vậy?
Lục Lai lão quái cuời lạnh nói.
Hóa ra Lục Lai lão quái này chính là tân Nguyên Tôn mới quật khới trong gần trăm năm qua cùa Nội Hải. Hắn ngẫu nhiên xông vào một động phủ thượng cô. lại được kỳ ngộ, pháp lực mạnh mễ tiến thẳng lên Hóa Thần Kỳ, cũng liên tiếp thắng các chí cường giả khác của Nội Hải.
Cho dù là Đẳng Linh Vương, Đông Phương dược sư cũng rất khách khí đổi với hắn.
Hắn vừa tới nơi này không lâu. đối với công tích cứu vớt Nội Hải của Dương Phàm cũng chưa từng được biết.
- Chu vị đồng đạo chẳng lẽ cứ phải tiếp tục quấv rầy Dương mỗ tĩnh tu sao?
Thanh âm của Dương Phàm hơi lạnh lùng truyền ra.
Hắn giờ phút này lấy lục một người chữa trị Địa Mạch Chi Tích, chính là người cứu thế của hàng tỷ sinh linh Nội Hải.
Mạo hiểm như vậy để tọa trán Thiên Lan Điện, giờ Ngay cả một chút vên tĩnh cũng không tìm được.
Chợt hắn lạnh lùng nhìn Lục Lai lão quái:
- Thiên hạ vô địch thì không dám nhận nhưng bễ nghễ Nội Hải thì Dương mỗ tụ cho là đã vượt xa!
-Ha ha ha...
Lục Lai lão quái nang người người:
- Một tên tiêu bối mới sống mấy trăm năm mà cũng dám xưng là đại tông sư, bễ nghễ Nội Hải, chẳng biết là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại...
Ầm!
Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, mọi người nơi này đều cảm nhận được một cỗ uy áp vô thượng.
Lục Lai lão quái kêu thảm một tiếng, hồn phi phách tán, khí tuyệt thân vong.
Mà từ đẩu tới cuối, Dương Phàm chi là mờ mắt ra, Ngay cả một ngón tay cũng chua động.
Những lão quái Nguyên Anh còn lại và chúng chí cường giả thấy tình cảnh này đểu hít sâu một hoi lãnh khí.
- Đây ít nhất đã là uy lực cùa cường giả Thẩn Hư trong truyền tHuyết... Chi mới qua hai ba trăm năm mà Dương Phàm đã đạt tới trình độ này ròi!
Đám người Đẳng Linh Vương âm thẩm kinh hãi.
Mọi người không ai nói thêm lời nào. dùng tổc độ nhanh nhất rời đi.
Chém giết Lục Lai lão quái, Dương Phàm chính là để lập uy. ít nhất sẽ không có thêm người nào dám tới quấv rầy hắn tĩnh tu.
Sau đó, Dương Phàm vừa củng cổ cảnh giới vừa dùng hơn phần nửa tâm thẩn để chữa trị đoạn liệt thâm uyên của Địa Mạch Chi Tích.
Đoạn liệt thâm uyên tối nguyên thủv này chính là nguyên nhân căn bản khiến toàn bộ Nội Hải bùng nổ Đại Hải Nan.
Bất kể là Thiên Lan Điện hay là Thượng giới tiên khí cũng đểu có sứ mệnh trấn áp nơi này.
Khi Địa Hồn Căn cùa Dương Phàm bắt đầu tiếp xúc nơi này đã cảm nhận được một cỗ lực lượng hủv diệt ăn mòn linh hôn.
Trong đó bao gồm ma vực vô tận, dung nham cường đại nhất trong địa mạch và sức bật hủy diệt cùa bản thân Địa Mạch Chi Tích.
Dương Phàm từ nông tới sâu, từ ngoài vào trong chứa trị đoạn liệt thâm uyên của Địa Mạch Chi Tích này.
Đây là một trinh tự vô cùng khó khăn và lâu đài.
Dương Phàm từ trong việc chữa trị này đạt được pháp lực kinh thiên, không lâu sau đã vượt xa cực hạn pháp lực của hắn hiện tại.
Dương Phàm đành phải phong ấn pháp lực vô tận hùng hồn này ỡ trong Thủv Hồn Giới.
Vẻn vẹn chi qua nửa năm, phong ấn của Dương Phàm đã bị đè nén tới mức tận cùng, không còn kẽ hờ nào nữa.
Thấy vậy, hắn chi biết thiết lập thêm một phong ấn ớ phía dưới nền tảng cơ sớ của phong ấn ban đẩu.
Phong ấn thứ hai này điên cuồng hấp thu pháp lực thuần khiá kia. vừa phong ấn tại chỗ vừa tiếp tục thẩm thấu vào phong ấn đẩu tiên.
Nhưng rất nhanh, phong ấn thứ hai của Dương Phàm cũngbị nén ép tới mức tận cùng.
Bất đắc dĩ. Dương Phàm lại phải bổ trí phong ấn thứ ba.
Cũng tương tự như vậy, pháp lực vô biên ờ phong ấn thứ ba cũng thẩm thấu vào phong ấn thứ hai rồi vào phong ấn thứ nhất.
Trên thực tế, khi ba phong ấn này hình thành, pháp lực hắn đã vượt xa cực hạn của những cường giả Hợp Thê sơ Kỳ và trung kỳ bình thường.
Dù sao, cho dù là phong ấn cũng có mức độ, trừ phi nắm giữ phương pháp phong ấn của thượng giới càng cao minh hơn nữa.
May mắn Dương Phàm có Thủv Hồn Giới vừa khổng lồ vừa có đặc tính lấy nhu khắc cương. Nếu không cũng vô cùng khó khăn đê phong ấn một lượng pháp lực kinh người như vậy.
Cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, phong ấn thứ tư của Dương Phàm cũng đã đạt tới cực hạn...
Đến cuối cùng, trong đầu Dương Phàm chi còn lại hai công việc: chữa trị Địa Mạch Chi Tích và p hong ấn pháp lực.
Hắn cũng không chú ý tới tình huống ngoại giới, cứ tiến hành một cách kiên tri
Cho tới một ngày, một cỗ hàn ý khiến linh hồn lạnh lẽo thức tinh ỡ trong Tiên Hồng không gian.
Dương Phàm phần ra một lũ tâm thần đi vào. Chi thấy một băng mỹ nhân đang phiêu phù giữa không trung, giữa mi tâm có khắc ấn một tinh ấn màu lam.
Đây đúng là Hàn Lưu ly.
Giờ phút này. tu vi của Hàn Lưu Ly không ngờ đạt tới Hợp Thể Kỳ, đặc biệt lả tinh ấn màu lam ớ giữa mi tâm kia ân chứa một cỗ hàn tức kinh thế, đủ đê băngphong thiên hạ.
Quanh thân Hàn Lưu Ly có một tầng sương mù màu lam, dĩ nhiên là lĩnh vực của tự thán nàng.
Lĩnh vực này hoàn toàn không cần sử dụng pháp lực, có thể đóng băng cường giả Hợp Thê sơKỳ binh thường.
Nói cách khác, Hàn Lưu ly đứng tại chỗ bất động cũng đủ để những cường giả Hợp Thể Kỳ bình thường chun bước.
- Thật sự là không ngờ. sau khi dùng côi bảo nhất giớii Băng Phách Lưu ly Châu, ngươi có thể dễ dàng bước vào Hợp Thể Kỳ. Lực lượng ẩn chứa trong viên châu này thật quá huyển bí. khiến ngươi tăng thêm thiên phú băng hệ rất lớn. Xem xu thế này, ngươi lại bước vào Hợp Thể trung kỳ cũng không quá khó khăn! Cũng không uổng công ta lúc trước ớ Cực Bắc mạo hiêm sinh tử một phen.
Dương Phàm tán thưởng.
Thán mình là biến dị thể, tư chất có thể sánh ngang Thẩn thú, lại sử dụng rất nhiều thiên linh địa bảo hàn tính, thêm một viên côi bảo nhất giới tối huyềnbí Băng Phách Lưu Ly Châu, tu vi của Hàn Lưu Ly đã đột nhiên bạo tăng.
- Nhưng ta còn chưa vượt qua chủ nhân!
Hàn Lưu Ly hé miệng nói. Thán là linh thú của Dương Phàm, nàng tự nhiên cảm thụ được thực lực của chủ nhân.
Phốc
Đột nhiên, một tiếng vang kỳ dị truyền vào trong óc Hàn Lưu Ly.
Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khó tin nói:
- Chủ nhân ngài không ngờ giải trừ linh hồn khế ước?
Ngay sau đó, Hàn Lưu Ly lại xuất hiện ở Tiên Đạo Tông nơi Đại Tần, ờ trong động phủ của Dương Phàm tại tâng núi thứ chín Lăng Đính Tiên Phong.
- Tuy rẳng giải trừ linh hồn khế ước nhưng giữa ngươi và ta vẫn còn liên hệ linh hồn, cũng hoàn toàn không có gì trói buộc.
Dương Phàm đưa nàng tới Tiên Đạo Tông, để nàng tọa trấn nơi này, bảo vệ muội muội và Thi Dao.
Sau khi xử lý thích đáng việc này. Dương Phàm lại một lòng chữa trị Địa Mạch Chi Tích.
Theo thời gian trôi qua, hiệu quả mấy chục năm cố gắng cùa Dương Phàm rốt cục lộ rõ ra. Uy lực của Đại Hải Nan đã giảm bớt rất nhiêu, thậm chí còn không băng những lân Đại Hải Nan mười năm, hai mươi năm bình thường.
Đồng thời với đó, Cửu Luân Huyết Nhật giữa hư không tranh đấu với Cửu ngũ khí vận thân long cũng đã rơi vào hạ phong tuyệt đối.
- Ha ha ha... Cửu u Ma Đế, tranh đấu bảv tám mươi năm, ngươi đã không còn hi vọng gì nữa, sao chua ngoan ngoãn thúc thủ. khoanh tay chịu trói!
Tiên TẩnThủv Hoàng điên cuồng cười lớn.
Khóe miệng Cửu u Ma Đế hiện lên một nụ cười quy dị!
- Cuộc choi này tuy răng thất bại nhưng bản ma đế cũng đã tận hứng rồi!
Trò chơi?!
Trận chiến này liên quan tới an nguy của hàng tỉ sinh linh, không ngờ chi là một hỗi du hí mà thôi!
- CửuU Quy Uyên...
Cửu u Ma Đế vung tay lên, trước ngực hiện lên một ma vực sâu không thấy đáv, bên trong truyền ra âm thanh gào rít của vô số ma vật, kinh hồn động phách.
- Ahhh~-~
Đại Thiên Ma với danh xưng khoáng thế kỳ ma sắc mặt trắng bệch, linh hồn cứng đờ, ma khí trong cơ thê chợt hóa thành một chùm tia sáng, lóe lên, lủi vào trong vực sâu.
Hắn không ngờ bị hút vào trong.
ở Nội Hải xa xôi cách nơi này khôngbiết bao xa...
- Sao lạithếnày!?
Dương Phàm đột nhiên cám nhận được một cỗ mất mát tới tận linh hồn.
V
Đang trấn thủ ỡ Bắc Tẩn, Thạch Thiên Hàn đột nhiên hóa thảnh một chùm tia sáng màu đen, lóe lên rồi chợt bặt vô âm tín.
Đồng thời, ỡ các nơi trên Đông Thắng Đại Lục. thậm chí cả ỡ Ngoại Hải Vực xa xôi. phàm là những nhân vật tu luyện Cửu u Ma Công thì đều biến mất rất kỳ lạ dưới đại thần thông vô thượng Cửu u Quy Uyên, phảng phất như bị triệu tập tới một không gian thần bí nào đó.
Dương Phàm thậm chí phát hiện mình và phán thân Thạch Thiên Hàn mất đi liên hệ linh hồn.
Tại sao có thể nhưvậy?!
Ánh mắt Dương Phàm chợt nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng, nhất thòi không thể phần thân đi truy tung thiên cơ được!
Nhưng Ngay sau đó. Cửu Luân Huyết Nhật bao phủ thiên địa hóa thành một mảnh sương mù màu máu. dung nhập hu không.
Sau đó, Cửu ngũ khí vận thẩn long cũng tiêu tán vào thiên địa.
Thẩn sắc Dương Phàm biến đổi không chừng. Sự biến mất của Thạch Thiên Hàn khiến hắn đả kích rất lớn.
Tuy nhiên, chung quy chi là một khối phần thân, nhiệm vụ trọng vếu của Dương Phàm lúc này là chữa trị Địa Mạch Chi Tích.
Thoáng cái, lại hai mươi năm nữa trôi qua.
Đại Hải Nan ở Thiên cầm Nội Hải đã hoàn toàn được tiêu trừ.
Địa Mạch Chi Tích cũng đã trớ nên quy ]
Một trận đồ tinh quang hiện lên trước mặt Dương Phàm, hiện lên một tinh quang nữ thẩn.
- Cầu chúc Dương đại ca đại công cáo thành!
Vũ Văn Hâm tươi cười nhin Dương Phàm, chợt nghi hoặc nói:
- Tu vi của Dương đại ca hăn không thê giới hạn như thế này mới đúng!
- Đây chi là bới vì trong cơ thể bổ trí mười tầng phong ấn!
ệ
Dương Phàm hít sâu một hoi.
Thủy Hồn Giới vốn bình tĩnh bỗng nổ ầm một tiếng. Một tia khí tức cấm kị mờ mịt phát ra. không ngờ xuất hiện ngắn ngủi ớ khắp hải vực này.
- Mười tầng phong ấn?
- Đúng thế! Mười tầng phong ấn này, tầng sau lại mạnh hơn tầng trước. Một khi cởi bò hoàn toàn cũng đủ để ngạo thị hoàn vũ!
Dương Phàm rổt cục đứng lên. Việc chữa trị Địa Mạch Chi Tích đã đại công cáo thành!
Mười tầng phong ấn, ngạo thị hoàn vũ.
Khi Dương Phàm thoáng phóng thích lực lượng trong Thủv Hồn Giới là lúc hải vực trăm vạn dặm giống nhưbị giam câm.
Gió ngừng thổi, sóng vên biển lặng, thiên địa ảm đạm.
Lặng ngắt như tờ.
Trong vô hình, cỗ lực lượng cấm kỵ này như khiến không gian đông lại.
Vũ Văn Hâm đạp chân trên tinh quang trận đồ. lúc này cũng nan rẩy không ngừng, sắc mặt hoi trắng bệch, âm thẩm thớ dài:
- So với tưởng tượng của ta còn mạnh hơn. Tiên Hồng Quyết không hô là bộ công pháp nghịch thiên thứ hai trong vũ trụ, lại có thê tự hành thôi diễn. Hâm nhi lúc này trước chúc đại ca một câu: Vô địch nhất giới!
Khi Dương Phàm đứng dậy. Đại Hải Nan đã tồn tại trăm vạn năm trên Thiên cẩm Nội Hải cũng rốt cục hoàn toàn kết thúc.
Bất kể là Nội Hải hay toàn bộ đại lục đều nghênh đón một thời đại mới.
Địa Mạch Chi Tích ngang ngược cuồng bạo cũng đã trờ nên hoàn toàn ổn định.
Trong thiên địa chậm rãi sinh ra và mớ rộng một cỗ lục lượng tự nhiên.
Lấy Thiên Lan Điện làm trung tâm, một mảnh lục ý sinh cơ sinh ra trong phạm vi trăm vạn dặm.
- Vô địch nhất giới? Còn kém quá xa. trừ khi cời bó tám tầng phong ấn!
Dương Phàm cười khẽ. Nếu để đại thần thông giả nào tới đây nghe được lời này chắc chắn vô cùng sợ hãi.
Nghe ý tứ của hắn, không cẩn mờ ra muời tầng phong ấn cũng đủ ngạo nghễ nhất giới
rồi.
- Tuy nhiên, Hâm nhi ngươi nói Tiên Hồng Quyết là bộ công pháp nghịch thiên thứ hai của vũ trụ, vậy bộ công pháp đẩu tiên là?
Dương Phàm hơi kinh ngạc.
Thế giới này chẳng lễ còn có bộ công pháp nào có thể sánh được Tiên Hồng Quyết?!
Việc này hắn đã từng nghe con chó nhỏ trong Tiên Hồng không gian nói qua nhưng nó lại nhanh chóng ngậm mõm lại. rất ít khi lộ ra những bí mật!
- Nói cho đại ca cũng không ảnh hưởng tới đại cục! Bộ thứ nhất tên là Luyện Thiên Hóa Địa (tác phâm Tiên Luyện Chi Lộ - DG nhỏm Bagiatam đang sắp xếp đê đưa lên sóng vipvandan.vn). là một bộ công pháp thôn phệ. Nếu Dương đại ca có thể thôi diễn Tiên Hồng Quyết đến tận cùng, chung quy sẽ có cơ hội gặp "hắn"!
Vũ Văn Hám tươi cười nói.
-Hắn?
Trong đầu Dương Phàm cảm thấy không hiểu được. Lúc trước ờ Tinh Thần Tháp, ở nghi thức tiếp nhận của Vũ Văn Hâm từng trống rỗng xuất hiện một ánh mắt như thân linh kia.
Tinh Tôn Vũ Văn Hâm vừa định, nói chuyện tiếp thì chợt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một chút máu, chua xót cười:
- Ta không nên.
Trong lòng Dương Phàm hoảng sợ. Vũ Văn Hâm chi mới lộ ra danh xưng cùa bộ công pháp kia mà tâm thân đã lập tức bị thương.
Càng khó có thể tưởng tượng chính là thương tổn này trống rỗng sinh, ra trong thiên địa.
- Dương đại ca, lẩn này tới đây cũng chính là để nói lời từ biệt với huynh.
Đôi mắt Vũ Văn Hâm chợt hơi ảm đạm.
-Nói lời từ biệt?
Dương Phàm nao nao. Vũ Văn Hâm nắm giữ Tinh Không Đại Nguyên Anh Di, có thể truyền tống tới bất cứ nơi nào ớ Bắc Tần. Nội Hải... Loại thân thông này, cho dù là cường giả Thông Thiên bậc ba cũng khó có thế với tới.
Vũ Văn Hâm đặc biệt tới nói lời từ biệt với mình, khẳng định là có dụng ý riêng.
Tinh Thẩn Chiêm Bặc Đạo. không giòi đổi kháng về hệ thống lực lượng. Nhưng Hâm Nhi lúc này đã đạt tới đinh phong của giới này, cũng phải ròi đi!
Vũ Văn Hâm chua xót cười.
- Chẳng lẽ ngươi sắp phi thăng?
Dương Phàm chấn động!
Hắn đột nhiên nhớ tới thân thế của Vũ Văn Hâm rất có lai lịch, có thể còn càng thêm huyềnbí so với Vô Song và Hổ Phi.
- Cói thể coi là như vậy! Lẩn cáo biệt này. ngày sau có còn gặp lại haỵ không cũng khó có thê xác định. Bởi vì kiếp trước cùa Hâm nhi không ờ trong hệ thống thất giới, phải trờ lại cố hương của minh!
Vũ Văn Hám âm thẩm thớ dài, sau đó tinh quang trận đồ duới chân chóp động, lóe lên Tinh, quang kinh thiên, hóa thành hư vô.
- Khó trách Hâm nhi thay đổi nhiều như vậy! Hóa ra trí nhớ kiếp trước của nàng đã thức tinh!
Dương Phàm không khói giật mình, khó trách khi hắn đi Tinh Thẩn Tháp để tìm Vũ Vãn Hâm thì đã cảm thấy nàng ta thaỵ đổi rất nhiều. Từ một quận chúa bình thường đã biến thành một tinh quang nữ thân không thê với tới.
Không ở trong hệ thống thất giớii?!
Dương Phàm thì thào lẩm bẩm, sắc mặt ngưng trọng, nghiền ngẫm ý nghĩa những lời này.
Sau khi Vũ Văn Hâm rời đi, Dương Phàm bước tới một bước.
Bá!
Hải vực rộng ngàn dặm trước mắt hắn đã bị ngắn lại vừa một bước.
Súc địa thành thốn, thuấn tức ngàn dặm.
Dương Phàm cảm giác thế giớii dưới chân minh như nhỏ lại, mà thiên địa lại như càng thêm rộng lớn hơn.
ở trong cơ thể hắn.
Ba Hoán Thiên Nha đã sớm hạ xuống, cùng Sinh Mệnh Lục Chủng dựng dục, hóa thành liên hoa ba màu. trung tâm ân chứa lục ý tinh châu, càng thêm thân bí khó lường.
ở dưới liên hoa ba màu này, Địa Hồn Căn với nhan sắc như màu đất làm cơ sờ. Thủv Hồn Giới như đại dương mênh mông bao bọc.
Dương Phàm hiện tại đang ớ giai đoạn thứ nhất của Hợp Thiên tam giai.
Hắn sở dĩ khác với Thông Thiên bậc ba là ờ ý nghĩa cùa một từ "hợp".
Khả năng thông thiên, khi Dương Phàm còn ở Hoán Nha Kỳ đã cơ bản có được cảm quan và năng lực ớ phương diện này.
Mà Hợp thiên là có hàm nghĩa là bản thân dung hợp với thiên địa, đã dung hợp các đại cảnh giới trong cơ thê.
- Khôngbiết tình hình Thiên Lan Điện giờ như thế nào?!
A
Dương Phàm nhấc chán lên, lại tiến nhập Thiên Lan Điện.
Hắn thật ra vẫn rất kinh ngạc nhin Thượng giới tiên khí một cái:
- Địa Mạch Chi Tích đă được chữa trị, sứ mệnh của ngươi cũng đã hoàn thành rồi!
Từ trong Thất Tinh Trấn Ma Kiếm truyền ra một thanh âm chính khí mà bất đắc dĩ:
- Sứ mệnh của ta là như thế! Cho dù Địa Mạch Chi Tích đã được chữa trị nhưng vẫn phải tran thủ nơi này lâu dài!
- Có hứng thú đi theo ta không?
Dương Phàm lại cười nói.
Nếu là trước kia, hắn chi sợ không đủ dũng khí và tụ tin như vậy.
Dương Phàm đã hiểu rõ uy lực cùa Thất Tinh Trấn Ma Kiếm. Lúc trước một kiếm kia đã hóa thành vực sâu vạn trượng, kiếm khí trùng thiên, thậm chí thiên địa trói buộc cũng bị ánh hường.
Hơn nữa, lần ấv căn bản không phải là lực lượng của Dương Phàm mà chi là uy lực bản thân Thất Tinh Trấn Ma Kiếm mà thôi.
- Ngươi là người thích hợp làm chủ nhân cùa ta!
Thất Tinh Trấn Ma Kiếm than khẽ:
- Tuy nhiên sứ mệnh của ta là ỡ nơi này là do Thiên Lan Tán nhân năm đó bổ trí. Trừ khi có Ngày nào đó. ngươi nắm giữ vỏ kiếm Thất Tinh thì có thể tới đây thu hỗi ta. Bởi vì vỏ kiếm Thất Tinh chính là được tạo ra đê hạn chế ta. Cũng may Không Linh Châu không ờ vò kiếm kia, cho nên cường giả cao nhất Ngoại Hải Vực không thể trực tiếp cưỡng chế triệu tập ta!
Thất Tinh Trấn Ma Kiếm có chút tiếc nuối.
Khi Dương Phàm chữa trị Địa Mạch Chi Tích, hắn luôn đứng bên cạnh chú ý, tụ nhiên hiểu rõ thực lực và tiềm lực của hắn,
Nó cũng nhận thấy được mười tầng phong ấn trong cơ thể Dương Phàm.
- Được, có cơ hội đi Ngoại Hải Vực, xem có thể đạt được vỏ kiếm Thất Tinh hay không!?
Dương Phàm cười lớn, cũng không để ý nhiều.
Nếu muốn nói tới tiên khí, trong Tiên Hồng không gian của hắn còn có một kiện. Có con chó nhỏ kia chiếu khán, Xích Dương Kim ỏ Kiếm cũng rất dễ bảo.
Dương Phàm cũng chưa từng nếm thửluyện hóa kiện tiên khí này' chi là đo cảm thấy lực lượng thẩn hồn không đủ.
Cho dù Xích Dương Kim ỏ Kiếm dưới sự "đe dọa" của con chó nhỏ cũng không dám phản kháng nhưng ấn ký của Dương Phàm đặt lên tiên khí này chi sợ khoảnh khắc đă bị viêm chí cương khí trên tiên khí này tiêu trừ.
Nhưng lại có một kiện kỳ vật khác đã bị Dương Phàm luyện hóa.
Ông™
Một bảo đinh màu xanh đồng có phong cách cồ xưa lớn như bàn tay hiện lên trong lòng bàn tay Dương Phàm, trên mặt hiện lên điêu vãn màu tím, lóe ra đạo đạo lôi quang, truyền ra một cỗ khí tức cuồngbạo. hủy diệt.
Bảo đinh nhìn cổ xua thô ráp này này phóng ra khí tức thẩn bí, thậm chi còn mạnh hon những thông linh pháp bảo khác vài phẩn.
Ngay cả Chí Bảo Long Khí. bó đi khí vận lực, ờ cấp bậc thì nhiều nhất cũng chi bẳng bảo đinh này mà thôi.
Nghĩ tới Chí Bảo Long Khí, Dương Phàm lại nhớ tới chuyện ờ Hoàng cung Đại Tẩn.
Đối với việc này, trước mắt hắn lại không quá quan tâm.
Việc Dương Phàm quan tâm nhất chính là phục sinh lại phụ thân.
Hắn cũng đã có đủ số lượng Thiên Nhất Hồn Thủv.
Quan sát nhanh một luột Thiên Lan Điện, những bảo vật bên trong cơ bản đã bị Dương Phàm cướp đoạt, coi như là thù lao hắn chữa trị Địa Mạch Chi Tích, cứu vớt thương sinh.
- Ngươi sau khi ròi đi, ta sẽ khiến toàn bộ trận phập Thiên Lan Điện khôi phục. Bởi vì ta là đẩu mối của toàn bộ trận pháp, kế thùa trí nhớ về trận pháp này.
Thất Tinh Trấn Ma Kiếm nói với Dương Phàm.
- Được!
Dương Phàm không lưu lại lâu, ròi khòi Thiên Lan Điện, tốc tốc quav về Đại Tần.
Không lâu sau khi hắn ròi đi, árih sáng nhàn nhạt bốn phía quanh Thiên Lan Điện cũng dẩn sáng bừng lên.
Dương Phàm đoán rằng sự tồn tại cùa Thất Tinh Trấn Ma Kiếm và Thiên Lan Điện hẳn là có liên quan tới thân tượng chân tiên từng hạ phàm.
Với tốc độ lúc này cùa Dương Phàm, một hơi chạy về Đại Tần, chi dùng tới hai ba năm mà thôi.
Đương nhiên, sự hỗi phục sức khòe của hắn cực mạnh, duy trì phi hàrih với tốc độ cao. Nếu đôi lại là cường giả Hợp Thê Kỳ khác có cùng tốc độ như hắn, từ Nội Hải tới Đại Tần cũng phải mất ít nhất thòi gian gấp hai lẩn chừng ấy.
Đối với Dương Phàm lúc này, hắn đã nắm giữ thẩn thông thuấn gian ngàn dặm, cảm quan thẩn thức bao phủ mấy chục vạn dặm.
Không lâu sau. hắn đi vào Tiên Loan Cửu Phong, Lăng Đính Tiên Phong đã ớ trong tẩm mắt của hắn.
Sau khi đi vào Tiên Đạo Tông, Dương Phàm cảm thụ được một loại khí tức không quá hài hòa.
-ổ?
Dương Phàm triển mở cảm quan, phát hiện lại có một vị khách lạ.
Bới vì ỡ Đại Tần, cường giả đạt tới Thông Thiên bậc ba cũng không nhiều.
Phàm là tu sĩ cao nhất, lại là một gương mặt xa lạ cho nên hơn phần nửa là tới từ Ngoại Hải Vực.
Tiến vào tầng núi thứ chín Lăng Đính Tiên Phong.
- Rổt cuộc xảy ra chuyện gì?
Dương Phàm hỏi Dương Tuệ Tâm.
Giờ phút này, Dương Phàm, Đặng Thi Dao, Dương Tuệ Tâm đang quâv quần bên nhau.
Dương Tuệ Tâm đáp lại:
- Lần trước Vạn Diễn tiên sinh và Hình Cương từ Ngoại Hải Vực tới đều chết ờ trong Tần Hoàng Lăng. Liễu Nguyệt đạo hữu trờ vì cũng hỗi báo chi tiết. Tiên Đạo Thiên Tông kia đối với tông ta cũng âm thẩm phê bình, thậm chí có ké còn đòi giết chết đại ca. báo thù cho Hình Cương và Vạn Diễn tiên sinh. Nghe nói Vạn Diễn tiên sinh chính là Thái thượng tông chú của Tiên Đạo Thiên Tông.
-Nực cười!
Dương Phàm cười lạnh nói:
- B ọn họ đều chết vì cấm chế của Tần Hoàng Lăng, liên quan gì tới ta?!
Lúc ấy ỡ Tẩn Hoàng Lăng, Dương Phàm kiệt lục trị liệu, cũng tính một lòng hợp tác.
Nhưng tên Vạn Diễn này cuối cùng mặc kệ Dương Phàm và Hỗ Phi.
Do đó, Dương Phàm dứt khoát phần rõ ranh giới với bọn chúng, không quản nữa. Điều này khiến Vạn Diễn và Hình Cương nổi lên sát ý.
Kết quả, Hinh Cương chết duới kiếm Xích Dương Kim ỏ Kiếm. Vạn Diễn lại bị chết bới Cửu u Ma Đế.
Nếu là chết vào cường giả cấp bậc này cũng thôi.
Càng uất ức chính là Vạn Diễn không phải trực tiếp chết dưới tay Cửu u Ma Đế mà bị du ba cuộc chiến Cửu u Ma Đế và Hỗ Phi giết chết.
Bị du ba cuộc chiến giết chết.
Cái này có liên quan gi tới Dương Phàm.
Dương Tuệ Tâm và Đặng Thi Dao nghe Dương Phàm giảng giải thì không khòi che miệng cười.
- Uhm, lẩn này ta sẽ chuẩn bị phục sinh phụ thân!
Dương Phàm đột nhiên nói.
Dương Tuệ Tâm nghe vậy không khòi chứa chan lệ.
Tuy nhiên, đúng lúc này từ trên Lăng Đính Tiên Phong truyền tới một thanh âm lạnh như băng:
- Nghe nói Dương tông sư đã binh yên trớ về, ta là đồng môn Ngoại Hải Vực, phải lãnh giáo một chút!
Trong thanh âm kia có ẩn ẩn một sự chất vấn, còn có sắc thái từ trên cao nhìn xuống.
- Nghe nói Dương tông sư đă bình yên trở về, ta là đồng môn Ngoại Hải Vực, phải lãnh giáo một chút!
Thanh âm lạnh như băng kia không phải là từ bốn phía vọng lại mà như một thanh lợi kiếm, mạnh mẽ đám tới. Trong đó ẩn chứa tinh thẩn uy lực cường đại.
Nếu chi là bậc cao bình thường, đổi mặt với thanh âm này chi sợ lập tức hộc máu mà chết!
Người tới nhất định là cường giả cao nhất Thông Thiên bậc ba.
- Nực cười!
Trong lòng Dương Phàm đột nhiên nổi lên một cỗ lừa giận.
Thanh âm này nếu chi vẻn vẹn nhẳm vào hắn thì cũng thôi.
Nhưng âm thanh này lại bao trùm toàn bộ cường giả Hóa Thần Kỳ ờ tầng núi thứ chín, hình thành thương tôn nhất định. Cường giả Thán Hư còn có thê miễn cưỡng kháng cự nhưng những người dưới Thẩn Hư dù không chết cũng trọng thương.
Trên người Dương Phàm nồi lên một mảnh hư quang ba màu, chi kịp bảo hộ muội muội và Thi Dao.
Phổc!
ở một động phủ khác, sắc mặt Nam Cung Hạm trắng bệch, phun ra một ngụm máu tuơi.
Rõ ràng, với tu vi Hóa Thần hậu kỳ, nàng còn chưa thể đối kháng lại thanh âm này.
Hưu~~~
Đúng lúc này, ba đạo độn quang từ phía chân trời xẹt tới. hạ xuống tầng núi thứ chín, gồm hai nam một nữ.
Người đứng giữa là một lão già trầm mặc, mặt nhiều nếp nhăn, bên hông có nhiều cái túi.
Ám thanh vừa rồi hiển nhiên không phải từ hắn.
Nhưng người này mơ hỗ lại mang tới một cỗ uy hiếp đổi với Dương Phàm.
Bên trái lão già này là một nữ nhân dáng người xinh đẹp, mặc một thân nguyệt bào, trên lưng cũng có một mành lụa sặc sỡ.
Đây chính là Liễu Nguyệt, người duy nhất còn sống sót khòi Tẩn Hoàng Lăng trong ba người Vạn Diễn.
Mà bên phải lão già này lại là một thiếu niên mặc từ V, tướng mạo lãnh khốc, lạnh lùng nhin xuống toàn bộ tâng núi thứ chín, thân tinh kiêu ngạo và khinh thường.
Người vừa lên tiếng chính là thiếu niên mặc tử V này.
Ba người này đểu là tu sĩ Thông Thiên bậc ba.
- Đây là phương pháp lãnh giáo cùa các hạ sao?
Dương Phàm hơi nhấc chân, nháy mắt đã lướt qua ba trăm dặm, xuất hiện truớc mặt ba người.
Động tác này khiến ba người này sắc mặt lập tức ngưng trọng, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
- Hừ, thì ra là tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ! ở nơi Đại Tần này mà không ngờ ngươi có thể bước vào Hợp Thê Kỳ, khó trách dám xưng là nhất đại tông sư!
Thiếu niên kia cười giễu:
- Tuy nhiên, ờ trước mặt cường giả Ngoại Hải Vực ta, Hợp Thể sơ kỳ chi là cường giả binh thường mà thôi, không đáng nhắc tới.
Dương Phàm không giận mà cười:
- Hợp Thể sơ kỳ không đáng nhắc tới nhưng tu vi Hợp Thể trung kỳ như ngươi ờ Ngoại Hải Vực cũng chi là một tiêu nhân vật! Hiện tại tới Đại Tân tạ ức hiếp những tu sĩ bậc thấp, hoành hành không cố ky, tự xung là thiên hạ vô địch, xưng hùng xưng bá nơi này, tự cao tự đại, coi trời bằng vung sao?
Lời này vừa ra, đồng tử của tên thiếu niên này co rụt lại, hàn ý trên người cũng tăng lên.
Hiển nhiên, lời nói cùa Dương Phàm trực tiếp uy hiếp hắn, đã hoàn toàn động tới lòng tự tôn của hắn.
Lấy tu vi của thiếu niên này ờ Ngoại Hải Vực cũng được coi là cường giả, nhưng còn kém những đại nhân vật quá xa.
Hắn tự động xin đi. vừa vào Đại Tẩn đã có loại V tướng xung vương xung bá, thiên hạ vô địch. Đó là một loại khoái cảm cao cao tại thượng, ở Ngoại Hải Vực tuyệt đối không thê chiếm được.
Nhưng lúc này, Dương Phàm lại trắng trợn vạch rõ tâm tính này của hắn, cũng không hề lưu tình, thật sự vô cùng châm chọc.
Thiếu niên này nhanh chóng động nộ. Tên tu sĩ bé nhỏ ỡ nội lục này không ngờ dám làm nhục minh như vậy!
- Nghe ý tứ của Dương tòng sư dường như muốn đánh với ta một trận!?
Khuôn mặt thiếu niên này lạnh lùng, thậm chi không che dấu sát V lóe lên trong mắt.
- Binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn! Ba người các ngươi muốn lấy cao áp thấp, Dương mỗ tự nhiên phụng bồi!
Dương Phàm thản nhiên nói.
Muốn đánh nhau, hắn cũng không sợ. ngược lại còn cảm thấy vui mừng!
Một là có thể cảm thụ một chút thực lực vẫn Hoa sơ kỳ.
Hai là thông qua chiến đấu có thể gia tăng khả năng vận dụng lực lượng, cũng từng bước mở ra phong ấn trong cơ thể.
Nguyên nhân sau càng được Dương Phàm coi trọng.
Bời vì ờ cảnh giới, gần nh không có bình cảnh. Thông qua chiến đấu để mờ dần phong ấn, tăng lên tu vi là thích hợp nhất.
Trước đây. Hỗ Phi là dùng tới phương pháp này để gia tăng tu vi. giờ phút này Dương Phàm cũng dùng đạo lý tương tự.
- La Tinh, ngươi sao lại khôngnóiđạo lý nhưvậy!?
Đôi mi thanh tú của Liễu Nguyệt hơi nhíu lại:
- Dù sao chúng ta cũng là khách, hơn nữa lẩn trước Dương đạo hữu cũng làm đúng như vậy, đã rất hợp tình hợp lý.
- Câm miệng! Để Tiên Đạo Thiên Tông ta tổn hại một chấp sự cao cấp, thậm chi khiến Thái thượng tông chi đức cao vọng trọng bò mình, bất kể thế nào hắn đều là tội nhân!
La Tinh quát lạnh một tiếng, nhin chẳm chằm Dương Phàm nói.
- Xin khuyên ngươi một câu cuối cùng, thức thời thì đi Ngoại Hải Vực một chuyến, xin lỗi Đại trường lão và Tông chủ. về sau Tiên Đạo Tông cũng nghe theo sự điều khiên của Tiên Đạo Thiên Tông một cách vô điều kiện.
- Ha ha ha... Dương mỗ không lâu nữa cũng sẽ đi Ngoại Hải Vực, thật muốn nhin nội tinh của Tiên Đạo Thiên Tông ra làm sao?
Dương Phàm ngửa mặt cười dài một tiếng, xem tu thái như hoàn toàn không đặt ba người vào mắt.
Có lẽ, hắn đích xác có chút cuồng vọng nhưng mười tấng phong ấn cũng khiến hàn tràn đầy tự tin.
Tối quan trọng chính là hiện giờ đại lục dù biến đổi. mà nơi dt này, tu vi hạn chế tối đa ỡ Hợp Thể trung Kỳ.
- Dương đạo hữu, ngươi nên lùi một bước, làm thế sẽ khiến Tiên Đạo Tông gặp phải tai ương vô tận.
Trong lòng Liễu Nguyệt có chút lo lắng, vội vàng thẩn niệm truyền âm nói.
- Dương tông sư không ngờ còn có hùng tâm tráng chí đi vào Ngoại Hải Vực. Như vậy trước khi ngươi đi hăv để tiểu nhân vật Ngoại Hải Vực như ta luận bàn với ngươi một chút
ZIIH 4^
La Tinh hơi châm chọc nói, ra vẻ nghiên ngâm chút.
1 _L- H XV . .
Dương Phàm vừa định lên tiêng thi lão già vôn trâm ngâm nãv giờ rôt cục lên tiêng:
- Chờ một chút.
- Dư truởng lão. ngài đây là...
La Tinh nao nao. vẻ mặt vô cùng cung kính.
• - \A**
Liêu Nguyệt lộ ra thân sãc vui mừng:
- Dư trưởng lăo, ngài muổn ngăn cản họ sao?! Tiên Đạo Tông và Tiên Đạo Thiên Tông vốn cùng nguôn gốc sâu xa, cẩn gì phải làm quá lên.
- Ngươi nói đúng! Hai tông ta vốn là nhất thể!
Dư trướng lão gật đẩu. chợt nói tiếp:
- Cho nên loại luận bàn hữu nghị này vẫn nên Chuyên tới nơi vắng vé khác, tránh gâv thương vong cho người vô tội.
Nừa câu nói sau khiến vẻ mặt Liễu Nguyệt đang tươi cười trở nên cứng đờ.
Dư truởng lão này không ngờ lại ủng hộ quyết định của La Tinh, trước hạ uy phong của Dương Phàm sau đó lại đàm phán, hoàn toàn thu Tiên Đạo Tông vào Tiên Đạo Thiên Tông, trờ thành một cứ điêm của minh ờ nội lục.
- Ha ha ha, vẫn là Dư trưởng lão suy nghĩ chu toàn.
Dương Phàm cười cười, đương nhiên hiểu rõ tâm tính của đổi phương.
Tiếp theo Dương Phàm dẫn đường, mấy người đi tới một mành thâm sơn cùa Thiên Vũ Châu. Nơi này rất vắng vẻ, gần như không có người.
Vốn không định mang Dương Tuệ Tâm và Đặng Thi Dao đi cùng nhưng hai nàng có yêu cẩu. Dương Phàm cũng không ngại. Dù sao không phái là cuộc đấu sinh từ. chỉ là luận bàn binh thường mà thôi.
Trên một dãv núi. Dương Phàm và La Tinh đứng đổi điện nhau xa xa.
- Dương tông sư, mời chi giáo.
Hàn quang lóe lên trong mắt La Tinh, một cỗ tinh thẩn uy lực cuồn cuộn, hóa thành những luỡi dao sắcbén, công kích về phía Dương Phàm.
Trong phút chốc, phong vân nổi lên, thiên địa biến sắc.
Đây là tinh thần uy lực của cường giả Hợp Thể trung kỳ.
I xừ
Loại công kích này là đơn giản nhât. cũng hữu lực nhât Lấy ưu thế về cảnh giới để áp chế linh hồn.
Nếu là sự chênh lệch binh thường giữa Hợp Thể sơ kỳ và trung kỳ, một kích này đủ để khiến tinh thẩn của tu sĩ Hợp Thể sơKỳ bị thương nặng.
Trong trương hợp này, một kích với tinh thân uy lực cường đại đánh trung Dương Phàm nhưng lập tức vô ảrih vô tung.
Làm sao có thể?!
z$r*
Trong mắt La Tinh hiện lên vẻ kinh ngạc. Tinh thẩn uy lục cường đại như vậy. sau khi đánh trung Dương Phàm lại như đá chìm đáv biển.
Đồng thời, Thủv Hồn Giớii trong cơ thể Dương Phàm nổi lên một trận gợn sóng, hấp thu lấy tinh thẩn uy lục đủ để dời núi lấp sông này.
Điều này khiến La Tinh cảm giác đổi tượng công kích cùa mình như hóa thân thành biển
cả.
Chiêu thứ nhất.
Dương Phàm không chút thương tổn, khóe miệng lộ ra vé tươi cười, bất động nhu sơn.
- Thực lực cùa hắn sao lại tăng nhanh như vậy!?
Trong mắt Liễu Nguyệt ánh lên một tia kinh hãi.
Trong mắt Dư truởng lão lóe lên một đạo tinh quang, trầm mặc không nói.
Thấy công kích bẳng tinh thẩn không có hiệu quả, La Tinh lại hét lớn một tiếng, toàn bộ
bầu trời chấn động. Một mảnh lôi vân với phạm vi mấy trăm dặm từ trên áp xuống, với khí thế phúc áp thiên địa.
Đây là pháp thuật gì?
Không ngờ trực tiếp sử dụng tầng mâv. hình thành lôi vân hủy thiên diệt địa nhưvậy!?
Dương Tuệ Tâm và Đặng Thi Dao đều vô cùng lo lắng.
Thẩn thông cường đại như thế này gần như có thể khiến một tòa núi cao vạn thước bị ép thành đất phẳng.
Thông Thiên bậc ba!
Đây là thực lực của Thông Thiên bậc ba!?
Dương Phàm nhin lôi vân liên tục lóe lên trong trời cao, hiện lên vẻ tươi cười!
Hô~~~
Đoàn Liên Hoa ba màu trong cơ thể hắn chợt nở rộ, hiện lên một bảo đinh màu xanh với điêu văn màu tím.
Lôi xà kinh thiên từ trong miệng Dương Phàm bắn ra.
Chi một thoáng, một đạo hỗ quang màu tím xẹt qua hư không, đánh trúng lôi vân liên tục lóe lên kia.
Ẳm~'~
Lôi ván đột nhiên bị đâm thủng.
Quanh thân Dương Phàm nổi lên một mảng lôi quang rất lớn, rỗi tự nhiên khôi phục binh thường.
Dưới sự trờ giúp của Tụ Lôi Đinh, trực tiếp hấp thu đại thẩn thòng lời hệ của La Tinh.
- Đây là pháp thuật gì?
Sắc mặt La Tinh xanh mét, không tướng nồi tên tu sĩ nội lục Đại Tẳn này có thể thoải mái ứng phó công kích của mình như vậy.
. ~ _ „Ệ1 ......
- Chăng lễ là kiện bảo vật trong truyên thuyêt kia...
Dư trướng lão híp mắt nhìn chẳm chẳm Dương Phàm, khó có thể che dấu sự kinh hãi và lòng tham cùa minh. Nv ...
- Thẩn thông lôi hệ, La đạo hữu đừng tự dùng để bêu xấu mình. Trừ khi lôi điện lục của ngươi đạt tới trình độ có thê sánh ngang Độ Kiếp thiên lôi!
Dương Phàm không chút kiêng dè nói. đồng thòi cũng là một lời nói thẳng.
Trước mặt người có được Tụ Lôi Đinh như Dương Phàm, gần như tất cả thần thông lôi điện đểu chi là phù du.
Chiêu thứ hai.
Dương Phàm thoải mái nhẹ nhàng, chua dời nửa bước, hấp thu thần thông lôi điện của đối phương.
- Lại tiếp một chướng của ta!
La Tinh rốt cục không nhẫn nhịn được, lãnh quang lóe lên trong mắt. trên người bộc phát ra một cỗ pháp lực tuyệt cường, đủ đê ngạo thị Đại Tần.
Công kích linh hồn, pháp thuật thẩn thông cũng đểu thất bại, như vậy chi có thể lấy ưu thế về pháp lực để công kích.
Ầm
Trong bầu trời chợt lóe lên một tàn ảnh, xẹt tới bên người Dương Phàm. Một bàn tay ẩn chứa phập lực kinh thiên, với khí thế Thạch phá kinh thiên ầm ầm đánh tới.
Một chướng này chua chân chính đánh trúng mục tiêu nhưng ngọn núi nặng hàng triệu tấn sau lung Dương Phàm đã trực tiếp bị đánh nát thành bột phấn.
Một mảnh bụi đất già thiên tế nhật bốc lên.
Đây tuyệt đổi là một chưởng có tính hủy diệt.
Hợp Thể Kỳ chung quy vẫn là tu sĩ đinh phong.
- Ahhh~~~
4
Dương Tuệ Tâm và Đặng Thi Dao đểu lâm vào thât sắc, nhin công kích kinh thế hãi tục
này.
Ngay cả Dư trướng lão luôn trầm mặc cũng khẽ gật đàu. lộ ra vẻ tán thướng.
Nhưng lúc này. từ trong bụi bặm mờ mịt kia truyền ra một thanh âm bình thản:
- Đây là công kích của tu sĩ Hợp Thể trung kỳ ngươi sao?!
Thanh âm này tiêu tan theo bụi bặm.
Ý cười trên mặt Dư trưởng lão lập tức đọng lại.
Hai người Dương Tuệ Tâm và Đặng Thi Dao lại há hốc mỗm mắt.
Khi bụi bặm theo gió tiêu tan, một thân ảnh kiên cường với hai tay chắp sau lung, quanh thân lưu chuyển một tầng thủv lưu màu ngọc hiện ra.
Một chướng của La Tinh mạnh mẽ đánh lên người hắn nhưng hắn vẫn chua dời đi nửa bước.
Chiêu thứ ba!
Dương Phàm không động thủ, khôngrời nửa bước, sắc mặt La Tinh trắngbệch, cánh tay run run.
Hắn giống như một ngọn núi lớn, túng thiên lập địa. không thể vượt qua.
Hắn giống nhưbiển cả sâu không thấy đáv. thôn phệ hết thảy.
Hắn đứng ngạo nghễ trong thiên địa, nhìn xuống thương sinh, oai phong nhất giới.

Tiên Hồng Lộ - Chương #711


Báo Lỗi Truyện
Chương 711/810